نامه ٦٢١ نفر از روشنفكران و کوشندگان سياسى دراعتراض به بازداشت رامين جهانبگلو

بيش از دو هفته از بازداشت رامين جهانبگلو، نويسنده، استاد دانشگاه و روشنفكر ايرانى می‌گذرد. با اين حال دلايل بازداشت اين روشنفكر همچنان نامشخص باقى مانده و مقامات امنيتى و قضايى هيچ توضيح روشن و دليل قانع كننده‌اى در اين باره ارائه نكرده‌اند. برخى منابع خبرى وابسته به حكومت در توضيح علت دستگيرى اين روشنفكر از جاسوس بودن او سخن به ميان آورده‌اند. اين در حالى است كه پيش از اين برخى از شخصيت‌هاى سياسى و فرهنگى با طرح چنين اتهامى روانه زندان شده و پس از گذران دوران زيادى در زندان، بى هيچ توضيحى و بدون اثبات اتهام وارده آزاد شده‌اند.
از حكومتمردان ايرانى بايد پرسيد يك روشنفكر در حاليكه نه جايى در حاكميت دارد و نه ارتباطى با حلقه ارباب قدرت، به چه اطلاعات پنهانى می‌تواند دسترسى داشته باشد كه در معرض اتهام جاسوسى قرار گيرد؟ آيا حاكميت ايران مايه مباهات خود می‌داند كه همواره مهر رويارويى با روشنفكران را به پيشانى داشته باشد؟ آيا حاكمانى كه با اهل فرهنگ و انديشه در كشور خود چنين رفتار می‌كنند می‌توانند مدعى گفت و گو و صلح و دوستى در جهان باشند و از پايبندى به حقوق بشر سخن بگويند؟ 
ما امضاكنندگان اين اطلاعيه ضمن محكوميت دستگيرى دكتر رامين جهانبگلو اين عمل را در تعارض با اصل آزادى بيان منشور جهانى حقوق بشر و محدود كننده آزادی‌هاى آكادميك دانسته و آزادى هرچه سريعتر اين روشنفكر برجسته و استاد دانشگاه را خواستاريم و از دولت ايران مى‌خواهيم كه به سناريوهاى تكرارى و نخ نما شده برچسب‌زنى و جاسوس‌انگارى فعالان فرهنگى و سياسى پايان بخشد.

1. آذر پژوه پريسا
2. آذرى پيمان
3. آرام نژاد فاطمه
4. آرامى هادى
5. آزمون محمدامين
6. آسايش محمد کريم
7. آقاجرى روزبه
8. آقاسى فريدون
9. آقايى ساسان
10. آقايى مجيد
11. آل آقا سعيد
12. آل محمد رضا
13. آملى مقدم ناصر
14. آهوان کاوه
15. ابدالى على
16. ابراهيمى حامد
17. ابراهيمى پيام
18. ابراهيمى قاسم
19. ابوعلى راحيل
20. ابونصر سحر
21. ابونصر محمود
22. احديص مجتبى
23. احمدزاده شعبان
24. احمدنژاد فرهاد
25. احمدى آريان امير
26. احمدى بابک، نويسنده و استاد دانشگاه
27. احمدى بختيار
28. احمدى خراسانى نوشين، فعال جنبش زنان
29. احمدى رعنا
30. احمدى صدف
31. احمدى عباس
32. احمدى گيتا
33. احمدى محمد مهدى
34. احمديان امين
35. احمدى زانيار
36. اخوان آيدين
37. اخوان اسد
38. اخوان راد صابر
39. ادب بهاءالدين، نمايند سابق مجلس ششم
40. اديب برومند، عضو جبهه ملى ايران و اديب معاصر
41. ارپانى محمد زه
42. اردلان پروين، فعال زنان
43. اردلان مه‌لقا، عضو جبهه ملى ايران
44. ارزنى زهره
45. ارشادى فر عليرضا
46. استکى محمد
47. استيرى احسان
48. اسحاقى امير
49. اسحاقى سعيد
50. اسحاقى محمد على
51. اسحقى حمزه
52. اسد زاده سمانه
53. اسدى زيدآبادى حسن
54. اسدى ميلاد
55. اسلامى کيوان 
56. اسماعيلى کيوان
57. اسماعيلى مهدى
58. اسماعيلى نوشين
59. اسماعيلى رشيد
60. اسمعيل زاده على
61. اسمى زاده سارا
62. اصرارى صفرعلى
63. اصغر نيک نفس
64. اصلاحچى مرتضى
65. اصلانى افشين
66. اصلى حسين
67. افتخارى راد امير هوشنگ
68. افتخارى محمد
69. افرازفر روزبه
70. افشارى على، عضو سابق شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت
71. افشارى مصطفى
72. افضلى سياوش
73. اقبال آرمين
74. اقبال مهدى
75. اکبرى حامد
76. اکبرى على اکبر
77. اكرمى على
78. الياسى مهدى
79. امامى احمد
80. امامى پروين
81. امير انتظام عباس، عضو ازشد جبهه ملى ايران
82. اميرى روزبهان
83. اميرى على
84. امين لو آرمين
85. امينى حسين
86. امينى زاده مهدى، عضو سازمان ادوار تحکيم وحدت
87. اميدبخش فراز
88. اميرخانلو غلام
89. اميرشيرزاد بابک
90. اميرى آرمان
91. اميرى كيوان
92. امينى محمد
93. انجم محمد
94. انجيدنى پيمان
95. انصارى کيوان
96. انصارى راد رضا
97. انورى حسين
98. اوخ محمد
99. اولاد غفارى حامد
100. ايلخان سارا
101. ايلخچى زاده ميلاد
102. بابايى سعيد
103. بابک نورى
104. بازرگانى اصغر
105. بازرگانى كسرى
106. باستانى مجتبى
107. باستانى مسعود
108. باقر پور محمد
109. باقرزاده احسان
110. باقرى اسعد
111. بخارايى محمد مهدى
112. بدرى محمدتقى
113. بديعى سينا
114. براتيان ايمان
115. براتيان پوريا
116. برتنى آزاد
117. برجسته امير
118. برومند بهروز
119. بزرگيان امين
120. بلالى اميرحسين
121. بلي‌وند كيومرث
122. بهبهانى سيمين، شاعر برجسته معاصر
123. بهداد مرتضى
124. بهرامى امير حسين
125. بهرامى عادل
126. بهرامى امين
127. بهروز قمقانى
128. بهکيش آزاده
129. بهمن آلاله
130. بهنود مسعود
131. بيات بهاره
132. بيات مجتبى
133. بياره على
134. بيگدلى زهرا
135. بيگدلى صديقه
136. بيانلو رسول
137. بيسوانوند امين
138. بيگلو مصطفى
139. پارسا حسن
140. پرهيزى احمد
141. پناهى جعفر
142. پور اقايى سپيده
143. پور جعفر على
144. پورافصل ميثم
145. پورعبدالله محمد 
146. پوريوسفى بيژن
147. پولاد زاده احمد
148. پهلوانى مصطفى
149. پيمانى حميد
150. تاجدارى مهران
151. تاجيك عبدالرضا، روزنامه نگار
152. ترابيان ابوذر
153. تقوى جواد
154. تقى نيا طلعت
155. تميزى على
156. توکليان جلال
157. تهرانچى آرش
158. تهرانى على
159. تهرانى ويدا
160. ثابت سروش
161. جانى بابک
162. جانى پور ياسر
163. جاودانى حسين
164. جدى زينب
165. جعفرى سعيد
166. جعفرى محمد حسين
167. جعفرى نوشين
168. جعفريان سيد رضا
169. جعفرى فرهاد
170. جليليان ندا
171. جمالى على
172. جمشيدى ايرج
173. جواشى نيما
174. جوانشير کامبيز
175. جواهرى جلوه
176. جهانگير فام هاجر
177. جيرانى هوشنگ
178. چالکى حامد
179. چترچى ماندانا
180. چمن حميد
181. حاتم سياوش
182. حاتمى عيسى خان
183. حاجى امينى هادى
184. حاجى بابايى مريم
185. حبيبى مهدى
186. حجاريان سعيد، استاد دانشگاه و عضو جبهه مشاركت
187. حجازى سارا
188. حجتى جلال
189. حسامى فرد رضا
190. حسن زاده مجتبى
191. حسن زاده مجتبى
192. حسن نيا آرش
193. حسنى مسعود
194. حسينى آناهيتا
195. حسينيان زهرا
196. حقانى محسن
197. حقيقت جو فاطمه، نمايند سابق مجلس ششم
198. حکيم زاده عباس
199. حمدى پور محسن
200. حنايى کاشانى سعيد
201. حيدرى بابک
202. حيدرى حسين
203. حياتى مهر نيما
204. حيدرى محمد
205. خاتمى محسن
206. خالقى بهروز
207. خالقيان سيدابراهيم
208. خامه آرمين
209. خان زاده زينب
210. خاندل آرش
211. خانى محمد
212. خبيرى حسام
213. خجسته رحيمى رضا، روزنامه نگار
214. خدابنده حميد
215. خداداد احمد
216. خراسانى مريم
217. خردمند پور هادى
218. خردمندى عليرضا
219. خسروانى نازنين
220. خسروى سروش
221. خشايار دوست حسين
222. خطيبى سروش
223. خلدى ابراهيم
224. خليلى پور خليل
225. خليلى مهدى
226. خواجه لو رضا
227. خوانچه زر سيروان
228. خوشبخت سعيد
229. خوشبخت عليرضا
230. خوشکام محسن
231. خيراتى مسعود
232. دادخواه اکرم
233. دادگستر سهيلا
234. دانشور حامد
235. داودى عليرضا
236. داوودى على
237. داوودى على
238. داوودى مهاجر فريبا، فعال جنبش زنان و عضو سازمان ادوار تحکيم
239. دباغ بابک
240. دباغيان محمدعلى
241. درازهى بهزاد
242. درخشانى ادريس
243. درد کشان جواد
244. درويشيان على اشرف
245. دشتستانى سروش
246. دلاور اکبر
247. دلبرى رضا، عضو سابق شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت
248. دلبرى مونا
249. دلشاد سهيل
250. دلوارى هما
251. دهقان على
252. دهقان مسعود
253. دهقان مصطفى
254. ديهيمى خشايار، مترجم و روشنفکر
255. رجبى على
256. رجبى على
257. رحمانى اميرحسين
258. رحمانى وحيد
259. رحمانى بهرام
260. رحمانى فرهاد
261. رحيمى راد محمد رضا
262. رحيمى سيامک
263. رستاخيز شاهرخ
264. رستگارى شاهو
265. رسول دروگرى
266. رسولى جعفر
267. رسولى منصور
268. رضا قلى بيگى سيامک
269. رضانيا محمدجواد
270. رضايى آرش
271. رضاييان هاله
272. رضايى ابراهيم
273. رضايى رضا
274. رضوى جهانگير
275. رفيعى شاهين
276. رمضان نژاد حسن
277. رمضانيان احسان 
278. رنجى پور على
279. رواج سعيد
280. روانبد بهزاد
281. روحى مهناز
282. روشن ضمير عليرضا
283. رهنمايى سيامك
284. رياضى روزبه، عضو سازمان ادوارتحكيم وحدت
285. رييس دانا فريبرز
286. زارع نفيسه
287. زارعى عبيد
288. زارعى محمد
289. زارعى مختار
290. زارعى رضا
291. زارعى محمدمهدى
292. زاهدى البرز 
293. زرگرنژاد امين
294. زعفرى على
295. زعفرى ياسر
296. زعيم كوروش، عضو جبهه ملى ايران
297. زند سجاد
298. زنديان محمود
299. زنوزى مهرنوش
300. زيد آبادى احمد، روزنامه نگار و استاد دانشگاه
301. زينلى شاهين
302. سالارى شهربابکى سبحان
303. سپهر مند بهنام
304. سپهسالارى عليرضا
305. سجادى ستاره
306. سرابندى نسيم 
307. سرمدى پرستو
308. سروش منصور
309. سعيدى جمال
310. سلطان زاده سارا
311. سلطانى على
312. سلطانى نسيم
313. سلمانپور محمد اسماعيل
314. سليمانى فاطمه
315. سليمانى اسماعيل
316. سميعى نژاد مازيار
317. سياسى راد عليرضا
318. سيدين محسن
319. سيف خسرو، دبير كل حزب ملت ايران
320. سيما سليمان
321. سيادتى على
322. سيد آبادى على اصغر
323. سيد نژاد محمد على
324. سيما سلمان
325. شادفر ناهيد
326. شاکرى صادق
327. شاه مرادى احسان
328. شاه ويسى حسين، عضو حزب ملت ايران
329. شاهچراغى داود
330. شاهين فر شهاب
331. شبانى مريم، روزنامه نگار
332. شجاع مسعود
333. شجاعى منصوره
334. شرخانى قانع
335. شريعتى اشکان
336. شريفى حجت
337. شريفى سجاده
338. شريف محمد
339. شفائى جمال
340. شفيق مرتضى
341. شفيعى معصومه
342. شکر لو مهسا
343. شکرى محمد
344. شکورزاده فرزانه
345. شکوهى على
346. شمس جواد
347. شمس فواد
348. شهرى مهدى
349. شيخ پور نيما
350. شيخلو صابر
351. شيخ الاسلام امير
352. شيخ زاده امين
353. شيرخانى امير
354. صادقى فاطمه، استاد دانشگاه و فعال جنبش زنان
355. صادقى محمد
356. صادقى آرش
357. صادقى هادى
358. صاروقى حسام
359. صالح آرش
360. صالح آسو
361. صباغ زاده بهنام
362. صباغى بيژن
363. صداقت جو مصطفى
364. صدرى سميرا
365. صدرى على
366. صديقى محمد
367. صفرى ايوب
368. صفرى ايوب
369. صفرى زهرا
370. صفرى بهروز
371. صفى آريان يحيى
372. صفيرى مسعود
373. صيادى ميلاد
374. ضيائى سهيل
375. ضيمران محمد
376. ضيمران محمد، روشنفكر و استاد دانشگاه
377. طالبى حسن
378. طالبى محمد حسن
379. طاهر محمدپور شيرازى
380. طاهرى رئوف
381. طاهرى کوروش
382. طباطبائى حسام
383. طباطبايى حميد
384. طواف محمد جواد
385. عابدى ملک
386. عابدينى وحيد
387. عباسى مهدى
388. عبدالله زاده على
389. عبدالله زاده هيمن
390. عبدى على
391. عجم زاده حامد
392. عرفانى حسين
393. عزتى على
394. عزيزى صمد
395. عزيزى على
396. عزيزى سروش
397. عشقيار احمد 
398. عطايى عظيمى قاسم
399. عطايى قاسم
400. عطرى اکبر
401. عظيم زاده مسعود
402. عظيم فر سيد عظيم
403. علاءالدين محمدمهدى
404. علايى باقر
405. علميه مهدى
406. علوى بابک
407. على قلى پور وحيد
408. عليپور محمد حسن
409. عليپور محمد حسن
410. عميدزاده هومن
411. غرقى سجاد
412. غفورى پوريا
413. غفورى حميدرضا
414. غلامى پيمان
415. غنى نژاد موسى، استاد دانشگاه
416. غياثيان روشنک
417. فاضل پور اسماعيل
418. فتح آبادى وحيد
419. فراستخواه حسين
420. فراستخواه مقصود
421. فربد ناصر، عضو جبهه ملى ايران
422. فرج زاده روح الله، فعال فرهنگى
423. فرخزاد پوران
424. فرخى على
425. فرنود فرهاد
426. فروزان فر نيما
427. فروغى محمود
428. فرهاد پور مراد، مترجم ونويسنده
429. فرهاد خلفى
430. فرهادى احمد
431. فرهادى ابراهيم
432. فضلعلى سيامک
433. فضلى امين
434. فغانى همدانى على
435. فولاد گر مهدى
436. فياضى بهرام
437. فيروزى حسام
438. قاجار ياشار
439. قادرى حاتم، روشنفکر و استاد دانشگاه
440. قادرى زکريا
441. قاسمى نژاد سعيد 
442. قاضى نورى رضا
443. قربانيان سعيد
444. قرجه زينب
445. قره داغى مهدى
446. قره گوزلو عليرضا
447. قضايى امين
448. قلعه اى امين
449. قلى پور محمود 
450. قهوه چيان حميد
451. قهوه چيان ميثم
452. قياسيان روشنک
453. کاظميان هومن
454. کامران رحمان
455. کبيرى امير
456. کبيرى نژاد محمد
457. کحال زاده هادى
458. کرامتى على
459. کرمى محمد
460. کريمى خالد
461. کريمى روزبه
462. کريمى عرفان
463. کريمى کاوه
464. کشاورز محمد
465. کشاورز نصرا...
466. کفشکنان عليرضا
467. کوشا مهران
468. كرامت پور احمد
469. گرانفر بابک
470. گرانمايه رشيد
471. گرگين محمود
472. گلزارى کيا
473. گلستانى سيد ميثم
474. گلستانى ميثم
475. گلکار نيلوفر 
476. گلى ياسر
477. گودرزى رسول
478. گودرزى كوهيار
479. گنجى اکبر، روشنفکر و روزنامه نگار برجسته ايرانى
480. لطفى مهدى
481. لطيفى نويد
482. لطيفى اتابک
483. لگزيان مجيد
484. مالک ابوالقاسم
485. مالکى حسين
486. مبينى جواد
487. متقى مينا
488. مجاهد حسين
489. مجتبى لچينانى
490. محسنى رضا
491. محمد رضا احمدى
492. محمدپور محسن
493. محمدعلى پور مرتضى
494. محمدنظامى حسين
495. محمدى جعفر
496. محمدى نرگس
497. محمدى پرهام
498. محمودى سليمان
499. محموديان پويا
500. مخبر فروتن
501. مداح هما
502. مدادى احمد
503. مدرسى فريد
504. مدنى سعيد
505. مدهوش محمد امين
506. مر آبادى مهسا
507. مرديها مرتضى، استاد دانشگاه
508. مسعودى نزهت
509. مسگرى فاروق
510. مسيح على
511. مشايخى بهروز
512. مشرفى فائزه
513. مشيرى فرزاد
514. مصطفى وفايى
515. مصطفى ملكيان، استاد و پژوهشكر
516. مظاهرى عليرضا
517. مظاهرى عليرضا
518. مظفرى کاوه
519. معراجى فر محمد
520. معظمى على
521. معنايى نويد
522. معين فر على اكبر، وزير نفت دولت موقت
523. معينى مهرداد
524. مقصودلو اسماعيل
525. مقصودى فاروق
526. مقيمى على
527. ملکى ابوذر
528. ملکى عمار
529. ملکى محمد، رييس اسبق دانشگاه تهران
530. مليحى على
531. مميوند مهدى
532. منافى سارا
533. منبرى ساسان
534. منتجبى اكبر
535. منتخبى هادى
536. منتخبى هادى
537. منصورى مانى
538. منصورى صمد
539. منوچهرى وحيد
540. موسوى خوزستانى جواد
541. موسوى خويينى على اکبر، دبير كل سازمان ادوار تحكيم وحدت
542. موسوى مقدم مرتضى
543. موسوى نسب اتابک
544. مولايى نژاد عماد
545. مومنى شهاب
546. مومنى عبدالله، دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت
547. مويد محسنى مهدى
548. مهاجر فيروزه
549. مهاجر مهران
550. مهاجرى احسان
551. مهبد جعفريان
552. مهدى ميرعلى زاده
553. مهرگان اميد
554. مير حاج ناهيد
555. ميرزاخانى محمد
556. ميرزايى احمد
557. مينايى آکام
558. ميرابراهيمى روزبه
559. ميرحاجى ناهيد
560. ميرطاهرى مجيد
561. ميرعالى على
562. ميرکريمى سيد حسين
563. نادرنژاد على
564. نادرى شقايق
565. نادرى فرهنگ
566. نادعلى سيامک
567. ناصر فربد
568. ناصرى نصرالله
569. ناظرى على
570. نبيلى نويد
571. نجفيان عليرضا
572. نجيمى على
573. نجيمى مجيد
574. ند يم نيما
575. نراقى آرش
576. نراقى احسان
577. نصرتى ميلاد
578. نصير داستان
579. نظام الدين قهارى
580. نظر آهارى شيوا
581. نظرى امين
582. نعمتى فرزاد
583. نعمتى اخگر بهرنگ
584. نقى زاده روزبه
585. نکومنش فرد حسين
586. نمازى بهرام
587. نوذرى اسحاق
588. نوربخش محمدرضا
589. نورحسينى احمد
590. نورى حميد
591. نورى محمدامين
592. نيازمنديان ميثم
593. نيکونسبتى على
594. والبوئى محمد
595. والى نيا يوسف
596. ورجاوند پرويز، عضو جبهه ملى ايران و رييس اسبق دانشگاه تبريز
597. وقفى پور شهريار
598. هاديان نجف آبادى محمد
599. هادى مرتضى
600. هاشم پور سروش
601. هاشمى آرش
602. هاشمى على
603. هاشمى فريد
604. هاشمى محمد، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت
605. هاشمى آرمان مير
606. هاشمى فريد
607. هداوند حميد
608. هدايت بهاره
609. هدايى ياشار
610. هرميداس باوند داود، عضو جبهه ملى ايران و استاد دانشگاه
611. همايى راد عنايت
612. همايى راد عنايت الله
613. همايون بهمن
614. هيبت الهى پويا
615. يحيوى حميد
616. يزدانى حنيف
617. يعقوب على امير
618. يوسفى مهران
619. يحيى زاده کميل
620. يوسفى اشكورى حسن
621. يوسفى مجيد

افزودن نظر جدید