بيانيه انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه زنجان پيرامون سرکوب تجمع زنان در ٢٢ خرداد

اى زن اى حضور زندگى                 به سر رسيد زمان بندگى
جهان ديگرى ممکن است                 اين جنبش سازنده آن است

در روزهاى اخير باز هم شاهد سرکوب‌هاى پىدرپى و گسترده‌ى نداى حق‌طلبانه و آزاديخواهانه‌ى فعالين مدنى به‌ويژه دانشجويان و زنان بوديم. در روز دوشنبه مورخ ٢٢/٣/٨۵ تجمع مسالمت‌آميز فعالان حقوق زنان در اعتراض به قوانين تبعيض‌آميز جنسى و دفاع از حقوق انسانى زنان، با برخورد شديد و غير عقلانى نيروهاى انتظامى و دستگيرى تعداد زيادى از معترضين مواجه گرديد. تجمعى که با نهايت آرامش شروع شد و به طور مسالمت‌آميز مى‌توانست خاتمه يابد با دخالت نابجا و عجولانه‌ى نهاد داعيه‌دار برقرارى و تامين امنيت جامعه و شهروندان، به خشونت کشيد. اين در حاليست که از ديدگاه بسيارى از متفکران چاره‌ى بسيارى از بحران‌هاى امروز ايران تنها، تقويت روندهاى دموکراتيک و نهادهاى مدنى در جامعه است. بحران‌هايى که از همه لحاظ ايران ما را دچار مشکل کرده، چاره‌اى جز دموکراسى به معناى واقعى ندارد. آيا سرکوب نفيرهاى آزاديخواهانه‌ى زنان در جهت رسيدن به حقوق برابر با مردان، نقض آشکار دموکراسى نيست؟ !!! در اين بين فراکسيون زنان مجلس (که از واقعه اخير ابراز بى‌اطلاعى کرده اند!!)، وزارت کشور (که وظيفه تامين آرامش تجمعات را بر عهده دارد!!)، دولت عدالت‌محور؟!! و در راس همه‌ى اينها حاکميت بايد پاسخگوى چنين برخوردهاى اسفناک و متحجرانه‌اى باشد. در پايان انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه زنجان، سرکوب تجمع مسالمت آميز زنان در تهران را شديدا محکوم کرده و خواستار آزادى هر چه سريع‌تر دستگيرشدگان مى‌باشد.

انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه زنجان

افزودن نظر جدید