در باره انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر و روستا

همان طوركه پیش بینی می شد، سرانجام شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گردهمایی یكشنبه مورخ 22 اسفندماه، پشتیبانی خود را از نامزدی آقای روحانی برای شركت در انتخابات اعلام کرد. گرچه آقای روحانی تاکنون به صراحت در باره شركت خود در انتخابات حرفی نزده، اما همه شواهد حاكی از آن است كه وی نامزدی خود را برای شركت در انتخابات اعلام خواهد كرد. سخنان کنایه آمیز آقای خامنه ای در دیدار با آقای روحانی مؤید آن اند که او هم با نامزدی آقای روحانی مخالفتی ندارد.

مخالفان آقای روحانی با این ارزیابی كه او نامزد انتخابات ریاست جمهوری است و شانس زیادی هم برای پیروزی دارد، از هر امكانی برای ناتوان جلوه دادن دولت یازدهم در انجام وظایفش، كوتاهی نمی كنند و از همه ابزارهای در اختیارخود، از جمله صداوسیما، مداحان، مناسبت ها و گردهمایی ها و سخنرانی ها برعملكرد او می تازند و همه شرایط نابسامان كشور، بویژه مسایل اقتصادی و معیشتی مردم، را متوجه دولت او می دانند. آنان برای پیروزی خود و تسلط كامل بر تمام اركان نظام و برچیدن پرونده اصلاحات از هیچ اقدامی فروگذار نیستند و پیروزی اصلاحات را كابوس آرزوهایشان می دانند. از همین رو بدنبال راه چاره اند تا از بین خود رقیب یا رقیبانی در تراز نزدیک به روحانی کشف و معرفی کنند. با این رویکرد لشكری از شناخته شده ترین اصولگرایان قرار است نامزدیشان را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام كنند تا در مدت باقیمانده به انتخابات با افكارعمومی محك خورده، فرد یا افراد با شانس بیشتربه عنوان نامزد اصولگرایان در مقابل روحانی قرارگیرند. این رویکرد در مورد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز، در فضای سیاسی ایران، با طنین کمتر حاکم است.

كمتر از دوماه تا انتخابات باقی است، گرچه رسما فعالیت های انتخاباتی آغاز نشده، اما توپخانه اصولگرایان افراطی و دلواپسان با تمام توان به كار افتاده و آتش خود را بر سر اصلاح طلبان و متحدانشان می بارند و با وارونه جلوه دادن اهداف برجام و کوشش برای حفظ فضای تحریم و مطرح کردن مشکلات معیشتی مردم بدون آن که از اسباب و علل آن بگویند، و طرح موضوع فساد و تبعیض در کشور بی آن که پرونده های میلیاردی افراد پشت پرده را رو کنند، می خواهند مردم را از شركت در انتخابات بازدارند، تا با اتكا به آرای ثابت خود برنامه هایشان را عملی كنند. برنامه هایی كه تحقق آنها مترادف با ویرانی بازهم بیشتر كشور است. همان طوركه اجرای این برنامه ها طی 8 سال حاكمیت مطلق اصولگرایان برهمه اركان نظام، كشور را تا لبه پرتگاه پیش برد و زمانی كه با "نه" بزرگ مردم روبرو شدند، زمین سوخته به آنان تحویل دادند.

دولت احمدی نژاد كه از حمایت اصولگرایان، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی و در راس همه آنها شخص آیت الله خامنه ای برخوردار بود و به كمك آنان كشور را نه فقط به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی در بدترین موقعیت قرارداد، بلكه این مدیریت ناكارآمد، تاثیرمخرب خود را بر محیط زیست نیز برجا گذاشت و با تشدید بهره برداری از منابع سرزمینی، فراتر از ظرفیت های ذاتی و تجدیدپذیر آنها، امروز كشور را با بحران های جدی روبرو كرده، بطوری که سال های طولانی و ظرفیت های ده ها سال توسعه كشور فقط برای تخفیف این بحران ها و احیای محیط زیست درحال نابودی باید به كار گرفته شود.

اعمال مدیریت ضعیف و ناكارآمد بهره برداری از منابع آب كشور در دولت آقای احمدی نژاد كه با خشكسالی های اخیر هم مصادف شد، موجب خشك شدن دریاچه ها و تالاب های کشور نیز شده است. حمایت های عوام فریبانه دولت احمدی نژاد از كشاورزان و تهیدستان روستاها در استفاده بی حساب و كتاب از منابع آب كشور سبب گردیده تا بحران كم آبی و خشك یا كم آب شدن چاه ها، همه هست و نیست آنان را مورد تهدید قراردهد. پیامد دیگر این بحران اثرات مخرب گسترش و توسعه كانون های تولید گردوغبار، ناشی از سوء مدیریت در استفاده از منابع آب كشور است، كه در تلاقی با كانون های گردوغبار كشورهای همسایه، اكنون بیش از دوسوم استان های كشور تحت تاثیر این پدیده قرار دارد. مردم ما می دانند كه دولت اصولگرایان نه فقط در زمینه بهره برداری از منابع آب و سایر منابع طبیعی كشور ركوردشكنی كرده اند، بلكه در حیف و میل ثروت های ملی هم تا كنون بی مانند بوده اند. آنان بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز كشور را دود كردند، بدون این كه خود را به مردم پاسخگو بدانند. شخص آقای احمدی نژاد از طرف قوه قضائیه حامی خود به حیف و میل بیش از 12 هزارمیلیارد تومان محكوم شده است، اما همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نامزد انتخابات تعیین می كند. بحران محیط زیست در كشور، همچون دیگر بحران ها، بیش از آن كه ناشی از خشكسالی های اخیرباشد، ناشی از سوء مدیریت بوده است، كه تاثیر خود را بر منابع آب و محیط زیست كشور، همچون سایر بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برجا گذاشته است.

مسایل اقتصادی و مشکلات معیشتی کمر مردم را خم کرده است، اما بدون آگاهی از علل و عوامل ایجاد این مشکلات و موانع، حل آنها میسر نیست.

لازم است امروز مردم ما بدانند که در ایجاد این شرایط نقش دولت احمدی نژاد، اصولگرایان و سپاه پاسداران و در راس آنها آیت الله خامنه ای بخاطر مواضعشان در پرونده اتمی و فراهم کردن زمینه تحریم ها و حیف و میل ثروت های ملی انکارناپذیر است و همین امروز هم آنان از موانع اصلی حل مشکلات کشور اند. بنابراین مردم به آنان كه كشور را به لبه پرتگاه بردند و زمینه تحریم های ویرانگر را فراهم و مشكلات محیط زیستی ایجاد كردند، رضایت نخواهند داد. آنان در برابر دموكراسی و حقوق شهروندی مردم قرار دارند، دشمنان مردم اند و شایسته اعتماد نیستند. مردم اعتقاد دارند كه آنان غرق در فساد اند و ثروت های ملی را به غارت می برند و نمی توانند مورد وثوق باشند. آنان كه همین قانون اساسی را كه مشروعیت خود را ازآن می گیرند، آنجا كه پای حقوق مردم درمیان است، آن را برنمی تابند و هزاران انسان حق طلب را می کشند و به زندان و حصر می برند، نباید فرصتی دوباره به آنان برای چنین اقداماتی داده شود.

مردم ما باید بدانند که بدون اتحاد و همبستگی و عزم ملی و بدون حضور موثر در نهادهای انتخابی نمی توانند با نقش رهبری، سپاه پاسداران و اصولگرایان در این نهاد ها مقابله کنند. به اعتقاد ما فهرست بلند بالای امروز اصولگرایان نیز سیاست های دولت 8 ساله احمدی نژاد و حامیانش را تداعی می کند.                                                                            

ما معتقدیم چنان چه هر کدام از نامزد های اصولگرایان خود را به کرسی ریاست جمهوری برساند، مجری سیاست هایی خواهد بود که دامنه آن ها از نگاه آیت الله خامنه ای تا رویکرد احمدی نژاد است، که فاصله زیادی با هم ندارند و در همان چارچوب و رویکرد 8 ساله دولت احمدی نژاد ارزیابی می شود.

ما با ارزیابی از عملکرد اصولگرایان و خطراتی که با حضور آنان در ارکان نظام متوجه کشور می شود، نظر هموطنان را به این امر مهم معطوف می سازیم، که تسلط اصولگرایان بر امور اجرایی کشور و شوراهای اسلامی شهر و روستا چه پیامد های ویرانگری می تواند در پی داشته باشد. تاکید داریم که همه تلاش و کوشش مردم باید پیش از آن که به پیروزی نیروهای مقابل آنان یا نامزد های اصلاح طلبان تمرکز کند، باید بر راهکارهای جلوگیری از پیروزی اصولگرایان در انتخابات پیش رو معطوف شود. تاکید ما بر این رویکرد ناشی از آن است که عامل سد کردن حضور نامزد های ملی و دموکرات در انتخابات ها، اصولگرایان افراطی طرفدار ولایت فقیه اند. آنان از مخالفان اصلی حضور نیروهای ترقیخواه در انتخابات ها و مشارکت مردم در هر امری اند که با سرنوشت اشان پیوند دارد، و همه کوشش خود را به تقلیل نقش مردم در اداره امور کشور متمرکز کرده اند و در برگزاری غیر دموکراتیک انتخابات ها با اعمال نظارت استصوابی نقش تعیین کننده دارند.

از این رو مردم باید بر اجرای تاکتیک جلوگیری از پیروزی این نیروی مخالف آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا - دو نهادی که می توانند نقش زیادی در دموکراتیزه کردن فضای سیاسی کشور ایفا کنند - متمرکز شوند. یقیناً این مهم با حضور گسترده در انتخابات و افزودن بر نرخ مشارکت و رای به نیروهای مقابل اصولگرایان، که بر محدوده ظرفیت آنان واقفیم، امکان پذیر است. رویکرد ما در گام نخست بر جلوگیری از پیروزی نامزد های اصولگرایان وسپس رای به نیروهای مقابل آنان بویژه با تاکید بر نیروهای ترقیخواه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است. به اعتقاد ما هر رویکرد دیگری، نتیجه قهری اش، عدم حضور در انتخابات یا واریز ارای خنثی یا ممتنع است، که بر خلاف نیات صاحبان این رویکرد، که به غیر دموکراتیک بودن انتخابات و نظارت استصوابی معترض اند و اجرای حقوق شهروندی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را مطالبه می کنند، عدم شرکت آنان در انتخابات به نفع نیروهای اصولگرای افراطی و نامزد های آنان تمام خواهد شد.

ما با این رویکرد، رویکرد جلوگیری از توفیق اصولگرایان در دو انتخابات ریاست جمهوری و شورا های اسلامی شهر و روستا، مردم کشورمان را به شرکت گسترده در دو انتخابات پیش رو فرامی خوانیم. ما انتخابات را فرصتی می دانیم که باید از آن برای طرح مطالبات مردم، چون اصلاح فرایند انتخابات، تقویت دموکراسی، ارتقاء جایگاه و نقش نهادهای مدنی و عدالت اجتمایی، که فرایندی است تدریجی، متناسب با شرایطی که در آن قرار داریم، استفاده شود.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سخن نو آر که نو را حلاوتي ديگر است
خسته نشديد از اين همه مهمل بافي؟

فقط مانده بگویند ما برای نجات جمهوری اسلامی هر کاری خواهیم کرد.