اعتراض دانشجويان به اظهارات جديد دبيرکل حزب مشارکت

در حالى که روز گذشته دانشجويان با حضور در جلسه ى سخنرانى محمود احمدى نژاد، با فريادهاى مرگ بر استبداد به دولت او و فضاى استبداد و اختناق در دانشگاه و سراسر ايران اعتراض کردند، دبيرکل جبهه ى مشارکت، در اظهاراتى غيرمنتظره احمدى نژاد را «رئيس جمهورى منتخب مردم» خواند و اقدامات دانشجويان را محکوم کرد. روز يکشنبه نمايندگان دانشجويان با حضور در جلسات انتخاباتى اصلاح طلبان به موضع گيرى دبيرکل مشارکت اعتراض کرده و خواهان عذرخواهى وى از دانشجويان شدند. 

به گزارش خبرگزارى ها محسن ميردامادى روز شنبه در جلسه ى انتخاباتى خود در پاسخ به سوالى با تقبيح حرکت دانشجويان در اعتراض به حضور احمدى نژاد در دانشگاه پلى تکنيک گفت: «حرمت رئيس جمهورى منتخب مردم بايد حفظ شود و آنچه امروز رخ داده را محکوم مى کنيم.» ميردامادى افزود: «البته در يک سال اخير فضا براى بيان ديدگاه هاى دانشجويان و دانشگاهيان محدود شده که اين مسئله حتى در زمان رژيم گذشته نيز سابقه نداشته است.» دبيرکل حزب مشارکت تصريح کرد: «بايد فضا براى بيان انواع ديدگاه ها و نظرات دانشجويان و دانشگاهيان در فضاى دانشگاه ها فراهم شود.» 

اعتراض دانشجويان در جلسه اصلاح طلبان 
سخنرانى اصلاح طلبان در دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران در حالى برگزار شد که روز گذشته ميردامادى با تقبيح اعتراضات دانشجويان اميرکبير موجبات خشم دانشجويان پلى تکنيکى را فراهم آورده بود. بر اين اساس تعدادى از اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير با حضور در آمفى تاتر مرکزى دانشکده علوم اجتماعى مراتب اعتراض خود را با پلاکاردهايى از قبيل ميردامادى، پيوند مشارکت و کيهان مبارک باد، شکورى راد (عضو شوراى مرکزى مشارکت): عمل دانشجويان مجرمانه است، آقاى رمضانزاده نظر شما چيست؟ دبير کل امنيتى مشارکت، اعتراض دانشجويان را محکوم کرد. 
على عزيزى، نائب دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير در اعتراض به سخنان ميردامادى، دبير کل جبهه مشارکت خطاب به رمضانزاده گفت: من در اين جلسه قصد ندارم در مورد انتخابات موضعى بگيرم، ما نه آنرا تحريم کرده ايم و نه اعلام شرکت نموده ايم. سخن ما چيز ديگرى است. روز يکشنبه انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير قصد برگزارى برنامه اى انتقادى را نسبت به دولت احمدى نژاد داشت که مورد شديدترين برخوردهاى امنيتى و اطلاعاتى قرار گرفت و اين در حالى بود که دانشجويان تنها قصد انتقاد از عملکرد يکساله اين دولت در زمينه هاى اقتصادى، سياسى، حقوق بشر و دانشگاه را داشتند. 
عزيزى افزود: پس از آن در فرداى آنروز دانشجويان در حاليکه در روز گذشته مورد برخورد شديد قرار گرفته بودند، شاهد حضور احمدى نژاد در دانشگاه بودند و در حاليکه دانشجويان درخواست صحبت و بيان سخنان خود را در تريبون داشتند، بار ديگر مورد حمله بسيجيانى قرار گرفتند که از بيرون دانشگاه آمده بودند. 
عزيزى با ادامه سخنان خود با بيان تلويحى حديثى از پيامبر اسلام که گفته است: ننگ خداوند بر کسى است که خود را بر ديگرى تحميل نمايد، گفت: بيش از يکسال از تحميل رئيس دانشگاه بر دانشجويان گذشته است و در اين مدت شاهد شديدترين برخوردها بوده ايم و ديروز که دانشجويان شاهد تحميل حضور فردى در خانه خود بودند که او را به عنوان عامل اين برخوردها مى شناسند. با اينها باز هم در حاليکه خواستار بيان مسالمت آميز حرفها و سخنان خود بودند، بسيجى ها با مشت بر دهان آنها کوبيدند. 
نائب دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير با اشاره مجدد به روايتى از پيامبر که قصاص يک ضربه را، يک ضربه مى داند گفت: کدام بسيجى بدون حمايت احمدى نژاد که طلب فرياد از آنها کرده است به خود جرات مى دهد به درون دانشگاه ما بيايد و با مشت بر دهان دانشجويان ما بکوبد. اين حق ماست که مقابله به مثل کنيم و اما ما طرفدار خشونت نيستيم و دانشجويان تنها به آتش زدن عکس او اکتفا کرده اند. 
وى افزود: اما ميردامادى، دبير کل حزب شما همنوا با تحليلهاى امنيتى عمل دانشجويان را تقبيح نمود و شکورى راد با غرض ورزى نسبت به جنبش دانشجويى و کينه ورزى نسبت به انجمن اسلامى پلى تکنيک گفته است که اين عمل از نظر قانونى و اخلاقى توهين به رئيس جمهور منتخب مردم است. اين در حالى است که کارى که ما کرديم رساندن صداى اعتراضمان به گوش عموم مردم و شکستن تابوى هورا کشيدن براى احمدى نژاد بود. 
وى در پايان افزود: گرده دانشجويان به اندازه کافى هزينه هاى امنيتى را تحمل مى کند، انجمن اسلامى دانشجويان با بولدوزر شبانه تخريب شده است، تاکنون بيش از ۱۰۰ نفر از دانشجويان تعليق خورده اند، ۱۷ دانشجو سه ستاره شده اند و شديدترين برخوردهاى امنيتى با فعالان دانشجويى شده است. اگر عمل ما را در اعتراض هايمان پسنديده ايد، حمايت کنيد و اگر نمى پسنديد خوب حمايت نکنيد. اما با روشهاى غير اخلاقى هزينه اضافى بار حرکتهاى اعتراضى دانشجويان نکنيد. 

رمضانزاده در پاسخ به سخنان نائب دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير گفت: ما با شما مواضع مشترکى داريم و در اصول به هم نزديکيم، در جزئيات نيز مى توانيم با يکديگر کنار بياييم. من به نمايندگى از حزب مشارکت ار دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير عذرخواهى مى کنم. 

در ادامه ابطحى عضو شوراى مرکزى مجمع روحانيون مبارز نيز افزود: من بطور مرتب و پيوسته اخبار و اتفاقات ديروز را از اينترنت پيگيرى مى کردم. به نظرم مى ايد ميردامادى قدرى در اظهار نظر خود نسبت به اعتراضات دانشجويان به رئيس جمهور شتابزده عمل کرد. ولى من هم موافقم که بايد قضيه انتخابات را از اتفاق ديروز دانشگاه صنعتى اميرکبير جدا کرد. 

در پايان عطريانفر، عضو شوراى مرکزى حزب کارگزاران سازندگى در اعتراض شديد به احمدى نژاد گفت: دانشگاه خانه دانشجو است و لانه قدرت نيست. دانشگاه ابزارى براى تحکم بخشى صاحبان قدرت نيست. 
وى با اشاره به حادثه اى تاريخى در زمان حيات پيامبر اسلام که فردى در خانه همسايه خود درختى کاشته بود و هر روز به بهانه سرکشى به درخت اسباب مزاحمت همسايه خود را فراهم مى کرد افزود: پيامبر دستور داد درخت را بکنيد و بيرون بياندازيد.اين به صراحت اين نکته را مى رساند که سيره پيامبر هيچ ضررى را به رسميت نمى شناسد. 
وى با مخاطب قرار دادن احمدى نژاد در سخنان خود گفت: احمدى نژاد با اجازه چه کسى وارد دانشگاه که خانه دانشجوست شده است؟ با کدام مجوز شرعى و قانونى در خانه همسايه و با مقدمات امنيتى و وارد کردن افراد همفکر قلب دانشجويان اميرکبيرى را جريحه دار کند؟ حضور اين آقا اين علامت سئوال جدى را دارد که گويا وى به دنبال دامن زدن به توهمات خود است و مى خواهد غرور خود را اثبات نموده و ميخ خود را در دانشگاه بکوبد. 
عطريانفر افزود: هيچ اشکالى ندارد و خدا هم مى پسندد به کسى که ظلم شده است صداى خود را براى دادخواهى بلند کند. 
وى در پايان افزود:حضور ديروز احمدى نژاد در پلى تکنيک نه مشروع است، نه مطلوب است و نه قابل دفاع. احمدى نژاد بايد از دانشگاه و دانشجويان عذر خواهى کند. 

سخنان محمدعلى نجفى 
روز، سه شنبه محمد على نجفى، عضو ارشد ائتلاف اصلاح طلبان در مصاحبه ى مطبوعاتى خود در ستاد مرکزى اصلاح طلبان در برابر سوال دانشجويان پيرامون اظهارات روز گذشته دبيرکل جبهه ى مشارکت قرار گرفت. جبهه مشارکت پيش از اين، در تمامى نظرات رسمى خود دولت احمدى نژاد را دولت پادگانى ناميده و نتيجه انتخابات رياست جمهورى اخير را محصول دولت پنهان و تقلب در آرا دانسته بود. 
محمد على نجفى در جواب خبرنگار خبرنامه اميرکبير که موضع وى را در خصوص سخنان ميردامادى پرسيده بود گفت: "در چند وقت اخير دو اتفاق در دانشگاه اميرکبير روى داده است: يکى ممانعت از حضور وزير علوم بر سر کلاس درس و ديگرى اعتراض دانشجويان به احمدى نژاد بود. اين دو اتفاق هر دو نتيجه سياست غلط وزارت علوم در دانشگاههاست. " 
وى افزود: "کسى حق ندارد يک دانشجو را به حکم کميته انضابطى به دانشگاه ممنوع الورود کند. وقتى مديريت منتصب به وزير، دانشجويى را به دانشگاه ممنوع الورود مى کند دانشجويان نيز وزير را سر کلاس راه نمى دهند. اين حرف دانشجويان کاملا منطقى بوده و عملى برابر است. " 
دکتر نجفى در رابطه با اتفاق ديروز و موضع گيرى ميردامادى، دبير کل مشارکت که اعتراض دانشجويان را به رئيس جمهور تقبيح نموده بود افزود: سخنان ميردامادى، موضع شخصى وى و جبهه مشارکت است و ما اين را رد مى کنيم. اعتراض دانشجويان، نتيجه عملکرد نادرست وزارت علوم است، اما توهين به هر کسى نيز پسنديده نيست. 
خبرنگار خبرنامه اميرکبير در اين حين افزود: "در حاليکه ديروز احمدى نژاد دانشجويان را عامل استکبار، وابسته به آمريکا و عده اى دانشجونما خوانده بود، موضع گيرى ميردامادى به نوعى چراغ سبز دادن به نيروهاى امنيتى براى برخورد با دانشجويان تلقى مى شود. " 
استاد دانشگاه صنعتى شريف، با تائيد اين مطلب افزود: پيش از اين نيز گفته ام که ادبيات احمدى نژاد را نمى پسندم و تاکنون موارد بسيارى از اينگونه برخوردها داشته است که من رد مى کنم. در رابطه با برخورد با دانشجويان نيز ديروز احمدى نژاد به وزير علوم گفته است که با هيچ يک از اين دانشجويان معترض نبايد برخورد شود. به نظر من اين حرف رئيس جمهور حرفى است که مى تواند مصداق صداقت وى در اين مساله باشد. 
وى در پايان افزود: اگر با دانشجويى برخورد شود، اين نشانه دو چيز است. يکى اينکه وزارت علوم خودسر عمل مى کند و ديگرى اينکه حرف احمدى نژاد، حرفى صورى است و جنبه تبليغاتى دارد.

خبرنامه اميرکبير

سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱٣٨۵ -

افزودن نظر جدید