اخباری از دانشگاه شیراز

پس ازبازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه شیراز در روز 13 آبان و برگزاری دادگاه این دانشجویان، احکام قضایی 9 تن از آنان از سوی دادگاه انقلاب به قرار زیر اعلام شد:

1- کاظم رضایی، دانشجوی دانشگاه شیراز 5 سال و 8 ماه حبس تعزیری

2- دکتر مسیح الله حقیقت جو، استاد علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 5 سال حبس تعلیقی

3- نظری، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 4 سال حبس تعزیری

4- یحیی طاووسی، دانشجوی دانشگاه شیراز 3 سال حبس تعزیری

5- احسان کاووسی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 3 سال حبس تعزیری

6- علی جلالی، دانشجوی دانشگاه پیام نور 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت1 میلیون تومان جریمه نقدی

7- مجتبی حسینی، دانشوی دانشگاه شیراز 6 ماه حبس تعلیقی

8- سعید رضایی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 6 ماه حبس تعلیقی

9- خیبر حسن پور، دانشجوی دانشگاه شیراز 6 ماه حبس تعلیقی

همچنین بنایی، علی جلالی، سعید رضایی، زاهدی، ظهوریان، احمد عارف، ایوب پورفتحی، طاهری، صفرپور، پورسلطان، علی صالح پور، کاظم رضایی، یحیی طاووسی، ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، نظری، شیروانی و باقری دانشجویانی بودند که پس از 13 آبان بازداشت و تاکنون در بازداشت به سر می برند.

همزمان با 16 آذر سعید آگنجی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز، راضیه جعفری و سعید لطفی از فعالین دانشگاه شیراز به اداره اطلاعات احضار و بازداشت شدند که تاکنون نیز در بازداشت به سر می برند.

12 تن از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز که در جریان تجمعات روز دانشجویی سال گذشه از تحصیل محروم شده بودند و پرونده آنان به کمیته انضباطی وزارت علوم ارجاع داده شده بود، مجدداً از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه احضار و پرونده آنان جهت صدور احکام سنگینتر به کمیته انضباطی وزارت علوم فرستاده شد.

افزودن نظر جدید