خطر ايران برای آمريکا: بمب اتم يا يورو

ترجمه از: 
احمد مزارعی

خطر ايران براي آمريکا نه بمب اتمي، نه اسلحه کشتار جمعي و نه کمک به تروريسم بلکه خطر اصلي که آمريکا را نگران کرده است، تصميم ايران مبني بر تبديل دلار با يورو در مبادلات نفتي خود در بازار بين المللي است . اين تصميم دولت ايران بمثابه جنگ اقتصادي بر عليه آمريکاست زيرا سود شرکتهاي نفتي و غير نفتي آمريکا را بسيار کاهش داده بطوريکه موجب ورشکستگي بسياري از اين شرکتها خواهد گرديد. 
در ماه ژوئن سال 2004، ايران تمايل خودرا مبني بر استفاده از يورو بجاي دلار ابراز داشت و اين تمايل موجب خوشحالي و رضايت بسياري کشورها در جهان شد. رسانه هاي ايران شروع برنامه تازه مبادله را از اوائل سال 2006 اعلام داشته اند. با شروع اين برنامه رقابتهاي سختي ميان شرکتهاي نفتي آمريکا و انگليس با بازار نفتي ايران نيز آغاز خواهد شد. هم اکنون اغلب کشورهاي جهان که مبادلات نفتي خود را بصورت دلاري انجام ميدهند مجبورند که رابطه اقتصادي خود را با دلار آمريکا حفظ نموده و هم ضرر و زيانهاي آنرا نيز بپذيرند و در حقيقت ولو بطور ناخواسته موجب تقويت اقتصاد آمريکا گردند، اما با شروع مبادلات با يورو بتوسط ايران در مبادلات نفتي بسيار کشورهاي انتخاب ديگري نيز براي مبادله بدست خواهند آورد. ما در اواخر سال 2005 و اوائل 2006 نتايج آشکار اين سياست اقتصادي تازه دولت ايران را در صحنه جهاني شاهد خواهيم بود. همه کشورها و شرکتهاي خريدار نفت دو راه در برابر خود خواهند داشت، خريد نفت از شرکتهاي آمريکائي و انگليسي بقيمت بشکه اي 57 دلار يا خريد از بازار بورس ايران بقيمت 37 يورو. اين شروع کار اقتصادي دولت ايران موجب تقليل عمده مبادلات نفتي شرکتهاي آمريکا و انگلستان خواهد شد. زيرا اين دو شرکت مبادلات خود را با دلار انجام ميدهند. 
بسياري کشورها و شرکتها خواستار آنند تا مبادله نفتي خود را از حيطه دلار خارج کنند . اما توانائي آن را ندارند، زيرا باتضعيف هر روزه دلار زيانهاي عظيمي متوجه آنان ميگردد. در سالهاي اخير بويژه با روي آوردن اقتصاد آمريکا به نظامي گري و توليدات عمده در اين زمينه، توليد کالاهاي محلي به خارج از مرزهاي آمريکا انتقال يافته که در نتيجه موجب ضعف دلار شده است. بر عکس در اروپا دولتها از تقويت يورو پشتيباني نموده و کوشش فراواني بکار ميبرند تا توليدات محلي را گسترش دهند. بهمين مناسبت اعتبار جهاني يورو نيز بالا رفته و هم اکنون بسياري شرکتهاي بين الملللي ولو بطور محدود از يورو استفاده ميکنند که موجب تضعيف بيشتر دلار ميشود. همگان شاهدند که از نوامبر سال گذشته قدرت خريد دلار کاهش يافته و هم اکنون يورو مساوي با 34/1 در برابر دلار است . دلار همچنين در برابر ارزهاي ديگر همچون پِن ژاپن و ليره انگلستان نيز عقب نشيني داشته است . گزارشهاي معتبراقتصادي سال گذشته در جهان از سقوط سريع اقتصاد آمريکا خبر دادند. هم اکنون دولت آمريکا با داشتن 9/665 بليون دلار کسري بودجه روبروست. اين وضعيت آمريکا موجب اضطراب بانکهاي بين المللي شده و آنان در اين زمينه به دولت آمريکا هشدار داده اند. 
در سال 2000 دولت عراق نيز اين برنامه را با جرا در آورد، در ابتدا بسياري کشورها اين عمل دولت عراق را زيانبار دانسته و بآن با ديد ترديد نگريستند. با گذشت زماني چند و قدرت يافتي يورو در عرصه بين المللي درستي کار دولت عراق آشکار گرديد، دولت عراق نيز که در ابتدا دچار زيانهاي مالي شده بودند توانست جبران مافات کند. ار آن پس بسياري کشورها و شرکتها استفاده از يورو را در دستور کارخود قرار دادند و دولت آمريکا در آن زمان متوجه شد که زيانهاي بزرگي متوجه اقتصاد آمريکا گرديده است . يکي از اهداف آمريکا در حمله به عراق نيز تغيير مجدد يورو به دلار در مبادلات نفتي عراق بود که در همان روزهاي اول اشغال بتوسط يال بريمر بتصويب رسيد.
بعلت اصرار ايران براي مبادله نفتي با يورو در بازار جهاني، کشورهاي زيادي در جهان تشويق به دنباله روي از ايران شده اند. هم اکنون بعضي کشورهاي آمريکاي لاتين، روسيه بسيار کمپانيهاي بزرگ در عربستان راه ايران را دنبال کرده اند، بويژه در مورد عربستان بايد گفت که شرکتهاي سرمايه گذاري در اين کشور برنامه هاي خود را در رابطه با مبادلات يورو گسترش داده اند. 
تبليغات گسترده دولت آمريکا را بر عليه ايران مبني بر ساختن سلاح کشتار جمعي، تروريسم و دخالت در لبنان را بايد بيشتر در اين رابطه ارزيابي نمود. هم اکنون اين سئوال مطرح مي شود که آيا آمريکا در مقابل ايران چه خواهد کرد؟ 
آيا همچون عراق به اشغال نظامي دست خواهد زد و يا راه ديگري در پيش خواهد گرفت؟
بايد گفت که آمريکا آنچنان در باتلاق عراق گرفتار آمده که امکان درگيري نظامي با ايران را نخواهد داشت و در ضمن جامعه بين المللي نيز کاملاً مخالف جنگ بر عليه ايران است و حتي بسياري کشورهاي موتلفه با آمريکا نيز امروز مجبور شده تا نيروهاي خود را از عراق فرا خوانند. ديگر اينکه ايران از عراق بسيار نيرومند تر است . ايران داراي پايگاههاي موشکي در جزاير سه گانه و بر تنگه هرمز و درياي عمان مسلط است . حمله ايران به کشتيها در تنگه هرمز موجب بحران انرژي در سراسر جهان خواهد شد و قميت نفت را تا بشکه اي يکصد دلار بالا خواهد برد. از سوي ديگر آمريکا نخواهد توانست بمانند سالهاي 1953 ايران را به هرج و مرج بکشاند و باعث سقوط دولت گردد. در سال 1953 آمريکا و انگلستان با راه اندازي دسته هاي شورشي و صرف مليونها دلار موجب سقوط حکومت دموکراتيک دکتر محمد مصدق گرديدند. امروز ملت ايران عليرغم مخالفتشان با استبداد مذهبي اما حيله هاي آمريکا را نيز ميدانند بويژه که جنايتهاي آمريکا در افغانستان و عراق را شاهد بوده اند. 
تنها راه باقيمانده براي آمريکا وادار نمودن اسرائيل براي حمله به تأسيسات اتمي در ايران است و اسرائيل نيز آمادگي خود را ابراز داشته و انچنان که شايع نموده اند اسرائيل در ماه ژوئن امسال به ايران حمله خواهدکرد. اسرائيل از اتمي شدن ايران وحشت دارد، با اتمي شدن ايران برنامه هاي توسعه طلبانه اسرائيل در منطقه با مانع بزرگي روبر خواهد شد که در آنصورت دولت اسرائيل مجبور است بلحاظ سياسي امتيازات سنگيني را براي بقاء خود در منطقه بپردازد که به ملياردها دلار خواهد رسيد. 
دولت ايران سرمايه عظيمي را براي برنامه انرژي اتمي خود بمصرف رسانيده و تحت هيچ شرايطي حاضر نيست آن را متوقف کند. ايران در برابر هر گونه تهاجم اسرائيل به تأسيسات اتمي خود سکوت نخواهد کرد. پاسخ ايران به اسرائيل بسيار دردناک خواهد بود. اين پاسخ شامل بهم ريختگي کل منطقه يعني اسرائيل، کشورهاي خليج ، عراق و افغانستان خواهد بود. 

منبع: 
Amin.org

افزودن نظر جدید