نامهى سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به آیت الله منتظری و حجت الاسلام کروبی

آیت الله حسینعلى منتظری و حجت الاسلام مهدى کروبی

با سلام و تحیت

این نامه 20 روز پس از اجراى حکم اعدام احسان فتاحیان، زندانی سیاسى کُرد براى شما ارسال مىگردد. طی این مدت منتظر واکنشى از سوى شما در اعتراض به اجراى این حکم بودیم. اما متأسفانه اعدام غیرمنتظره احسان که با وجود تلاشهاى خانواده و فعالان حقوق بشر، در میان بهت و ناباورى عمومی صورت گرفت، هیچ واکنشى را از سوى شما به دنبال نداشت. از این رو تصمیم به نگارش این نامه گرفتیم تا از طریق آن ضمن درخواست براى اعلام موضع در قبال اجراى حکم اعدام این جوان کُرد، شما را نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع 14 زندانى سیاسى کُرد دیگر که هم اینک در شرایط مشابه پیش از اعدام احسان به سر میبرند آگاه کنیم.

احسان فتاحيان جوانی 28 ساله، اهل کرمانشاه بود که تیرماه سال گذشته دستگير شد. حكم دادگاه بدوی مبنی بر 10 سال حبس به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" از طريق عضويت در یکی از احزاب اپوزيسيون کردستان از سوی دادگاه انقلاب سنندج برای وی صادر گرديد. اما در كمال ناباوری این حکم پس از بررسی دوباره در دادگاه تجديدنظر استان کردستان با افزودن اتهام محاربه، به اعدام تغيير يافت. اين در حالی است كه طبق قانون آيين دادرسی كيفری دادگاه تجديدنظر نمیتواند مجازات تعزيری مقرر در حكم بدوی را تشديد نمايد. البته در اين ماده مواردی نيز برای افزايش حكم پيش بينی شده كه به نظر نمیرسد در مورد احسان موجه بوده باشد.

عالی جنابان

آنگونه که از طریق رسانهها مطلع گشتهاید بامداد روز چهارشنبه بیستم آبان ماه 1388 حکم اعدام احسان فتاحیان در زندان سنندج به اجرا درآمد. تعیین زمان اجراى حکم سه روز قبل از آن به وکیل پرونده ابلاغ شده و به اطلاع خود وی نیز در زندان رسیده بود. خانواده فتاحیان، فعالان و مدافعان حقوق بشر در سطح داخلى و بینالمللى از زمان انتشار این خبر تلاش گستردهاى را براى جلوگیرى از اجراى حکم و متوقف ساختن آن آغاز کردند. نامه نگارى به رییس قوه قضاییه، تماس با نمایندگان کُرد در مجلس شورای اسلامی، مراجعه به نماینده ولى فقیه در سنندج و... اما متأسفانه تمامى این تلاشها با اعلام اجراى حکم در موعد مقرر نافرجام ماند.

عالی جنابان

به واقع طی چند سال اخیر صدور احکام اعدام و اقدام به اجرای آن برای فعالان سیاسی کم سابقه بوده و به ندرت اتفاق افتاده است. اعدام احسان در شرایط حاضر طلسم اعدامهای سیاسی را شکست و ادامهی سکوت ما میتواند راه را برای اجرای احکام مشابه دیگر هموار سازد.

در حال حاضر 14 زندانی سیاسی کُرد با احکام اعدام در زندانهای کردستان و شهرهای دیگر به سر مىبرند. برای 5 نفر از بازداشت شدگان وقایع اخیر پس از انتخابات در تهران نیز حکم اعدام صادر شده است. همچنین تعداد نامشخصی در بلوچستان با اتهاماتی مشابه در خطر اعدام قرار دارند.

در شرایط حساس و پرخطر کنونى که اشکال مختلف اعمال خشونت بیش از پیش در برخورد با شهروندان و فعالان چهره خود را نمایان ساخته، لزوم موضع گیری صریح و قاطع در اعتراض به اجرای حکم احسان فتاحیان و اعلام خطر نسبت به اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسى کاملاً احساس مىگردد.

آیت الله حسینعلی منتظری

از این جهت جنابعالی را خطاب این نامه قرار دادهایم، زیرا بر سابقهى شما در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و اعتراض به اعدامهای دست جمعی در آن سالهایی که صدا از کسی بر نمىخواست و شما نیز میتوانستید با سکوت خود مقام و منصبتتان را حفظ کنید آگاهیم و بر آن ارج بسیار مىنهیم.

بنا بر این توقعی نیز که اینک از شما در واکنش به اعدام احسان فتاحیان و خطر اعدام دیگر زندانیان سیاسى مىرود همان است که در آن زمان و طى تمامى سالهاى پس از آن تا کنون با تحمل همهى محدودیتها، محرومیتها، آزارها و توهینها در ابراز مخالفت و اعتراض خود به ارتکاب چنین اعمالى انجام دادهاید.

حجت الاسلام مهدی کروبی

از آنجا که طی سالهای اخیر، به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهورى دهم و وقایع پس از آن جنابعالى با صراحت و شجاعتى خاص به طرح مطالبات شهروندان و دفاع از حقوق مردم پرداختهاید و در پیگیرى وضعیت بازداشت شدگان و افشاى رفتارهاى نامناسب با آنان پیشگام بودهاید شما را مورد خطاب این نامه قرار دادهایم.

این انتظار از شما مىرود تا آنگونه که در شرایط حاضر با پذیرش تمامی خطرات و فشارهاى موجود در کنار مردم ایستاده و به زبان گویاى معترضان تبدیل شدهاید در مقابل اجراى حکم اعدام این شهروند کُرد و خطرى که جان دیگر زندانیان سیاسى محکوم به اعدام را تهدید مىکند سکوت نکنید.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

پنجشنبه 12 آذر 1388

افزودن نظر جدید