نامه سرگشاده ۷۷۶ نويسنده و فعال فرهنگى و سياسى کشور در مخالفت با توهين به اقوام وملل ايرانى

هموطنان گرامى
ما جمعى از اهل قلم و فعالان فرهنگى و سياسى قوميت هاى مختلف ايرانى با محکوم کردن اهانت روزنامه ايران به مردم آذربايجان بر اين نکته آگاهيم که اين نخستين و احتمالا واپسين اهانت ها نخواهد بود.
طى ساليان گذشته بارها به هويت هموطنان ما اعم از ترک، کرد، عرب، ترکمن و بلوچ اهانت شده است بى آن که کسى پاسخگوى آن اهانت ها باشد يا به کيفر اعمال زشت خود برسد. ما اين اهانت ها و تحقيرها را در برخى از کتاب هاى درسى و مطبوعات و در رسانه هايى نظير صدا و سيما و نيز در آثار مکتوب پاره اى از نويسندگان ديده ايم.
در اينجا نخست از همه گويندگان، نويسندگان، رمان نويسان، تاريخ نگاران، روزنامه نگاران، هنرمندان و سياستمداران و اهل قلم که به وحدت ملى ايران علاقه مندند مى خواهيم در نوشته ها و گفته هاى خود از طرح مسايلى که شايبه شووينيسم از آن برمى آيد، بپرهيزند. متاسفانه در چند دهه اخير انديشه ها و اقداماتى همچون ترک ستيزى، عرب ستيزى، کرد ستيزى و ديگر ستيزى، يکپارچگى ملى ما را در معرض خطر قرار داده است.
دوم، ما خواستار تصويب قوانينى هستيم که هرگونه توهين و تحقير زبان، فرهنگ و مذهب قوميت هاى ايرانى اعم از آذربايجانى، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ديگران را مطلقا ممنوع سازد وبراى توهين کنندگان - در هر مقام و منصبى که باشند- کيفرهاى مشخصى در نظر بگيرد تا بدين وسيله جلوى تفرقه و تشتت در صفوف متحد ملت ايران گرفته شود.
ضمنا يادآور مى شويم عدم اجراى اصول ۱۵ و ۱۹ و ۴٨ قانون اساسى تاکنون روزنه اى بوده است که وحدت ملى و تماميت ارضى کشور ما را تهديد کرده. لذا اکنون و پس ازگذشت ۲۷ سال از تصويب قانون اساسى ج.ا.ا خواستار اجراى کامل اين سه اصل هستيم که حداقل خواسته هاى ماست.
در شرايط کنونى و براى کاهش تنش هاى قومى، دولت موظف است اصل ۱۵ قانون اساسى را از آغاز سال تحصيلى ۱٣٨۵ اجرا کند تا بدين وسيله حسن نيت خودرا به اقوام وملل ايرانى نشان دهد و به شعارهاى عدالت خواهانه اى که مى دهد عمل نمايد.

۱- ايران آبکنارى
۲- فهيمه آتيک
٣- منصور آخوندى
۴- پيمانه آذر کلاه
۵- خسرو آذرکلاه
۶- اختر آراميده
۷- فرشته آراميده
٨- فريدون آراميده
۹- صفيه آرايى
۱۰- مريم آرايى
۱۱- فريناز آرمين
۱۲- جعفر آروينى
۱٣- گيو آرين
۱۴- ويکتوريا آزاد
۱۵- نسيم آزاده
۱۶- آفاق آزادى وطن
۱۷- پرى آزادى
۱٨- حسين آزادى
۱۹- چهره آشتيانى
۲۰- فرشيد آشتيانى
۲۱- راضيه آصف
۲۲- سهيل آصفى – روزنامه نگار
۲٣- روزبه آقاجرى
۲۴- حميد آقامحمدى
۲۵- فرزانه آقايى پور
۲۶- الهام آگاهى
۲۷- سميرا آهنى
۲٨- فرخنده آهى
۲۹- محمد على آهى
٣۰- پيام ابوطالبى
٣۱- رضا احدى
٣۲- ليلا احدى
٣٣- محمد مهدى احمد پور
٣۴- خيراله احمدى
٣۵- گلچين احمدى
٣۶- منوچهر احمدى
٣۷- محمد رضا احمدى
٣٨- رضا اختيارى
٣۹- زهرا اخوان
۴۰- طيبه اخوان اقدم
۴۱- جلال اديب
۴۲- همه اذانى
۴٣- راشد ارجمند
۴۴- پيمان ارشدى
۴۵- نسرين ارشدى
۴۶- شمس اطلس باف
۴۷- جعفر اسپهبدى
۴٨- محسن اسداللهى
۴۹- نادر اسداللهى
۵۰- رويا اسدى
۵۱- منوچهر اسدى
۵۲- يدالله اسدى
۵٣- نازى اسکويى
۵۴- احمد على اسلامى
۵۵- محموداسلا مى
۵۶- اصغر اسماعيلى
۵۷- پروين اسماعيلى
۵٨- يعقوب اسماعيلى
۵۹- بهرنگ اسماعيليون
۶۰- ناصر اشجارى
۶۱- قاسم اصغرى
۶۲- شمس اطلس باف
۶٣- پريچهر اطمينان
۶۴- نسرين افتخارى
۶۵- پرويز افخمى
۶۶- روحى افسر
۶۷- ايران افسريان
۶٨- مريم افشار
۶۹- رستم افشارى
۷۰- جعفر اقدامى
۷۱- نظام اقدسى
۷۲- سيف الله اکبرى
۷٣- باقر اکراچى
۷۴- شهلا القاصى
۷۵- امير الله وردى
۷۶- روحى افسر
۷۷- مرتضى امامى
۷٨- صائب امانى
۷۹- سيامک امينى (جمکرانى)
٨۰- على امينى
٨۱- محمد امينى جمکرانى
٨۲- ليلا امير نظام
٨٣- شهلا انتصارى
٨۴- الناز انصارى
٨۵- منصور اوجى – شاعر
٨۶- يونس اورنگ
٨۷- ابراهيم ايران پناه
٨٨- احد ايران پناه
٨۹- شهناز ايرانلو
۹۰- هما ايران نژاد
۹۱- فرامرز ايزدى
۹۲- محسن ايلانلو
۹٣- جمشيد بابايى
۹۴- مسعود باستانى – روزنامه نگار
۹۵- فرزانه باشى
۹۶- اسد باطنى
۹۷- تراب باقرزاده
۹٨- ايران باقرى (آزاده)
۹۹- سهيلا باقرى
۱۰۰- فرشته باقرى
۱۰۱- کريم باقرى
۱۰۲- محمد باقرى
۱۰٣- باقرباقرى
۱۰۴- اياز باورى
۱۰۵- زينب بت شکن
۱۰۶- محسن بختيارى
۱۰۷- الهام بخشى
۱۰٨- حجت براتى
۱۰۹- حسين برزگرپور
۱۱۰- مصطفى برنجى
۱۱۱- احسان بروجردى
۱۱۲- ياسمين بروجردى
۱۱٣- وجيهه برومند
۱۱۴- نسرين بشيرى
۱۱۵- يعقوب بصيرت
۱۱۶- ناصر بصيرت
۱۱۷- حجت بصيرى
۱۱٨- زهرا بلند پرواز
۱۱۹- يلدا بلند پرواز
۱۲۰- زرين بلوچ
۱۲۱- رزاق بلوچ
۱۲۲- شهناز بلوچ
۱۲٣- هاشم بناپور
۱۲۴- فريبرز بنا يى
۱۲۵- جمال بنى ‌جمالى
۱۲۶- احمد على بنى حسن
۱۲۷- کاوه بوذرى
۱۲٨- زويا بهزادى
۱۲۹- شهلا بهشتى
۱٣۰- منصوره بهکيش
۱٣۱- تقى بهمنى
۱٣۲- حميد بى آزار
۱٣٣- جليل بيدآبادى
۱٣۴- مرتضى بيداران
۱٣۵- امين بى ‌طرف
۱٣۶- آذر بيدى
۱٣۷- نازلى بيگى
۱٣٨- فريدون بيگى
۱٣۹- مينا پازوکى
۱۴۰- بابک پاکزاد
۱۴۱- حسن پا ک ‌نژاد
۱۴۲- سميه پاک نشان
۱۴٣- ژيلا پرچمى
۱۴۴- الهام پرستو
۱۴۵- مازيار پرستو
۱۴۶- فريده پرستويى
۱۴۷- مهين پرنيان
۱۴٨- آذرنوش پژوهش
۱۴۹- احمد پستچى
۱۵۰- خسرو پناهى
۱۵۱- رستمعلى پناهى
۱۵۲- منيژه پناهى
۱۵٣- نادر پناهى
۱۵۴- سپيده پورآقايى
۱۵۵- جمال پوراحمد
۱۵۶- نسرين پورداود
۱۵۷- حسين پوررضا
۱۵٨- مهشيد پورشکورى
۱۵۹- شهرام پورمنصورى
۱۶۰- فرهنگ پورمنصورى
۱۶۱- وادى پور منصورى
۱۶۲- نداپورمنصورى
۱۶٣- رجب پوريا
۱۶۴- پريوش پورى ‌فر
۱۶۵- يحيى پوستى
۱۶۶- داريوش پويا
۱۶۷- مصطفى پويا
۱۶٨- اشرف پهلوان
۱۶۹- رخشا پهلوان
۱۷۰- شراره پهلوان
۱۷۱- پيمان پيران
۱۷۲- بيژن پيرنيا
۱۷٣- سيامک پيشوايى
۱۷۴- گلناز پيشوايى
۱۷۵- رسول پيمان
۱۷۶- صمد پيوندى
۱۷۷- حبيب تاجيک
۱۷٨- احد تبريزى
۱۷۹- مولود ترکمانى
۱٨۰- سعيد تميميان
۱٨۱- نوروز تميميان
۱٨۲- زهره تنه کابنى
۱٨٣- فرهاد توانا
۱٨۴- هايده تهرانى
۱٨۵- امير تيمورى
۱٨۶- کيخسرو ثابتى
۱٨۷- صفدر جارى
۱٨٨- جاويد جاويدان
۱٨۹- غلامرضا جبارزاده
۱۹۰- رشيد جبا رنژاد
۱۹۱- عليرضا جبارى – مترجم و عضو کانون نويسندگان ايران
۱۹۲- يعقوب جبارى
۱۹٣- محمد حسين جبارى
۱۹۴- کاوه جديدى
۱۹۵- اصغر جبلى
۱۹۶- يلدا جزايرى
۱۹۷- سيما جعبرى
۱۹٨- رضى جعفرزاده
۱۹۹- محمد جعفرزاده
۲۰۰- احمد جعفرى
۲۰۱- پيام جعفرى
۲۰۲- سهيلا جعفرى
۲۰٣- مينا جعفرى
۲۰۴- يونس جعفرى نوسر
۲۰۵- على جعفرى يکتا
۲۰۶- پروين جلايى
۲۰۷- رخساره جليلى
۲۰٨- عباس جليلى
۲۰۹- حسين جليلى
۲۱۰- سهيلا جليلى
۲۱۱- سينا جمال ‌د وست
۲۱۲- ناهيد جمالى
۲۱٣- پژمان جم ‌نژاد
۲۱۴- فرشيد جم ‌نژاد
۲۱۵- نوذر جوان
۲۱۶- آرش جواهرى
۲۱۷- اکبر جوزى
۲۱٨- فريده جهانبانى
۲۱۹- شيرين جهاندارى
۲۲۰- نوشين جهانشاهى
۲۲۱- گلى جهانشاهى
۲۲۲- شقايق جهانگيرى
۲۲٣- جهانگير جهانگيرى
۲۲۴- على جهانيار
۲۲۵- ستاره جين ‌شناس
۲۲۶- ژينوس چابکبار
۲۲۷- يوسف چابکى
۲۲٨- اردشير چارکى
۲۲۹- اقدس چروند
۲٣۰- يحيى چهره ‌ساز
۲٣۱- شهين چهره ‌نگار
۲٣۲- فرشاد حاج سيد اسد الله
۲٣٣- محمد حاجى زاده
۲٣۴- ولى حاجى ‌زاده
۲٣۵- پروانه حاجى لو
۲٣۶- حسين حاجى لو
۲٣۷- سيامک حاجى لو
۲٣٨- نزهت حافظى
۲٣۹- همت حافظى
۲۴۰- داود حبيبى
۲۴۱- غلامحسين حبيبى
۲۴۲- فقيه حبيبى
۲۴٣- مژده حبيبى
۲۴۴- سپيده حجازى
۲۴۵- سيما حجازى
۲۴۶- الهه حجتى
۲۴۷- افشين حجتى
۲۴٨- حسين حردانى
۲۴۹- خالد حردانى
۲۵۰- رسول حردانى
۲۵۱- سعيد حردانى
۲۵۲- صديقه حردانى نژاد
۲۵٣- قادر حردانى
۲۵۴- مونا حردانى
۲۵۵- وارث حردانى
۲۵۶- سهراب حسنى
۲۵۷- عبدالرزاق حسنى
۲۵٨- داريوش حسينى
۲۵۹- علي‌رضاحسنى
۲۶۰- فتانه حسنى
۲۶۱- اعظم حسينى
۲۶۲- حسين حسينى
۲۶٣- حياس حسينى
۲۶۴- سيد صادق حسينى
۲۶۵- کمال حسينى
۲۶۶- مژده حسينى
۲۶۷- امير حشمت ساران
۲۶٨- ليدا حضرتى
۲۶۹- صفورا حق شناس
۲۷۰- اصغر حقيقى
۲۷۱- عباس يوسفى نژاد
۲۷۲- غريب حلوايى
۲۷٣- نوروز حمزى
۲۷۴- شکوه حميتى
۲۷۵- بهمن حميدى – مترجم و پژوهشگر
۲۷۶- فرشته حيات‌بخش
۲۷۷- افشين حياتى
۲۷٨- فرنوش حياطى
۲۷۹- ايرج حيدرپناه
۲٨۰- عبدالرحمان حيدرى
۲٨۱- ليلا حيدرى
۲٨۲- جميله حيدرى
۲٨٣- هومن حيدرى
۲٨۴- شهناز خاکباز
۲٨۵- مليحه خاکسار
۲٨۶- صالح خا ک ‌پور
۲٨۷- منصوره خاکپور
۲٨٨- بيژن خاک ‌نگار
۲٨۹- جبار خاموش
۲۹۰- جعفر خبازى
۲۹۱- ابراهيم خدابخش
۲۹۲- ناصر خدابنده
۲۹٣- رسول خدايار
۲۹۴- مهين خديو – نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران
۲۹۵- جواد خردمند
۲۹۶- پژمان خرسند
۲۹۷- حسين خسروانى
۲۹٨- منصور خسروانى
۲۹۹- فاتح خسروى
٣۰۰- يحيى خسروى
٣۰۱- محمد مهدى خلج
٣۰۲- محمد خليلى – شاعر وعضو کانون نويسندگان ايران
٣۰٣- جعفر خيام
٣۰۴- هوشمند خواجوى
٣۰۵- طلا خوشرو
٣۰۶- هاجر خوشرويى
٣۰۷- زيبا خوش‌کلام
٣۰٨- اکبر خوشنويس
٣۰۹- ناهيد خيرآبى
٣۱۰- فيروز دا د بين
٣۱۱- بهنام دارايى زاده
٣۱۲- دارين داريوش
٣۱٣- گيو دادگرى
٣۱۴- مهناز داديار
٣۱۵- بينا داراب زند
٣۱۶- حيدر دارابى
٣۱۷- بهنام دارايى زاده
٣۱٨- ژاله داروگر
٣۱۹- بهروز داغستانى
٣۲۰- حسين دانش
٣۲۱- فروغ دانشى
٣۲۲- مسعود داوران
٣۲٣- فريبا داوودى مهاجر- روزنامه نگار
٣۲۴- حميرا دبستانى
٣۲۵- مجتبى درخشان
٣۲۶- يلدا درگاهى
٣۲۷- شهناز درويشيان
٣۲٨- منصور دريابارى
٣۲۹- بهرام دزکى
٣٣۰- حبيب دستمزدى
٣٣۱- فرزانه دستورى
٣٣۲- سهراب د شتى
٣٣٣- کيقباد دشتى
٣٣۴- رشيد دلدار
٣٣۵- محمود دولتى
٣٣۶- مصطفى دهقان
٣٣۷- ترانه راد
٣٣٨- سمانه رازدارى
٣٣۹- روشنک راشدى
٣۴۰- ناهيد راشدى
٣۴۱- نسرين راشدى
٣۴۲- مسعود رجايى
٣۴٣- شکوفه رحمتى
٣۴۴- زيبا رخسارى
٣۴۵- اکبر رجايى
٣۴۶- حسين على رجبى
٣۴۷- بهمن رجبى
٣۴٨- عباسعلى رحمتى
٣۴۹- ولى رحيم ‌زاده
٣۵۰- رحيم رحيم ‌زاده اسکويى - مديرمسوول مجله نقد نو
٣۵۱- فريده رحيمى دانش
٣۵۲- نجف رحيمى
٣۵٣- قاسم رخسارى
٣۵۴- توران رستمى
٣۵۵- جهان رستمى
٣۵۶- ايلناز رستمى
٣۵۷- داود رسولى
٣۵٨- پرستو رسولى
٣۵۹- شبنم رسولى
٣۶۰- نواب رسولى
٣۶۱- احمد رشکى
٣۶۲- حداد رشکى
٣۶٣- پروانه رشيدى
٣۶۴- هما رشيدى
٣۶۵- فلور رشيدى
٣۶۶- حسين رضايى
٣۶۷- شيد رضايى
٣۶٨- محمد رضوانيان
٣۶۹- اکبر رمضانى
٣۷۰- جمشيد رمضانى
٣۷۱- على رمضانى
٣۷۲- آسيا رنجبر
٣۷٣- بهرام روانبخش
٣۷۴- گيتى روزبين
٣۷۵- ژيلا رويايى
٣۷۶- آزاده رهبر
٣۷۷- على اصغر رهبر
٣۷٨- م.روان شيد- مترجم
٣۷۹- نازنين رياحى
٣٨۰- گلوريا رياحى
٣٨۱- فريبرز رييس دانا – اقتصاددان وعضو کانون نويسندگان ايران
٣٨۲- صبا رييسى
٣٨٣- حشمت زارع
٣٨۴- اشرف زارعى
٣٨۵- ناصر زرافشان - وکيل دادگسترى و مترجم وعضو کانون نويسندگان ايران
٣٨۶- اقدس زرين
٣٨۷- جمشيد زمانى
٣٨٨- على زمانى
٣٨۹- مهدى زمانى
٣۹۰- ايرج زمردى
٣۹۱- آرام زندگانى
٣۹۲- گلى زنجانى
٣۹٣- همت زندگانى
٣۹۴- منوچهر زندوکيل
٣۹۵- فرشيد زهره اى
٣۹۶- پيمان زيورى
٣۹۷- آناهيتا ساعى
٣۹٨- نرگس سام
٣۹۹- مهرى سجادى
۴۰۰- مهرى سحابى
۴۰۱- پريوش سحابى
۴۰۲- فاطمه سرحدى زاده
۴۰٣- مينا سرى
۴۰۴- پگاه سحرخيز
۴۰۵- محمد حسين سخى
۴۰۶- غلامحسين سرکوب
۴۰۷- ابراهيم سعاداتى
۴۰٨- عليرضا سعادت
۴۰۹- سياوش سعادتيان
۴۱۰- رضا سقا
۴۱۱- يحيى سلبى
۴۱۲- فاطمه سلطان زاده
۴۱٣- زهرا سلطانى
۴۱۴- سعيد سلطانى
۴۱۵- مهدى سماواتى
۴۱۶- على سنبلى
۴۱۷- داريوش سنجرى
۴۱٨- عشرت سهامى
۴۱۹- ليدا سهرابى
۴۲۰- علي‌اکبر سهيلى
۴۲۱- زيور سياح
۴۲۲- موسى سيادت- مورخ
۴۲٣- غضنفر سيار
۴۲۴- عزت سيف
۴۲۵- صديقه سين
۴۲۶- الهه شاپورى
۴۲۷- فخرى شاد فر
۴۲٨- رضا شاکرى
۴۲۹- عليرضا شاهيد
۴٣۰- رضا شاهين
۴٣۱- رکسانا شب ‌خيز
۴٣۲- مهناز شجاعى ‌فر
۴٣٣- جاسم شديد زاده – نماينده اهواز دردوره ششم مجلس شوراى اسلامى
۴٣۴- فرامرز شريف پناه
۴٣۵- زينت شريفى
۴٣۶- رويا شريفى
۴٣۷- احمد شجره
۴٣٨- محمد شجره
۴٣۹- فرشته شجره
۴۴۰- مهرناز شعبانى
۴۴۱- رمضان شعبانى
۴۴۲- حسن شفايى
۴۴٣- اسد شقاقى
۴۴۴- حسينيه شقاقى
۴۴۵- ثريا شکوهى
۴۴۶- اکبر شکيب
۴۴۷- اياز شکيب
۴۴٨- نصرت شکيب
۴۴۹- رحمان شمشکى
۴۵۰- ايام شميرانى
۴۵۱- شهروز شميرانى
۴۵۲- عالمتاج شميرانى
۴۵٣- گوهر شميرانى
۴۵۴- حسن شهبازى
۴۵۵- شهره شهبازى
۴۵۶- رقيه شهبازى
۴۵۷- شهره شهبازى
۴۵٨- عبداله شهبازى
۴۵۹- لادن شهرتى
۴۶۰- مسعود شهسوارى
۴۶۱- مهدى شهيدى
۴۶۲- حسين شهنازى
۴۶٣- شهرام شيدايى
۴۶۴- اشرف شيرازى
۴۶۵- محمود شيرازى
۴۶۶- کاوه شيرزاد
۴۶۷- ناصر شيرمحمدى
۴۶٨- فريدون صابرى
۴۶۹- مرتضى صابرى
۴۷۰- بهرام صادق
۴۷۱- عسگر صا د ق ‌پور
۴۷۲- اسماعيل صاد قى
۴۷٣- مرتضى صادقى
۴۷۴- حسين صادقى
۴۷۵- شيوا صادقى
۴۷۶- هلا له صالحى
۴۷۷- شيرين صباح
۴۷٨- شورانگيز صبحى
۴۷۹- گلوريا صبحى
۴٨۰- کامران صداقت
۴٨۱- سيد حسن صدرى
۴٨۲- عليرضا صرافى – مدير مسوول مجله ديلماج - تبريز
۴٨٣- يعقوب صحرايى
۴٨۴- ناهيد صفايى
۴٨۵- صفيه صفدرى
۴٨۶- خانواده صفرقهرمانيان (قديمى ترين زندانى سياسى زمان شاه)
۴٨۷- بستام صفرى
۴٨٨- صبا صفرى
۴٨۹- صدر صفيرپور
۴۹۰- هامون صمدى
۴۹۱- هوشنگ صمدى
۴۹۲- صدر صمصام
۴۹٣- منيژه صمصامى
۴۹۴- شهناز صميمى
۴۹۵- مهوش صميمى
۴۹۶- ستاره صورتگر
۴۹۷- اله‌يار صيادى
۴۹٨- بهروز صيادى
۴۹۹- چنگيز صيادى
۵۰۰- احسان صيامى
۵۰۱- زهره صيامى
۵۰۲- رحيم صيامى
۵۰٣- نسرين طاعتيان
۵۰۴- جمشيد طالبى
۵۰۵- لي‌لى طالقانى
۵۰۶- سيدرضاطاهرخانى
۵۰۷- بتول طاهرخانى
۵۰٨- حشمت طاهرى
۵۰۹- سيامک طاهرى
۵۱۰- کاظم طاهرى
۵۱۱- مينا طاهرى
۵۱۲- نگار طاهرى
۵۱٣- فروغ طباخ
۵۱۴- عبدالهادى طرفى
۵۱۵- سهيلا طهماسبى
۵۱۶- رويا طى
۵۱۷- جعفر طيبى
۵۱٨- جواد طيبى
۵۱۹- حميدرضا ظريفى نيا
۵۲۰- طوبى عا بد ين ‌پور
۵۲۱- مسعود عاشورى
۵۲۲- رضا عابد
۵۲٣- ليلا عبادت دوست
۵۲۴- ابراهيم عباسقلى نژاد
۵۲۵- اميد عباسقلى نژاد
۵۲۶- تقى عباسى
۵۲۷- آذر عباسى
۵۲٨- هومن عباسى
۵۲۹- حسن عباسيان – رييس هيات مديره جمعيت عرب هاى خوزستانى مقيم تهران
۵٣۰- مهناز عبدالهى
۵٣۱- جمال عبيرى
۵٣۲- عبدالله عرفان طلب
۵٣٣- يوسف عزيزى بنى طرف – نويسنده وعضو کانون نويسندگان ايران
۵٣۴- حسين عسگرى
۵٣۵- على عسگرى
۵٣۶- فرنگيس عسکرى
۵٣۷- نيما عسکرى
۵٣٨- حميدرضا عسکري‌نژاد
۵٣۹- حشمت عضد ى
۵۴۰- طاهره عظيمى
۵۴۱- رمضان على اکبرى
۵۴۲- حسين علي‌پور
۵۴٣- حيدر عليزاده
۵۴۴- کافيه عليمرادى
۵۴۵- پرويز عمادى
۵۴۶- محمد على عمويى – قديمى ترين زندانى سياسى جهان
۵۴۷- رضا غبيشاوى – روزنامه نگار
۵۴٨- ايرج فاتح
۵۴۹- على فايض‌پور
۵۵۰- پروين فتاحى
۵۵۱- منير فتاحى
۵۵۲- آيدا فتوحى
۵۵٣- مهدى فخرزاده
۵۵۴- بهروز فراهانى
۵۵۵- يکوان فرامرز ايزدى
۵۵۶- کاظم فرج الهى
۵۵۷- حيدر فرجى
۵۵٨- منصورفرجى
۵۵۹- فرزاد فرحبخش
۵۶۰- پوران فرخ ‌نيا
۵۶۱- ارسلان فرخى
۵۶۲- حاج‌على فرزانه
۵۶٣- فروزان فرزانه
۵۶۴- محمدعلى فرزانه
۵۶۵- اکبر فرمانى
۵۶۶- فرهاد فروهر
۵۶۷- فرنوش فرهادى
۵۶٨- فرهاد فرهادى
۵۶۹- فاطمه فرهنگ خواه
۵۷۰- فرحناز فرهودى
۵۷۱- شهين فريار
۵۷۲- سهيلا فضيلت
۵۷٣- فريده فغانى
۵۷۴- صادق فقيرزاده
۵۷۵- ابوالفضل فلاح
۵۷۶- حيدر فلاح
۵۷۷- ولى الله فيض مهدوى
۵۷٨- منصور فيلسوف
۵۷۹- خدايار قا د رى
۵٨۰- ضيا قادرى
۵٨۱- محمد قادرى
۵٨۲- اختر قاسمى
۵٨٣- يداله قاسمى
۵٨۴- آذر قائدى
۵٨۵- مهرنوش قبادى
۵٨۶- فرزين قرا يى
۵٨۷- کريم قربان زاده
۵٨٨- قاسم قره ‌بيگ‌لو
۵٨۹- فرشته قره ‌گوزلو
۵۹۰- قاسم قره ‌گوزلو
۵۹۱- يوسف قشقايى
۵۹۲- قاسم قشلا قى
۵۹٣- سيدعلى قضايى
۵۹۴- فرامرز قلابدوز
۵۹۵- شعبان قلندرى
۵۹۶- حيدر قلي‌پور
۵۹۷- رستم قلى زاده
۵۹٨- اکبر قندى
۵۹۹- عطا قيدى
۶۰۰- مظفر قيدى
۶۰۱- رحيم کاظمى
۶۰۲- ايرج کاکاوند
۶۰٣- رضا کاکايى
۶۰۴- داوود کاويانى
۶۰۵- امير کبيرى
۶۰۶- يوسف کبيرى
۶۰۷- جمال کرباسى
۶۰٨- فواد کربانى
۶۰۹- روشنک کربلا يى
۶۱۰- امين کرد
۶۱۱- حسين کردبچه
۶۱۲- عباس کرمى
۶۱٣- باقر کريم ‌پور
۶۱۴- روزبه کريمى
۶۱۵- سيامک کريمى
۶۱۶- زرين کشکولى
۶۱۷- نرگس کشکولى
۶۱٨- هدايت کشکولى
۶۱۹- شهلا کعبى
۶۲۰- صبيه کفاشى
۶۲۱- سعيد کلا نکى
۶۲۲- سعيد کماليها
۶۲٣- زينب کلهر
۶۲۴- حبيب کماندار
۶۲۵- کيومرث کوچکى
۶۲۶- افسون کيان پور
۶۲۷- رضوان کيانى
۶۲٨- زهرا کيقبادى
۶۲۹- قباد کيقبادى
۶٣۰- ارسلا ن کيوان
۶٣۱- شيدا کيوان‌ خسرو
۶٣۲- فرشته يمينى
۶٣٣- اقدس گلپايگانى
۶٣۴- شهروز گلرخ
۶٣۵- جمشيد گلابچى
۶٣۶- حسين گلستان
۶٣۷- زيبا گواهى
۶٣٨- فاطمه گوارايى
۶٣۹- محمود گودرزى
۶۴۰- عاطفه لامعى
۶۴۱- قدرت لايق
۶۴۲- مادر فروغ لطفى
۶۴٣- الهام لطيفى
۶۴۴- مهرداد لهراسبى
۶۴۵- ژاله مجتهدى
۶۴۶- فرزانه مجتهدى
۶۴۷- احسان محبوب
۶۴٨- عفت محبوب
۶۴۹- مريم محبوب
۶۵۰- افسون محمدى
۶۵۱- على محمدى
۶۵۲- فاطمه محمدى
۶۵٣- مهرى محمدى
۶۵۴- پرى مداح
۶۵۵- رشيد مراد خانى
۶۵۶- رکسانا مرادى
۶۵۷- مرضيه مرتاضى لنگرودى
۶۵٨- پرويز مرسلى
۶۵۹- سياوش مختارى
۶۶۰- مريم مختارى
۶۶۱- مهشيد مرادى
۶۶۲- صمصام مرحمتى
۶۶٣- فرشته مرشادى
۶۶۴- زين‌الدين مطهرى
۶۶۵- گلى مظاهرى
۶۶۶- زيبا مشکوه
۶۶۷- جعفر مشکين
۶۶٨- عليقلى مشکين
۶۶۹- فرشيد مشگين
۶۷۰- احمد مشيرى
۶۷۱- مهدى معتمدى مهر
۶۷۲- دلارام معصومى
۶۷٣- کيوان معصومى
۶۷۴- مهدى معصومى
۶۷۵- نسا معصومى
۶۷۶- فرحناز مقبلى
۶۷۷- رضوان مقدم
۶۷٨- مژده مقدم
۶۷۹- داوود ملکى
۶٨۰- مجيد ملکى
۶٨۱- منيژه منجم
۶٨۲- شهريار مندني‌پور – نويسنده
۶٨٣- کيومرث منشى ‌زاده – شاعر
۶٨۴- اکرم منصورى
۶٨۵- منوچهر منصورى
۶٨۶- معصومه منصورى زاده
۶٨۷- حافظ موسوى – شاعروعضو کانون نويسندگان ايران
۶٨٨- سيد محمود موسوى
۶٨۹- اقدس مومنى
۶۹۰- شهاب مومنى
۶۹۱- بهروز مهما ند وست
۶۹۲- حسين مهدوى
۶۹٣- محمد مهدوى
۶۹۴- پرويز مهماندوست
۶۹۵- مرتضى ميراخورى
۶۹۶- جعفر ميبدى
۶۹۷- فروغ ميرزايى
۶۹٨- داريوش ميرزايى
۶۹۹- جعفر ميرسيار
۷۰۰- افخم ميرفخرى
۷۰۱- غلام ميش ‌مست
۷۰۲- حيدر ميش مست
۷۰٣- پروانه ميلانى
۷۰۴- الياس نادرى
۷۰۵- شقايق نادرى
۷۰۶- يحيى نارکى
۷۰۷- الناز نازجو
۷۰٨- ناصر ناصرى
۷۰۹- فرزاد ناصح
۷۱۰- حسين نامدار
۷۱۱- فاطمه نجفى
۷۱۲- حسن نجفى
۷۱٣- هاجر نجفى
۷۱۴- يدالله نجفى
۷۱۵- ناصر نصرالهى
۷۱۶- عليقلى نصرت
۷۱۷- ناصر نصرتى
۷۱٨- مهتاب نصيرپور
۷۱۹- شيوا نظرآهارى – روزنامه نگار
۷۲۰- روح‌الله نعمتى
۷۲۱- هانيه نعمتى
۷۲۲- مژگان نعيمى
۷۲٣- محمدحسين نمازى
۷۲۴- منصور نواب
۷۲۵- جلال نورکى
۷۲۶- سعيد نوروزى
۷۲۷- فريد نوروزى
۷۲٨- ارشد نورى
۷۲۹- ارشيا نورى
۷٣۰- ژيلا نوزاد
۷٣۱- کامبيز نوزاد
۷٣۲- پرويز نيازى
۷٣٣- پروين نيازى
۷٣۴- حسن نيکبخت
۷٣۵- سعيد نيکويى
۷٣۶- جمشيد واثقى
۷٣۷- فريدون واثقى
۷٣٨- رجب واعظى
۷٣۹- رضا وثوق
۷۴۰- صمصام وزيرى
۷۴۱- بهرام وطنخواه
۷۴۲- ابولقاسم وطن‌دوست
۷۴٣- بختيار وفايى
۷۴۴- قاسم هاشم‌پور
۷۴۵- سروش هاشم‌پور پاشاکى
۷۴۶- نازنين هاشمى
۷۴۷- سيوس هجرت
۷۴٨- فريبا هدايتى
۷۴۹- سعيد هژير
۷۵۰- کورش هشيار
۷۵۱- اسفنديار هلالى
۷۵۲- معصومه هلالى
۷۵٣- فرهنگ همايون
۷۵۴- بهرام همت
۷۵۵- سوسن همتى
۷۵۶- ماندانا همتى
۷۵۷- مونا همتى
۷۵٨- آرمان همتى
۷۵۹- سايانا هوشيارى
۷۶۰- فرزانه هيمه
۷۶۱- عباس ياسينى
۷۶۲- عزت ‌ا له ‌ياورى
۷۶٣- ابراهيم ياهويى
۷۶۴- اسماعيل ياهويى
۷۶۵- فرحنازيزدان طلب
۷۶۶- احترام يزدانى
۷۶۷- على يزدانى
۷۶٨- فرشته يزدانى
۷۶۹- نرگس يزدانى
۷۷۰- ثريا يکتا
۷۷۱- سياره يکتا
۷۷۲- هاشم يگانه
۷۷٣- موسى يگانه
۷۷۴- اميريگانه
۷۷۵- حبيب يگانه دوست
۷۷۶- امين يمنى 

افزودن نظر جدید