پيام کميسيون خلق‌هاي سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به سمينار لندن در باره نقش اقوام ايراني در سياست آينده ايران

 
خانم‌ها و آقايان،
با درود فراوان
 

قبل از هر چيز لازم مي‌دانيم از برگزارکنندگان اين سمينار به خاطر ايجاد امکان بررسي مسئله ملي و نيز دعوت از سازمان ما، صميمانه تشکر نموده و از اينکه نتوانستيم در اين سمينار هم‌سخن شماها باشيم، پوزش بخواهيم.
سازمان ما پيوسته بر اين باور بوده است که:
بدون حل دمکراتيک مسئله ملي، استقرار دمکراسي، ثبات سياسي، صلح و وفاق ملي در جامعه به لحاظ ترکيب ملي کثرت‌گراي ما امري است ناممکن. با اعتقاد عميق به اين موضوع، ما پيوسته بر به رسميت شناخته‌شدن حق تعيين سرنوشت خلق‌ها تأکيد داشته و اصل عدم تمرکز و توزيع دمکراتيک قدرت را راهنماي عمل سياسي خويش قرار داده‌ايم. ما طرفدار پي‌گير ايران دمکراتيک فارغ از ستم ملي هستيم.
ما بر اين باوريم که در شرايط کنوني مناسب‌ترين راه حل در اين زمينه، پذيرش سيستم فدرالي اداره جامعه است. سيستم فدرالي حل مسئله ملي، بخصوص از اين زاويه نيز مورد تأکيد و در عين حال توجه سياست‌مداران مسئول و مترقي قرار مي‌گيرد که اين روزها مسائلي نظير تعيين محدوده‌هاي منطقه‌اي و --- اينجا و آنجا در مناطق ملي در حال مطرح شدن است.
نيروهاي ارتجاعي جامعه و جمهوري اسلامي با آگاهي از موضوع فوق تلاش دارند با بهره‌گيري از آن، ميان جنبش‌هاي ملي چند دستگي ايجاد کرده و آنها را به جان يکديگر بياندازد.
شيوه فدرالي حل مسئله ملي مي‌تواند مانع بروز اختلافات غيرضرور و در عين حال زيان‌آور گردد.

خانم ها و آقايان،
براي اينکه کشوري آباد و صلح‌آميز داشت، بايد بتوان در ساختن آن تمامي جنبه هاي سياسي، افتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در نظر گرفت.
زمان آن فرا رسيده است که نيروهاي سياسي ترقي‌خواه، بر واقعيت تکثر ملي در کشورمان تأکيد و تصريح داشته باشند و اعلام کنند که نمي‌توان با آباد نمودن چند نقطه در ايران، کل کشور را آباد فرض نمود.
ما براي اينکه بتوانيم کشوري دمکراتيک و صلح‌آميز داشته باشيم، بايد شرايط آنرا فراهم کنيم. از جمله اين شرايط تخصيص امکانات برابر و بدون تبعيض به تمامي مناطق آن و بخصوص مناطق محروم است.
سياست‌هاي گذشته و حال حکومت‌هاي ايران سبب عقب‌ماندگي مضاعف مناطق ملي گذشته است و اين عقب‌ماندگي در تمامي عرصه‌ها مشهود است. علاوه بر اين، اقليت‌هاي تحت ستم ملي هم چنان از ابتدائي‌ترين حقوق خويش، يعني تحصيل به زبان مادري در موسسات آموزشي محروم هستند.
بگير و ببندها در مناطق ملي ادامه دارد. اين سياست بويژه در کردستان، آذربايجان و سيستان و بلوچستان آشکار اعمال مي‌شود.
ما اميدواريم که اعتراض به اين گونه ستم‌ها، فقط از سوي فعاليت جريان‌هاي ملي صورت نگيرد، بلکه تمامي احزاب و جريانات سياسي که براي استقرار دمکراسي در ايران مبارزه مي‌کنند، با صداي رسا عليه تبعيض ملي، در هر شکل برخيزند و حل دمکراتيک مسئله ملي را جزو خطوط اصلي برنامه خويش قرار دهند.
با آرزوي موفقيت براي همه در مبارزه مشترک‌مان براي صلح، آزادي، دمکراسي و جامعه‌اي دمکراتيک در ايران.

از طرف کميسيون خلق‌هاي سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
ماشاءالله سليمي
14-5-2004 برابر با 25 ارديبهشت 1383 

افزودن نظر جدید