هشدار به دبیرکل سازمان ملل نسبت به کاندیداتوری رئیسی

افزودن نظر جدید