دختران دانشجو به سمت سازماندهى وتشكل‌يابى، سمتگيرى مى‌كنند

از هفتاد سال پيش که با بازگشايى اولين دانشگاه ايران و ورود اولين دختران دانشجو که تنها تعداد انگشت‌شمارى بودند، تا به امروز که براى چهارمين سال پياپى ٦٠ درصد دانشجويان دانشگاه‌ها دخترند، دختران هميشه در حاشيه فعاليت‌هاى دانشجويى قرار گرفته‌اند. ما هرچند ديگر به لحاظ کمى، اقليت نيستيم اما باز هم دچار اقليت شده‌گى هستيم، يعنى به حاشيه رانده شده و ناديده گرفته شده‌ايم؛ چه از سوى مسئولين دانشگاه و اساتيد چه از سوى تشکل‌هاى دانشجويى. منفعل بودن دانشجويان دختر علاوه بر دلايلى که انفعال و سياست‌گريز بودن زنان در کل جامعه دارد، ناشى از برخوردهاى مردسالارانه‌ى تشکل‌هاى دانشجويى است. فضاى مردانه حاکم بر اين تشکل‌ها، ساختار مردانه و از بالا به پايين آنها و غفلت از نيازها و مشکلات دختران دانشجو باعث بی‌اعتمادى به اين تشکل‌ها شده است. 

کميسيون زنان تحکيم کوششى است براى ايجاد اولين تشکل دخترانه‌ى دانشجويى تاريخ ايران تا پاسخگوى نيازها و منطبق با شرايط دختران باشد. کميسيون زنان تحکيم، افزايش فشارها و برخورد با دختران دانشجو، محروميت از تحصيل و احضارهاى پياپى آنها به کميته‌هاى انضباطى را محکوم می‌کند و يادآورى می‌نمايد که دختران علاوه بر استبداد، قربانى مردسالارى نيز هستند و مشکلات خاص خود را دارند که تنها ناشى از جنسيت آنهاست. 

- افزايش برخورد در زمينه‌ى پوشش دختران
- فشار بر دختران در رابطه با ساعات ورود و خروج به خوابگاه‌ها 
- توزيع نابرابر امکانات ورزشى، تفريحى و آموزشى به دليل تفکيک جنسيتى محيط‌هاى دانشجويی
- اعمال سهميه‌بندى جنسيتى در پذيرش دانشگاه‌ها که به صورت مخفيانه اعمال می‌گردد.
- سياست‌هاى پنهان در زمينه‌ى عدم پذيرش زنان به عنوان اعضاى هيئت علمى و پست‌هاى مديريتى در دانشگاه از جمله مسائلى است که پی‌گيرى جداگانه‌ى مسائل زنان را ضرورى می‌سازد.

کميسيون زنان تحکيم از همه دانشجويان دختر در دانشگاه‌هاى سراسر کشور دعوت می‌کند ما را در پی‌گيرى مطالبات دختران دانشجو يارى کنند.

کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت

بخش: 

افزودن نظر جدید