گزارش رضا عرب از تجمع پرشکوه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، در روز شانزده آذر

بعداز تمام فشارهای وارد بر دانشجویان این دانشگاه که موج اولیه آن از شهریور ماه با بازداشت محسن صنعتی پور وشایان صارمی ،انوش نخودبریز و همچنین احضار عده ای از دانشجویان به دادگاه انقلاب  آغاز شده بود، و با احکام بی شمار کمیته انضباطی 18نفر  از دانشجویان به بیش از 30 ترم محرومیت از تحصیل تعلیقی محکوم شدند ادامه پیدا کرد،و موج نهایی آن  پس از تجمع 13 آبان بود که  بیش از 20 نفر به کمیته انضباطی احضار شدند.

اما امروز برخلاف تحلیل های اقتدار  گرایان و مسئولین دانشگاه که می پنداشتند با تحمیل این هزینه ها مقابل اعتراضات و تجمعات را خواهند گرفت ، دانشجویان غیور این دانشگاه صحنه را خالی نگذاشتند با تجمعی که جمعیت آنهابه بیش از 1000 نفر هم رسید  بسیاری از توهمات حاکمیت را به خاک نشاندند.

این تجمع با پایان برنامه تریبون آزاد که توسط انجمن اسلامی  برگزار شد و در آن بسیاری از دانشجویان با شجاعت تمام از جنبش سبز دفاع کردند آغاز شد. گفتنی است که این برنامه که در کوچکترین آمفی تاتر دانشگاه برگزار شد با استقبال بی نظیر دانشجویان همراه شد،  صدها نفر پشت درهای بسته اجازه ورود پیدا نکردند.

پس از اتمام برنامه دانشجویان سبز با سر دادن سرود یار دبستانی شروع به تجمع کردند و به سمت درب اصلی دانشگاه به منظور رساندن فریاد اعتراض خود به بیرون از دانشگاه، حرکت کردند، ساعت ها با دادن شعار این روز بزرگ را پاس داشتند. نکته قابل توجه حضور گسترده مامورین گارد ویژه و نیرو های لباس شخصی پشت در دانشگاه به منظور ایجاد ارعاب بود در حالیکه این اقدامات ذره ای از جسارت دانشجویان نکاست و آنها تا ساعت 6 به تجمع خود ادامه دادند. در پایان هم  هنگام  خروج عده ای از دانشجویان 6 تن از آنها توسط گارد ویژه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستگیر شدند.

از نکات قابل توجه 16 آذر در دانشگاه فردوسی احضار صنعتی پور و وطن دوست به دادگاه انقلاب در همین روز بود.

افزودن نظر جدید