شرکت قاضى مرتضوى در نشست شوراى حقوق بشر، وقاحتى بى‌حد از سوى جمهورى اسلامى

در اولين دور نشست شوراى حقوق بشر که با تاييد مجمع عمومى سازمان ملل جانشين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شده و اکنون در ژنو جريان دارد، هيئتى از سوى جمهورى اسلامى روانه شده است. در اين هيئت کسى مانند سعيد مرتضوى دادستان تهران عضويت دارد که نه تنها اعتقادى به رعايت حقوق بشر ندارد بلکه از عوامل اجرايى و موثر نقض حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى شهروندان است. او باعث و بانى بسته شدن ده‌ها روزنامه و نشريه، به زندان انداختن روزنامه‌نگاران و نويسندگان، آزار و شکنجه دانشجويان و ديگر زندانيان سياسى و ترتيب دادن نمايش اعترافات زندانيان است.
نام مرتضوى با شکنجه و مرگ زهرا کاظمى خبرنگار و عکاسى که در اوين به قتل رسيد، گره خورده است. اعزام اين فرد به نشست شوراى حقوق بشر نشان از وقاحت بى‌حد گردانندگان جمهورى اسلامى است. اين عمل پيامى از سوى جمهورى اسلامى به مردم و فعالين سياسى و به افکار عمومى جهان است مبنى بر اين که جمهورى اسلامى همچنان بر سرکوب حقوق شهروندان و نقض حقوق بشر مصمم است. اين عمل توهين آشکار به خرد انسانى و توهين به کوشندگان نهادينه کردن حقوق بشراست که سعى کردند با تشکيل شوراى حقوق بشر دامنه نفوذ کشورهاى ناقض حقوق بشر در آن را کاهش دهند.
اين عمل به حق اعتراض بسيارى از نهادهاى حقوق بشرى را در پى داشته است. عبدالکريم لاهيجى وکيل و نايب رئيس جوامع دفاع از حقوق بشر در پاريس مى‌گويد: سعيد مرتضوى در پرونده قتل زهرا کاظمى متهم رديف يک است که تاکنون مورد تعقيب قرار نگرفته و با توجه به اين که زهرا کاظمى بر اثر شکنجه و ضرب و شتم در دوران بازداشتش کشته شده، در چارچوب عهدنامه بين‌المللى ضدشکنجه مى شود در سوئيس به دادستان مراجعه کرد و از دولت سوئيس خواست مانع خروج سعيد مرتضوى شود و اگر چنين شايعه‌اى صحت داشته باشد، مطمئنا سازمان‌هاى حقوق بشر ساکت نخواهند نشست و همه کوشش را خواهند کرد سعيد مرتضوى در سوئيس بازداشت شود و به اتهام وى رسيدگى شود.
مرتضوى دادستان عمومى و انقلاب تهران در ژنو در مصاحبه با ايرنا خبرگزارى جمهورى اسلامى با ادعاى اين که در کشور در قوانين جارى توجه به حقوق بشر و آزادى‌هاى فردى بسيار مورد توجه است، گفت: نگران استفاده ابزارى از حقوق بشر توسط غرب و كشورهاى سلطه‌گر هستيم.
او هم چنين از خشونت بر زنان در کشورهاى غربى، نقض حقوق بشر در زندان‌هاى اين کشورها و عدم آزادى بيان درآنجا ابراز نگرانى کرد، اين ادعاها از سوى شخصى مانند مرتضوى فقط باعث مسخره شدن خود او می‌شود.

روشن است که مقصود از حضور مرتضوى و همراهان ديگر از شرکت در چنين مجامعى نه در جهت اهداف اين قبيل سازمان‌ها بلکه در آن جهت است که با رايزنى با کشورهاى مشابه و کارشکنى‌ها، در حرکت اين نوع مجامع خلل ايجاد کنند. چنانچه در اين سفر نيز مرتضوى و کريمى راد نماينده قوه قضاييه با نمايندگان کشورهايى که در نقض حقوق بشر دست کمى از ايران ندارند، ملاقات کردند.
تاکيد آنها به ويژه ملاقات با نمايندگان کشورهايى بود که با وضعيت مشابه در اين شورا عضويت داشتند.
خبرگزارى جمهورى اسلامى گزارش ميدهد که: "کريمی‌راد، وزير دادگسترى و سعيد مرتضوى، دادستان عمومى و انقلاب تهران در حاشيه‌ى نشست شوراى حقوق بشر در ژنو با وزير دادگسترى و امور حقوقى و پارلمانى زيمبابوه و کميسر حقوق بشر موريتانى ديدار و گفت‌وگو کردند. در اين ديدار، هيات قضايى ايران به پيشرفت‌هاى قوه‌ى قضاييه در سه دهه گذشته اشاره کرد و آمادگى خود را جهت پذيرايى هيات‌هاى قضايى اين کشور و ارايه‌ى تجربيات ايران خصوصا در زمينه‌ى امور زندان‌ها اعلام کرد.
چيانا ماسا وزير دادگسترى و امور حقوقى و پارلمانى زيمبابوه با اشاره به سفر موگابه، رييس جمهور زيمبابوه به ايران و مهم برشمردن آن، از سفر مجدد وى در آينده‌ى نزديک به ايران خبر داد."
واقعا که شايسته است که مرتضوى در ديدار با همتايان خود تجربيات خود در اداره زندان‌ها را به آنها منتقل کند. واقعيت‌هايى که تنها گوشه‌هايى از آن توسط کسانى که زندانى بوده‌اند به بيرون منتقل شده است.
اين خبرگزارى مى‌افزايد: "وزير دادگسترى زيمبابوه نيز به سفر وزير دادگسترى سابق اين کشور به ايران اشاره کرد و اظهار داشت: ما دستاوردهاى اين سفر را در زمينه‌ى مقررات زندان‌هاى باز ايران استفاده نموده و در حال حاضر در زندان‌هاى ما از اين مقررات استفاده می‌شود."
اهدافى که شوراى حقوق بشر سازمان ملل براى خود بر شمرده است تنها با افشاء و طرد عناصرى مانند مرتضوى از اين نهاد بين‌المللى و يافتن ضمانت‌هاى اجرايى براى مقابله با کشورهايى مانند جمهورى اسلامى که نقض حقوق بشر در آن‌ها روالی عادى محسوب می‌شود، تحقق پذير است.

افزودن نظر جدید