برگزاری مراسم هفتمین سالگشت جنایات زنجیره ای علیه نخبگان فرهنگی ،مدنی و سیاسی

به دعوت انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی پاریس در ١٠ دسامبر ٢٠٠٥ مراسم سالگشت جنایات زنجیره ای برگزار گردید. در این مراسم که جمعی از فعالین فرهنگی، مدنی و سیاسی حضورداشتند، آقای کاظم کردوانی عضو کانون نویسندگان ایران سخنرانی نمود. آقای کردوانی بیان داشت که آغاز روند شکل گیری باندهای جنایتکار وابسته به وزارت اطلاعات رژیم به سالهای ١٣٧٥-١٣٧٦ برمیگردد، که درگسترش خود در سال ١٣٧٧ برای دهشت افکنی وسربه نیست نمودن شخصیتهای سیاسی،فرهنگی ومدنی از طیفهای گوناگون ایران عمل میکردند. او یاد آور شد که ابعاد جنایات به چند شخصیت شناخته شده متعلق به این یا آن سازمان سیاسی و یا کانونهای فرهنگی محدود نمیشوند.بلکه به شخصیتهای فرهنگی وتخصصی ومحققین منفرد هم صدمات جبران ناپذیری وارد نمودند. 

وی خاطر نشان کرد که متاسفانه در اینگونه مراسم هم سهوا از آنها کمتریاد میشوند که سعیدی سیرجانی، زالزاده، حاجیزاده، میرعلائی، غفار حسینی.....و به ویژه احمد تفضلی دانشمند و محقق شناخته شده در آکادمیهای جهانی از جمله قربانیان این قتل ها هستند. از این رو بر همه سازمانهای سیاسی و مدافعین حقوق بشری و فرهنگی است تا به دفاع از این سرمایه های اجتماعی از دست رفته بپردازند و در مجامع عمومی از حقوق پایمال شده آنان دفاع و با خانواده های این قربانیان رژیم جهل و جنایت همدردی شود. 

پیام سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) واحد فرانسه در ارتباط با سالگرد این جنایت به شرح زیر به شرکت کنندگان در مراسم ارائه گردید:

خانمها،آقایان،دوستان گرامی
اینک هفت سال از جنایات زنجیره ای آذرماه ١٣٧٧ میگذرد. آمران وعاملان جمهوری اسلامی با این جنایت علیه زنده یادان راه آزادی واندیشه، داریوش وپروانه فروهر و فرهیختگان، مختاری، پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی وغفار حسینی و نیز نامهای ناشناخته دیگر،کوشیدند و میکوشند تا جلوس خود بر اریکه قدرت را ددمنشانه چند صباحی بیشتر تداوم بخشند.
دوستان گرامی؛
بر پا داشت یادمان آن رهروان آزادی و قلم در اینجا و همه جا و به ویژه در ایران و خواست رسیدگی به پرونده نافرجام این جنایات،بیانگر اراده خالصانه و مصمٌمی است که خواب را از چشمان رهبران رژیم می رباید. به همٌت وکلای شجاع مانند آقای ناصر زرافشان و روزنامه نگاران آزاده ای مانند آقای اکبر گنجی هر گونه تلاش رژیم برای مختوم کردن پرونده فوق ناکام مانده و خاطره این جنایات هنوز در حافظه عمومی ایرانیان زنده است و اعتراضها ادامه دارد. با اینکه این اعتراضات علیه جنایات فوق مانع از تداوم آدم ربائی و جنا یت رژیم نشده و نمیشوند ،امٌا میتوانند ابعاد آن را کاهش دهند.
رمز غلبه بر نابسامانیها و خودسری رژیم، اتحاد همه تلاشگرایان آزادیخواه برای جامعه ای آزاد و دموکراتیک میباشد.
ما بار دیگر به خا ک افتادگان راه آزادی و پاسداران اندیشه و فرهنگ درود میفرستیم. و به بازماندگان آنان اطمینان میدهیم که فداکاری بزرگ عزیزانشان بی ثمر نمانده و نخواهد ماند.جان این یاران مشعلی است برای آزادی وحقیقت.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) واحد فرانسه ١٠دسامبر ٢٠٠٥ ــــ ١٩ آذر ١٣٨٤ 
تهیه شده توسط گزارشگر کار آنلاین

افزودن نظر جدید