قطعنامه پايانی نشريات دانشجوئی قومي شركت كننده در ششمين جشنواره نشريات دانشجوئی سراسر كشور- مشهد

جمعه 4 مارس 2005 - 22 محرم1426(14 اسفند 1383)

توجه خاص به مسائل فرهنگي از دغدغه‌هاي اصلي دانشجويان محسوب مي شود از جمله مسائل مورد بحث نشريات دانشجويي در مناطق قومي توجه خاص به مسائل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... مي‌باشد. اين مناطق بخاطر سياست 80 ساله اخير، مورد بي توجهي قرار گرفته‌اند قشر دانشجو بنا بر وظيفه روشنگري خويش ملزم به بيان واقعيات در تمام زمينه هاي مختلف مي باشد.

نشريات دانشجويي به عنوان يكي از تريبونهاي قشر دانشجو براي بيان افكار و انديشه ها نقش بارز و برجسته‌اي داشته و رهبري جريان فكري و علمي جامعه را نيز برعهده دارند.
توجه خاص به مسائل فرهنگي از دغدغه‌هاي اصلي اين قشر محسوب مي شود از جمله مسائل مورد بحث نشريات دانشجويي در مناطق قومي توجه خاص به مسائل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و… مي‌باشد. اين مناطق بخاطر سياست 80 ساله اخير، مورد بي توجهي قرار گرفته‌اند قشر دانشجو بنا بر وظيفه روشنگري خويش ملزم به بيان واقعيات در تمام زمينه هاي مختلف مي باشد.
ما شركت كنندگان در ششمين جشنواره سراسري نشريات دانشجوئي كشور خواسته هاي خود را با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني‏‏‎، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مصوبه سازمان ملل متحد، با در نظر گرفتن ميثاق حقوق ملي، نژادي، زباني و ديني بشر، مصوبه شماره135/48 (به تاريخ 18 دسامبر 1992) سازمان ملل متحد، با عنايت به اينكه بيش از 70% جمعيت كشور داراي فرهنگ و زبان غير فارس مي باشند، از مسئولان كشور براي حفظ وحدت ملل ايراني با توجه به تهديدهاي خارجي بر عليه كشور خواستار اجراي موارد زير مي باشيم:

1ـ به رسميت شناختن تمامي فرهنگ‌ها و زبانهاي موجود 
2ـ ايجاد بستر مناسب براي شكوفايي فرهنگ و زبانها
3ـ رفع محروميت و تبعيضها در تمام ابعاد از اقوام
4ـ اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي (اصول 15،19، 48) 
5ـ توجه ويژه به مسائل اقتصادي اين مناطق 
6ـ پايان دادن به تحقير اقوام توسط صدا و سيما و مطبوعات 
7ـ تلاش در جهت شناساندن تنوع فرهنگي و زباني ايران در سطح جهان
8ـ برگرداندن اسامي شهرها و اماكن به نامهاي تاريخي خود و آزادي انتخاب اسم براي كودكان 
9ـ پشتيباني مالي براي ترويج فرهنگ و زبان تمام فرهنگها و قوميتهاي موجود در ايران
10ـ مبارزه با ديدگاه شوونيستي بازمانده از رژيم سابق كه سعي در ادغام ملتها در يك زبان وفرهنگ واحد دارند.
11- اكنون كه در جشنواره ششم امكان ابراز نظر (تريبون آزاد ) قوميتها در مورد مسائل جاري از نشريات دانشجوئي قوميتها گرفته شده لذا ضمن اعتراض به اين برخورد خواهان ايجاد آزادي براي ابراز نظراتمان هستيم. 

افزودن نظر جدید