هیچ راه حل سریعی متصور نیست

ترجمه از: 
فرخ نعمت‌پور


کشورهای بدهکار از اینکه‌ کشورهای ثروتمند جهان تصمیم به‌ بخشودگی بدهی‌هایشان گرفته‌اند، خوشحالند. اما در همان حال آنها معتقدند که‌ مشکل آنها در نشست هشت کشور صنعتی در اسکاتلند حل نخواهد شد. سیلیه‌ هاگروپ از SLUG (ارگان بخشودگی قرض کشورهای فقیر) می‌گوید که‌ مقادیر بخشوده‌ شده‌ در سطح بسیار نازلی هستند. وی هم چنین روی شرایطی که‌ کشورهای ثروتمند مطرح میکنند انگشت گذاشته‌، می گوید: امیدوارم آنها از این خواست خود دست بردارند که‌ کشورهای فقیر اقتصاد خودشان را خصوصی کنند. زیرا این امر تنها به‌ فقر بیشتر منتج میشود. در بسیاری از این کشورها شرکت های خارجی همه‌ منابع طبیعی را خریده‌اند.
او در ادامه‌ میگوید که‌ کشورهای ثروتمند باید مسئولیت خود را در مورد بحران قرض در این کشورها نشان بدهند.
در دهه‌ هفتاد بسیاری از بانکهای خصوصی غربی مبالغ هنگفتی به‌ عنوان قرض به‌ دیکتاتورها در کشورهای فقیر دادند، ولی هنگامی که‌ این کشورها قادر به‌ بازپرداخت ان نشدند بسیاری از این قرض‌ها به‌ صندوق جهانی پول و بانگ جهانی محول شدند. بسیاری از این کشورها در حقیقت برای بازپرداخت این قروض ناچار به‌ قرض دوباره‌ شدند.
وی می‌گوید: کشوری که‌ قرضش بخشوده‌ می‌شود باید این فرصت را داشته‌ باشد که‌ چگونه‌ پول‌های اندوخته‌ خود را مصرف کند.
از جمله‌ این که‌ باید خواسته‌ شود که‌ پارلمان‌های این کشورها در برنامه‌ریزی بودجه‌ دولتی شرکت داده‌ شوند، اما هنگامی که‌ حرف بر سر حقوق بشر به‌ میان می‌آید ما هیچ طرح و مطالبه‌ دقیق و مدونی نداریم. 

منبع: 
Klar Taleشماره‌ 25 30 یونی

افزودن نظر جدید