از رفاه ستاندن و بر بودجه‌ دفاعی افزودن

ترجمه از: 
فرخ نعمت پور

بوش قول داده‌است که‌ تا سال 2009 کسری بودجه‌ آمریکا را که‌ بالغ بر 400 میلیارد دلار است، به‌ نصف تقلیل دهد. دیروز وی پیشنهاد بودجه‌ دو ونیم میلیارد دلاری خود برای سال 2006 را به‌ مجلس فرستاد. از زمانی که‌ بوش به‌ کاخ سفید راه یافته‌ است، این سفت و سختترین پیشنهاد بودجه‌ای است که‌ به‌ کنگره‌ فرستاده‌ میشود. بوش با این بودجه‌ در نظر دارد که‌ تمامی کمکهای دولتی را ( که شامل‌ 150 برنامه‌ گوناگون میباشند) یا به‌ طور کامل قطع کند و یا به‌ نصف تقلیل دهد. وی در نظر دارد که‌ این تخفیف را دائمی کند.
یک سوم آن چیزهائی که‌ بوش میخواهد قطع کند به‌ سیستم آموزشی و تحصیل برمیگردد. وی همچنین میخواهد که‌ سوبسیدهای کشاورزی و کمکهای ترانسپورتی به‌ Amtrak ( یک شرکت قطار که‌ جهت تردد آمریکائیها به‌ قسمت شمالی قاره‌ آمریکا است) را قطع کند. همچنین کمکهای داروئی به‌ فقرا و بخشش به‌ سربازاب قدیمی را به‌ حداقل برساند.
بوش در اظهارات کوتاه دیشب خود گفت:|" از ما خواسته‌ میشود که‌ مشکل کسر بودجه‌ را حل کنیم و برنامه‌ پیشنهادی بودجه‌ ما هم همین برنامه‌ را تعقیب میکند."
البته‌ در Capitol hill کشمکشهائی سخت و گفتگوهائی طولانی در پیش رو است. در کنگره‌ حتی دمکراتها پیش از ارائه‌ طرح پیشنهادی بوش، انتقادها را شروع کردند. آنها گفتند باز این فقرا هستند که‌ مورد حمله‌ قرار میگیرند. منتقدان میگویند که‌ مبالغ پیشنهادی قطع شده‌ در سال آینده‌ حتی به‌ 15 میلیارد دلار هم نمیرسند، بنابراین هیچ تأثیری در بهبود کسری بودجه‌ کشور نخواهند داشت.
اگر بوش میخواهد به‌ این هدف خود برسد، باید فکری به‌ حال آن مبالغ عظیمی که‌ صرف جنگ افغانستان و عراق میشوند هم بکند. همچنین فکری به‌ حال medicare و طرح نیمه‌ خصوصی کردن امنیت اجتماعی.
طرح پیشنهادی وی حامل کاهش در رشد پستهای غیر ثابت با حدود 2.3 درصد است. از طرف دیگر بودجه‌ دفاعی 4.8 درصد رشد خواهد داشت. یعنی چیزی در حدود 419 میلیارد دلار. پس آن 80 میلیارد دلاری که‌ بوش درصدد کسب آن است، بدست نخواهد آمد.
البته‌ وی پیشنهاد اعطای کمک مادی به‌ دبیرستانها را هم کرده‌ است، پیشنهادی با مبلغ 1.5 میلیارد دلار و نیز افزایش کمک تحصیلی برای دانش آموزان فقیر و کم درآمد. 

منبع: 
Aftenposten num 64

افزودن نظر جدید