آزادزنان و آزادمردان در بند نيز آزاده‌اند!

گيرم که مى‌کشيد!/ گيرم که مى‌بريد!/ گيرم که مى‌زنيد! 
با رويش ناگزير جوانه چه مى‌کنيد؟ 
خسرو گلسرخى

تجاوز رژيم ولايت فقيه به حقوق اساسى مردم پا برجاست و هنوز هزاران زندانى سياسى در سياه‌چال‌هاى رژيم به‌سر می‌برند. اين زندانيان بدون هر گونه جرم و محاکمه‌اى محکوم به بازداشت نامحدود شده و ماموران زندان مى‌کوشند با استفاده از وسائل عذاب و شکنجه زندانيان را به اعترافات دروغين و غير واقعى وادار سازند و اعترافات گرفته شده در زير شکنجه مى‌تواند از سوى بيدادگاه‌هاى رژيم جمهورى اسلامى که در آنها آئين دادرسى کمترين قرابتى با موازين حقوق بين‌الملـلى ندارد، مبنائى براى محکوميت و صدور احکام اعدام گردد زيرا شيوه تجاوز و توطئه‌چينى مسئولين حکومت اسلامى مقيد به رعايت هيچ قانون و حقوق بشرى نيست.
در هفته‌هاى اخير آقايان کورش زعيم عضو شوراى مرکزى جبهه ملى ايران و کيانوش سنجرى فعال دانشجويى و وبلاگ‌نويس بازداشت شدند.
کيانوش سنجرى دفعات متعددى بازداشت شده است. وى براى اولين بار در سن هفده سالگى در جريان تظاهرات وسيع دانشجويى در سال ١۹۹۹ در حادثه کوى دانشگاه بازداشت شد و ماه‌ها در بازداشت انفرادى به سر برد.
وضعيت سنجرى پس از بازداشت مجدد درتاريخ هفت اکتبر٢٠٠۶ از سوى سازمان عفو بين‌الملل نگران‌کننده مى‌باشد.
سنجرى هر روز در چندين نوبت مورد بازجوئى قرارگرفته و درجريان اين بازجوئى‌ها مورد ضرب و شتم و آزار و اذيت قرار مى‌گيرد.
گفته مى‌شود کيانوش سنجرى بارها فرياد زده است: "می‌خواهند من را بکشند"
کورش زعيم روز جمعه بيست و هشتم مهرماه ١٣٨۵ در تهران بازداشت شد. وى تا زمان دستگيرى همراه با ساير فعالان جبهه ملى در جهت تحرک بخشيدن به سازمان و گسترش عمل سياسى آن و تقويت ارتباط فعالين و دوستداران جبهه ملى در داخل و خارج از کشور تلاش مى‌کرد.
ملت ايران به خوبى افرادى چون کيانوش سنجرى و مهندس کورش زعيم را مى‌شناسد و به اعتبار نوشته‌ها و مصاحبه‌هاى زعيم آگاه است که او جز نقد و اعتراض به عملکردهاى حاکميت در زمينه ناديده انگاشتن منافع ملى و حقوق و آزادی‌هاى جامعه، انديشه‌ورزان، فعالان سياسى، روزنامه‌نگاران و اهل قلم، موضع ديگرى اتخاذ نکرده و جرمى مرتکب نشده است.
براى نيروهاى مترقى و آزاديخواه کشور مساًله ضرورت طرح شعار آزادى زندانيان سياسى براى تحقق امر رهايى همه زندانيان سياسى در بند رژيم ولايت فقيه از اهميت جدى برخوردار است. لازم به تذکر است که به خاطر کاستى اقدام مشترک همه نيروهاى مترقى و آزادى خواه، نهضت نتوانسته است در همه‌ى دوران حکومت ولايت فقيه، آزادى همه زندانيان سياسى را تحقق بخشد. 
امروز ضرورت تشکيل يک جبهه دفاع از حقوق و آزادى همه‌ى زندانيان سياسى ايران از همه وقت بيشتر است.
از آنجا که مسئله‌ى دفاع از زندانيان سياسى ايران و مبارزه در راه آزادى آن‌ها يکى از حلقه‌هاى اصلى پيکار در راه استقرار آزاديهاى دموکراتيک در ميهن ماست ، اساساً هرگونه اتحاد عمل سياسى بين نيروهاى آزاديخواه و مترقى گامى در راه همبستگى و همکارى جبهه اپوزيسيون در سرنگونى استبداد دينى حاکم است.
ما بايد از تقسيم‌بندى زندانيان سياسى خودى و غير خودى پرهيز کنيم و تمام فعاليت خود را براى آزادى تمام زندانيان سياسى به‌کار بريم و در دفاع از زندانيان سياسى همه جانبه و يکسان برخورد کرده و مدافع حقوق تمامى کسانى که مورد ظلم وستم جمهورى اسلامى قرار گرفته‌اند، باشيم.
به جراًت مى‌توان گفت که در صورت تمرکز نيروهاى آزاديخواه در جهت صحيح و همگانى اقدامات و استفاده درست و کامل از وسائل و امکانات موجود در خارج از کشور ميتوان حکومت استبدادى اسلامى را از انجام بسيارى از توطئه‌ها و تجاوزات به حقوق مردم باز داشت و از اين راه نه تنها به تحکيم حقوق مبارزان، بلکه به تحکيم شرايط گسترش مبارزه در داخل کشور کمک کرد.
از همه‌ى احزاب، گروه‌ها و سازمان‌هاى سياسى آزاديخواه تقاضا مى‌شود به خاطر نجات و رهائى کليه زندانيان سياسى ايران و مبارزه در راه آزادى آنان بدون در نظر گرفتن عقايد و مسالک سياسى زندانيان در تشکيل جبهه دفاع از زندانيان سياسى بکوشند و همه‌ى آزاديخواهان در اين راه با هم گام بردارند. 

افزودن نظر جدید