بن بست مذاکرات هسته ای

جورج بوش در سخنان ساليانه خود در مقابل کنگره آمريکا، همانگونه که انتظار ميرفت بطور روشن در مورد ايران سخن گفت. او در بخشى از سخنرانى خود بطور آگاهانه ميان ايران، مردم ايران و حکومت ايران تفاوت گذاشت و به هرکدام بگونه اى که خود مناسب ميدانست اشاره کرد. 
بوش در مورد ايران: «ايران ..[کشورى است که] توسط گروه کوچکى از روحانيون به گروگان گرفته شده است»
بوش در مورد حکومت ايران: «گروه کوچکى....که اين ملت [ايران] را به انزوا کشانده و سرکوب ميکند و از تروريسم در سرزمين فلسطين و لبنان حمايت ميکند»
بوش در مورد مردم ايران: «اجازه بدهيد من مستقيما به ايرانيها بگويم که آمريکا به شما و کشورتان احترام ميگذارد. ما به حق شما براى انتخاب آينده و بدست آوردن آزادى خود احترام ميگذاريم»
و در پايان اظهار اميدوارى کرد که: «ملت ما [آمريکا] اميدوار است روزى يکى از نزديکترين دوستان ايرانى آزاد و دموکراتيک باشد»
طبق يک سنت سياسى، بعد از سخنان بوش، بلافاصله حزب دموکرات نسبت به محتواى سخنرانى جورج بوش اعلام موضع کرد. "تيم کين" Tim Kaineفرماندار ايالت "ويرجينيا" که اميد زيادى به بازپس گرفتن اکثريت مجلس نمايندگان در انتخابات سال جارى توسط حزب متبوعش دارد، به نمايندگى از طرف دموکرات ها تقريبا در مورد تمام نکاتى که بوش مطرح کرده بود اظهار نظرکرد.
در مسائلى چون سياستهاى آموزش و پرورش، جنگ با تروريسم، مسائل مربوط به آغاز جنگ در عراق، موضوعات مربوط به نيروهاى نظامى، سياستهاى بوش در زمينه نفت و انرژى، مسائل مربوط به مهاجرين. او سياست هاى دولت بوش را در تمام موارد بالا مورد انتقاد قرار داد. نماينده حزب دموکرات آمريکا درمورد مسائل مربوط به ايران نه تنها ايرادى از سخنان ساليانه اخير بوش نگرفت بلکه کمترين اشاره اى هم به آن نکرد. ميتوان اين برداشت را کرد که در مورد ايران سياستهاى بوش مورد توافق همه جناحهاى هر دو حزب عمده آمريکا باشد. 
محمود احمدى نژاد رئيس جمهور حکومت اسلامى ايران نيزدر رابطه با سخنرانى جورج بوش اظهار داشت: "من از طرف ملت ايران به وى [جورج بوش] مى گويم از دست ملت ايران عصبانى باشيد و از اين عصبانيت بميريد." او اضافه کرد: "در آينده نزديک آنان را به محکمه عدالت خواهيم کشاند."
آسوشيتد پرس ٣١ ژانويه، يکروز قبل از موعد سخنرانى جورج بوش و پس از تصميمات کنفرانس لندن براى روشن کردن موضوع اختلاف بين دو کشور هفت پرسش و سپس پاسخ را مطرح کرده است که در زير بخشهائى از آنرا ملاحظه ميکنيد.
"سوال: آمريکا [از ايران] چه ميخواهد؟ پاسخ: دولت آمريکا ميخواهد که ايران از برنامه هاى اتمى خود صرف نظر بکند و معتقد است که ايران تلاش و خواست خود براى ساختن بمب اتمى را پنهان ميکند.
سوال: چرا[ارجاع] به شوراى امنيت [سازمان ملل]؟ پاسخ: [شوراى امنيت] ميتواند تنبيه هاتى را اعمال کند که قاعدتا کشور هاى عضو بايد آنها را رعايت کنند. کابينه بوش ميگويد که هيبت شوراى امنيت ممکن است ايران را مجبور به عقب نشينى کند.
سوال: ايالات متحده چه کار ديگرى را قادر است انجام دهد؟ پاسخ: ميتواند براى نابودى يا خرابکارى در تاسيسات اتمى ايران تلاش بکند. دولت بوش ميگويد چنين گزينه نظامى را فعلا در دستور کار ندارد ولى در عين حال جورج بوش و کانداليزا رايس چنين حقى را براى دولت خود محفوظ ميدارند.
سوال: آيا ايالات متحده در مذاکرات با ايران شرکت دارد؟ پاسخ: آمريکا در مذاکرات حدودا دو ساله به رهبرى اتحاديه اروپا شرکت نکرده است، اما در بهار گذشته قبول کرد که از آن حمايت بکند. آمريکا از سال ۷۹ که سفارت آمريکا در تهران مورد هجوم قرار گرفت مناسبات ديپماتيک با ايران نداشته است.
سوال: اگر آمريکا نتواند موضوع را به شوراى امنيت بکشاند چه خواهد شد؟ پاسخ: گرچه ممکن است با تلاشهائى بخواهند راى گيرى در مورد ارجاع يا عدم ارجاع موضوع ايران به شوراى امنيت در جلسه روز پنجشنبه شوراى حکام را به تعويق بيندازند، اما نماينده آمريکا " نيکلاس برن" هفته گذشته گفت که راى گيرى صورت خواهد گرفت. او حتى اين ادعاى واشنگتن را تکرار کرد که امريکا راى هاى لازم را در اختيار دارد.
سوال: ايران ميگويد که خواهان ايجاد امکان استفاده از انرژى اتمى و نه ساختن سلاح است، چه چيزى به آمريکا اجازه دخالت در اين موضوع را ميدهد؟ پاسخ: ايران معاهده منع گسترش سلاحهاى کشتار جمعى را امضا کرده است که به تهران اجازه دنبال کردن انرژى هسته اى را ميدهد تا زمانى که به دنبال سلاح اتمى نباشد. آمريکا کشورى است که بيشترين اصرار را دارد که ايران وظايف خود در مقابل معاهده را ناديده گرفته است و بايد زير نظارت هاى سخت شوراى امنيت و مقررات آن قرار داشته باشد.
سوال: اگر سازمان ملل دخالت کند چه خواهد شد؟ پاسخ: کمترين تاثيرش اين است که قيمت سوخت براى گرم کردن خانه ها و بنزين بسيار افزايش خواهند يافت. متخصصان ميگويند اروپا ۵ در صد از انرژى خود را از ايران تامين ميکند، که در صورت اعمال تحريم مجبور است آنرا قطع کند. آمريکا صادرات نفت از ايران را ممنوع کرده [از ايران نفت وارد نميکند] ولى کم شدن ميزان نفت صادراتى ايران قيمت نفت در تمام جهان را افزايش ميدهد."

افزودن نظر جدید