مصاحبه با شوان پرور، چهره مقاومت كردها پيرامون: هنوز اصلاحات كافی نيست

پيرامون بهار سياسی كردها در عراق، اصلاحات در تركيه و فرهنگ و هنر كردی در تبعيد
ترجمه از: 
نادر

آقاي شوان . اخيرا احزاب كرد عراق در انتخابات يك چهارم آراء را كسب نمودند و بزودي در حكومت عراق سهيم خواهند شد . نظر شما در اين مورد چيست ؟
به نظر من نتيجه اي بسيار خوبي است، كردها مدت طولاني سختيهاي فراواني تحمل كردند، در بغداد حكومتها آمدند و رفتند. اما هيچ كس تلاشي براي بهبود وضعيت كردها نكردند. اگر امروز شما از كردستان عراق بازديد كنيد. خواهيد ديد كردها در شرايطي هستند كه بتوانند در دمكراسي و آزادي با اقوام ديگر در صلح زندگي كنند. با توجه به اين نكته كه كردها ي عراق از 14 سال پيش توسط آمريكا حمايت ميشوند. 

خيلي ها معتقدند كه كردها در عراق آرزوي جدائي را دارند ، نظر شما چيست؟
به نظر من اين بستگي به توسعه منطقه در آينده تحت حكومت وقت خواهد داشت . اگر ناآرامي و ترور را در كنترل خود درآورند، كردها ميتوانند خود را از آن مصون دارند، با توجه به اينكه اين سئوال فقط از طرف كردها نمي باشد بلكه متاً ثر از سياست جهاني است. در اين منطقه هميشه قدرتها منافع خود را دنبال كرده اند و كردها هميشه به مثابه توپ بازي بوده اند. 

شما در تركيه متولد شده ايد . در آنجا هم كردها با اصلاحات انجام شده ازحقوق بيشتري برخوردار شده اند ؟
با كمال ميل خواهم گفت ، تركيه در راه بهبودي است. ولي من هنوز اين را نميبينم. بيشتر از 20 ميليون كرد در تركيه زندگي ميكنند. بطور سيستماتيك هويت اين قوم بزرگ را نابود كرده اند. به آنها گفته شده اين زبان كوهي است . يك لهجه نابود شده از تركي . چه چيزي امروز بهتر شده ؟ كه مردم كرد اجازه دارند كمي بيشتر موزيك گوش كنند و با زبان خود سخن بگويند. اين راه حل نيست كه در طول روز نيم ساعت اخبار كردي از تلويزيون تركيه پخش مي كنند. اين كافي نخواهد بود. در كنار 50 شبكه تلويزيوني تركي 5 كانال خصوصي كردي وجود دارد كه ازطرف تركيه به رسميت شناخته نميشود.

در گذشته كاستهاي شما ممنوع بودند ، بعداً سانسور شدند، امروز آزادند، خود شما چه مي گوئيد ؟ 
هنوز هم يك تعدادي ممنوع هستند، تعدادي سانسور ميشوند و تعدادي هم آزادند. 
اما در مجموع آزاد شدن آنها به نفع موسيقي كرد خواهد بود. 

آيا در تركيه هنوز سانسور وجود دارد؟ 
مطمئناً ! بطور مثال هنوز نميتوان نام « كردستان » را به زبان آورد. خيلي از تركها با شنيدن اين لغت ناراحت مي شوند. در صورتي كه اين نام بيشتر از 1000 سال تشريح كننده يك قسمت جغرافيائي ميباشد. محبوبترين خوانندگان تركيه كردي ميباشند ولي براي موفقيت خود مجبورند به زبان تركي بخوانند.

در تركيه يك گروه موسيقي وجود دارد بنام KardesTurkuler كه به زبان كردي ميخوانند و در بين دانشجويان و روشنفكران محبوبيت خاصي پيدا كرده اند. 
بله من با KardesTurkuler كنسرت داشته ام . آنها ترانه هاي قديمي كردي، ارمني و تركي را بازخواني مي كنند. فضاي باز وجود دارد بله ولي بسيار كوچك است. بازار فروش براي موسيقي كردي وجود ندارد. خيلي از تهيه كنند گان ميترسند كه بر روي آلبوم كردي سرمايه گذاري كنند چون كه ريسك بزرگي است. 

اخيرا شما با يك مجله ترك مصاحبه داشته ايد . وزير فرهنگ تركيه هم از شما براي اجراي يك كنسرت دعوت كرده است. اين خبر واقعيت دارد ؟ 
بله و من با كمال ميل خواهم رفت. ولي در تركيه فقط سياستمداران حكومت نميكنند، نظاميان هم هميشه حرفي براي گفتن دارند و من مطمئن هستم كه آنها نظر ديگري خواهند داشت.

شما حدود 30 سال است كه در تبعيد به سر ميبريد. چه تاًثيري تبعيد بر فرهنگ و هنركردي داشته است ؟
بخاطر مشكلات سياسي ومالي بسياري از هنرمندان كرد در تبعيد به سر ميبرند. به همين خاطرآنها را مي توان در سراسر جهان جست . بيشتر در آلمان، هلند و سوئد. اكثرا هنوز مستقل كار مي كنند. عده اي هم جذب احزاب سياسي شده اند .

شما به عنوان يك خواننده كرد هميشه يك چهره سياسي هم بوده ايد ، آيا اين براي شما مشكلي ايجاد ميكند ؟ 
نه – درست است من خواننده ام اما اگر ملت من تحت ستم و اختناق باشد من نيز دچار آن خواهم شد و بيان آن در اشعار و آوازهايم ، طبيعتاً چهره سياسي به آن ميدهد. من خواننده اي معترضم، چون كه ترانه هايم بازگو كننده وضعيت سياسي و اجتماعي ملت كرد است . 

شما اخيرا يك انجمن فرهنگي دائر كرده ايد. 
اين يك انجمن مستقل است – بدون جهت هاي سياسي – هدف ما اين است كه با تمام هنرمندان كرد در جهان و كردستان تماس برقرار كنيم . ايجاد مراكز فرهنگي و هنري ، 
ايجاد امكانات در مناطق مختلف كردستان و بهبودي آن، هدف ما خواهد بود . 

برگردان از آلماني به فارسي از روزنامه Tageszeitung 

افزودن نظر جدید