60 امین سالگرد پیمان رم، بنیان اتحادیۀ اروپا

60 سال پیش رهبران 6 کشور مؤسس اتحادیۀ اروپا در رم گرد هم آمدند و توافقاتی را امضا کردند که می بایست به یک بازار مشترک اروپائی موجودیت بخشند، اما همچنین راه را برای اتحاد صلح و سعادت هموار سازند؛ اتحادی که اینک در بخش اعظم قارۀ اروپا واقعیت یافته است. شصتمین سالگرد بنیانگذاری اتحادیۀ اروپا در همین آخرهفته در رم چشن گرفته می شود. تواماً رهبران کشورهای عضو از این موقعیت بهره خواهند گرفت تا در بارۀ گامهای بعدی تبادل نظر کنند.

توافقات رم در روز 25 مارس 1957 با حضور نمایندگان بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند در رم امضا شدند. آنان در دو سند جداگانه توافق کردند 1- "جامعۀ اقتصادی اروپا" را پایه بگذارند. این توافق متوجه رفع موانع تجاری بین کشورهای طرف پیمان بود، و 2- به همکاریهاشان در استفاده از انرژی هسته ای سرعت بخشند.  

انتگراسیون اقتصادی بر پایۀ حذف عوارض گمرکی در میان کشورهای عضو و تسهیل نقل و انتقالات کالا، خدمات، سرمایه و افراد، منجر به دستاوردهائی شد که کشورهای اروپائی دیگری، هرچه پیشتر بیشتر، تمایل خود را برای پیوستن به توافقات ابراز داشتند و زمینه های همکاری به تدریج گسترش یافتند؛ روندی که سرانجام به ایجاد اتحادیۀ اروپا انجامید. پیمان رم برای استقرار جامعۀ اقتصادی اروپا، که در این مدت چندین بار روزآمد شده است، اکنون زیر نام "پیمان کردمان اتحادیۀ اروپا" شناخته می شود.

 

اتحادیۀ اروپا: گذشته و حال

روز گذشته آنتونیو تاجانی، رئیس پارلمان اروپا، رهبران فراکسیونهای سیاسی در پارلمان، و چندتن دیگر از مقامات پارلمان به رم رفتند تا ضمن شرکت در جشن سالگرد، در بارۀ آیندۀ اروپا نیز تبادل نظر کنند. تاجانی در نظر دارد که از سوی پارلمان اروپا بیانیۀ مشترک اتحادیۀ اروپا به مناسبت این سالگرد را به تصویب برساند.

اعضای پارلمان در هفته های اخیر سخت سرگرم مباحثه در بارۀ تحولات بعدی اتحادیۀ اروپا بوده اند. موضوعاتی چون مهاجرت، عدم تعادل اقتصادی در بین کشورهای عضو و خروج بریتانیا از اتحادیه موضوعات مرکزی این مباحثات اند. اجلاس عمومی پارلمان که در ماه فوریه برگزار شد سه گزارش در بارۀ آیندۀ اروپا را به تصویب رساند. در اجلاس عمومی مارس، اعضای پارلمان همچنین حول پیش نویس یک سند استراتژیک مباحثه داشتند. این پیش نویس توسط کمیسیون اروپا تهیه شده و 5 سناریو را برای آیندۀ اروپا ترسیم کرده است. سران کشورهای عضو این مباجثات را در رم ادامه خواهند داد.

آنتونیو تاجانی در مراسم بروکسل به مناسبت شصتمین سالگرد در اوائل هفتۀ جاری، گفت: "اروپا آزادی ماست، اروپا آیندۀ ماست. ما این اروپا را باید به فرزندانمان بسپریم. آینده ای سعادتبار، صلح آمیز و آزاد."

منبع: 
اخبار پارلمان اروپا

افزودن نظر جدید