درسهائی از دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

مردم فرانسه دیروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید آراء خود را به صندوقهای رأی ریختند. از بین یازده کاندیدا امانوئل ماکرون (سانتر چپ) با 23/7 درصد آراء و مارین لوپن با 21/6 درصد آراء به دور دوم انتخابات راه یافتند. این دومین بار است که نمایندۀ "جبهۀ ملی" با حذف نمایندۀ یکی از احزاب سنتی – این بار با حذف نمایندۀ گلیستها، فرانسوا فیون ( با 19/9 درصد آراء) – به دو دوم انتخابات راه می یابد. ژان لوک ملانشون، نمایندۀ حزب چپ، حزب کمونیست و "تسلیم نشدگان" با کسب 19/7 درصد آراء و بنوا هامون، نمایندۀ حزب سوسیالیست (حزب در قدرت) با 6/2 درصد آراء نفرات چهارم و پنجم این انتخابات شدند.

چنان که ملاحظه می کنیم، در این نتایج چند نکتۀ قابل ملاحظه وجود دارند. مهمترین نکته حذف کاندیدای احزاب قدیمی و کلاسیک مانند گلیستها، برای اولین بار بهد از 60 سال، و حزب سوسیالیست، برای بار دوم در 45 سال اخیر، است. نکتۀ بعدی این که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات قدری بیشتر از 78 درصد صاحبان حق رأی بوده است و نکتۀ سوم، اختلاف رأی لوپن با فیون و ملانشون است، که از 2 درصد هم کمتر است. چنان که پیشتر تصریح شده بود، اگر تعداد شرکت کنندگان به بالای 80 درصد می رسید، که درصد معمول شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری است، شانس ژان ۀوک ملانشون برای رسیدن به دور دوم، به دلیل سیال بودن رأی دهندگان به او، بیشتر می شد.

نکتۀ دیگر این است که تا به حال فرانسوا فیون و بنوا هامون اعلام کرده اند که در دور دوم به امانوئل ماکرون رأی خواند داد. ولی ملانشون گفته ایت که تصمیم اش را در روزهای آینده و با همه پرسی در حزب اش خواهد گرفت و اعلام خواهد کرد. پیر لوران، دبیر اول حزب کمونیست فرانسه و متحد اصلی ملانشون، اعلام کرده است که حزب اش هر کار ی را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن مارین لوپن انجام خواهد داد. این گفته تلویحاً به معنای رأی دادن به ماکرون است.

افزودن نظر جدید