سه گزارش از: گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

احضار دو فعال کارگرى به دادگاه

سقز؛ دو فعال کارگرى شهر سقز به نامهاى“ محمود صالحى“ و" نجيبه صالح زاده" به دادگاه فراخوانده شدند.
دو نفر از فعالان کارگرى شهر سقز به نامهاى“محمود صالحى“و"نجيبه صالح زاده"در پى شکايت يک مامور دستگاههاى امنيتى به دادگاه عمومى اين شهر فرا خوانده شدند. بر اساس احضاريه دريافتى، نامبردگان روز شنبه ٨ مهر ماه دادگاهى خواهند شد. گفته مى شود اين دو شهروند و فعال کارگرى در روز جهانى کارگر در سال جارى مورد ضرب و شتم نيروهاى انتظامى و از جمله مامور شاکى قرار گرفته بودند.

سه شنبه ٢٨ شهريور ١٣٨۵


برخورد تبعيض آميز پليس

تهران؛ رانندگان و شهروندان کردستانى از برخوردهاى تبعيض آميز و غيرقانونى پليس راه و جريمه هاى سنگين و ناعادلانه شکايت دارند.
طى روزها و هفته هاى اخير تعدادى از شهروندان کردستانى و رانندگان خودروهاى عمومى و شخصى طى تماسهاى متعددى، نسبت به برخوردهاى خشن و تبعيض آميز و صدور جريمه هاى سنگين و يا خواسته هاى غيرقانونى ماموران پليس بويژه پليس راه شکايت نموده و اعتراض خود را بويژه به ماموران غير بومى و اعمال تبعيض آميز آنها در کردستان اعلام نموده و خواهان توجه مسئولان و مقامات ذيربط و اصلاح اين وضعيت شده اند.
سه شنبه ٢٨ شهريور ١٣٨۵


اعتصاب غذاى يک زندانى


سقز؛ يک زندانى به نام " اقبال ناصرى“ در اعتراض به حکم صادره و بى توجهى به اعتراضاتش دست به اعتصاب غذا زده است
يک زندانى به نام" اقبال ناصرى“فرزند بايزيد در زندان مرکزى شهر سقز دست به اعتصاب غذا زده است. نامبرده در اعتراض به حکم صادره و آنچه که ايشان" تبانى قاضى محاکمه کننده وى و شهود پرونده" و "ناعادلانه بودن حکم" ذکر کرده؛ از نيمه دوم مردادماه دست غذا زده و پس از شکستن اعتصاب غذا در اول شهريور ماه، مجددا" از ١۵ شهريور دست به اعتصاب غذا زده است. نامبرده طى نامه اى به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از خواسته هاى غير قانونى و غير انسانى قاضى و از تبعيض، تعدى و آزار و اذيت و ضرب و شتم و بازداشت مادر و عمه پير و خواهر جوانش و فشار بر خانواده اش گفته است. اقبال ناصرى ابتدا به حبس ابد و سپس به ١۵ سال حبس محکوم شده و بيش از ٢ و نيم سال است در زندان به سر مى برد. گفته مى شود نامبرده در جريان يک معامله سورى اشيا و عتيقه جات دستگير شده است.

سه شنبه ٢٨ شهريور ١٣٨۵

افزودن نظر جدید