هنوز هيچ روشنفکر و سياستمدارى به آذربايجان نيامده است

هنوز هيچ روشنفکر و سياستمدارى به آذربايجان نيامده است.نزديک به دو هفته از آغاز گسترده‌ترين اجتماعات و راهپيمايى‌هاى مردمى در طول ۲۵ سال در شهرها و دانشگاه‌هاى آذربايجان مى‌گذرد. نام سه شهيد تبريزى بر زبانهاست.۱۱ نفر در نقده شهيد شده‌اند و جنازه چهار نفرشان هنوز به خانواده‌هايشان داده نشده است. جنازه شهيد اروميه‌اى ديروز در زادگاهش در محاصره کامل دولتى‌ها تشييع شده است. خبر دو شهيد از مشکين شهر آمده است.صدها نفر زخمى و مصدوم هستند.صدها تن بازداشت شده‌اند و بسيارى ديگر در آستانه دستگيرى‌اند و يا تهديد شده‌اند. اما هنوز هيچ مرکز نشينى به آذربايجان نيامده است.
حتى اخبار نيز به خوبى پوشش داده نمى‌شوند.چرا روشنفکر و نويسنده فارس و فارس باور با ما چنين مى‌کند؟ گمانه‌زنى و تحليل در اين مورد را به زمانى ديگر مى‌گذارم. اما به عنوان يک آذربايجانى و به‌عنوان کسى که در دو تظاهرات مردم زنجان شرکت کرده و در يکى به عنوان نماينده شرکت‌کنندگان سخن ايشان را بر زبان آورده است از آنچه که مى خواهيم و آنچه که در حال وقوع است مى‌نويسم.
سال‌هاست بخش بزرگى از نسل جديد و نخبگان ترک لاينقطع از حقوق فرهنگى و زبانى خود مى‌گويند. بسيط و ساده مىخواهند با وجود ادامه تدريس زبان فارسى به عنوان زبان رابط بين اقوام ايرانى در مدارس مناطق ترک‌نشين زبان ترکى نيز وارد سيستم آموزشى شود.
علاوه بر اين ناعدالتى‌هاى اقتصادى نيز هميشه مورد توجه فعالان ملى آذربايجان بوده است.اما اين نسل به نوعى ريشه همه بى‌عدالتى‌ها را در عدم توجه به هويت ترکى و تلاشى که حکومتها در هشتاد سال گذشته در جهت استحاله آذربايجانی‌ها داشته‌اند، مى‌دانند.
تا به امروز هيچ جريانى در درون حرکت ملى آذربايجان ترويج خشونت نکرده است و با توجه به اين که اعتراضات امروز از درون همان طرز تفکر بيرون مى‌آيد. اگر هم خشونتى در کار آيد زود گذر و ناشى از احساسات بوده است.
آذربايجان مدنى‌ترين اعتراض ممکن را به نمايش گذاشته است و چيزى را که سال‌ها ديگر هموطنان‌شان ممکن نساخته‌اند ممکن کرده است. آذربايجان در حال اجراى قانون اساسى اين مملکت است.
آذربايجان همان آذربايجان مشروطه و حکومت ملى است. پيشه ورى‌ها و خيابانى‌ها تکثير شده اند.اما اين‌بار مى‌خواهند کمى هم از دردهاى عميق فرهنگيشان بگويند.
تا دست حکومت بيش از اين به خشونت نيالوده همه ايران سراغ آذربايجان را بگيرد. لحن ماموران روز به روز خشن‌تر و ترس حکومت روز به روز بيشتر مى‌شود.اگر فاجعه‌اى به وقوع بپيوندد همه مسئول و همه آلوده خواهيم بود. اردبيل فردا شاهد تظاهراتى مسالمت آميز خواهد بود.همه چشم به آنجا داشته باشيم برخوردى مانند برخورد نقده در اردبيل نتيجه‌اى بسيار بدتر به بار خواهد آورد.
صورت مساله عوض شده است:بايد کميته حقيقت‌ياب دولتى و مردمى تشکيل شود و حوادث آذربايجان شرقى و غربى بررسى شوند. اين بايد خواست تمام ايران باشد و بهترين کار براى همدردى با آذربايجان خواهد بود.
نگران دستگير شدگان روزنامه ايران نباشيد.حتى نام ايشان نيز در آذربايجان به زبان نمى آيد. آنها نيز به اندازه ما قربانى‌اند.

افزودن نظر جدید