انتخابات فرانسه هم پبش بینی ناپذیر شد!

پانزده روز دیگر انتخابات دور اول ریاست جمهورى فرانسه برگزار می شود. از میان یازده كاندیداى واجد شرایط كه موفق به جمع آورى پانصد امضاء از بین نمایندگان منتخب مجالس سنا و شوراى ملى، شهرداریها، فرمانداریها و بخشداریها شدند، دو نَفَر اول دارندگان بیشترین آراء به دور دوم این انتخابات راه می یابند. آین دو در روز ٧ ماه مه باید با هم رقابت نمایند تا ساكن بعدى كاخ الیزه و جانشین فرانسوا هولاند معلوم شود.

باید یادآور شد كه بر طبق نظرسنجیها، بجز پنج كاندیداى "بزرگ" شش نَفَر باقىمانده، از چپ افراطى گرفته تا سوورنیستها (souverainistes) از زیر یك تا حدود سه در صد آرا را به خود اختصاص می دهند.

تا حدود پانزده روز قبل پیش بینى ها این بود كه امانویل ماكرون (چپ و راست میانه) و مارین لوپن (راست افراطى ) بختهاى اول رسیدن به دور دوم بودند و در مرحله بعدى فرانسوا فى یون (راست-لیبرال) و بنوا هامون (سوسیالیست) بختهاى بعدى رسیدن به دور دوم و ژان لوك ملانشون (کاندیدای حزب چپ و حزب كمونیست و...) شانس پنجم رسیدن به دور بعدى بودند.

ولى در روز جمعه 7 آوریل و بر اساس آخرین نظرسنجیها، دیگر نمی توان از نبرد دو نفره (ماكرون - لوپن) صحبت كرد، بلكه باید از بازیى صحبت كرد با چهار بازیكن، كه هر چهار نَفَر شانس برنده شدن (رسیدن به دور دوم) را دارند:

ژان لوك ملانشون كماكان به پیشرفتش ادامه می دهد و بعد از سبقت گرفتن از كاندیداى حزب سوسیالیست (هامون) شانه به شانه فرانسوا فى یون رسیده و با او در یك صف می دود. این دو نفر لحظه به لحظه فاصله خود را از دونفر جلویی، یعنی مارین لوپن و امانویل ماكرون كمتر می كنند.

به موجب آخرین نظرسنجى مؤسسه مشاورۀ "اودوكسا - دانتسو" براى مجله "لو پوان"، توزیع پاسخ به سؤال "اگر اولین دور انتخابات ریاست جمهورى یكشنبه هفته دیگر برگزار شود به كدام كاندیدا راى خواهید داد؟"، جنین بود: ماكرون 23/5 درصد (کاهش رأی 2/5 درصدی)، لوپن 23 درصد (کاهش 2 درصدی)، فی یون 18/5 درصد (افزایش 1/5 درصد)، ملانشون 18 درصد (افزایش 2 درصد) و با فاصله خیلى دور ای اینان هامون با 9 درصد آرا قرار دارد که به شكل خطرناكى به كاندیداهاى "كوچك" نزدیك می شود!

چهار كاندیداى اصلى به تنهایی ٨٣٪‏ آراء را به خود اختصاص می دهند و هفت نَفَر باقى مانده ١٧٪‏ آراء را بین خود تقسیم خواهند كرد.

همه این داده ها یك چیز را نشان می دهند و آن غیر قابل پیش بینى بودن این انتخابات ریاست جمهورى در دو هفتۀ باقیمانده به انتخابات است؛ چیزى كه نظیرش را در هیچ دوره ى از جمهورى پنجم ندیده ایم!

افزودن نظر جدید