همبستگی با زندانیان سیاسی فلسطینی

هم زمان با روز جهانی همبستگی با زندانیان فلسطین روز ۱۷ آوریل، یکهزار و پانصد نفر از زندانیان فلسطین در زندانهای اسرائیل به نشانه اعتراض به شرایط  زیستی و حقوقیشان اعتصاب غذایی را شروع کردند که تاریخ پایان آن نامعلوم است. در راس این اعتصاب مروان برقوتی چهره برجسته سازمان آزادیبخش فلسطین قرار دارد که ۱۵ سال است در زندانهای اسرائیل بسر میبرد. اعتصاب کنندگان خواستار پایان دادن به دستگیریهای غیر قانونی و اعمال شکنجه در بازداشتگاها و ایجاد خدمات درمانی، آزادی ملاقات با خویشاوندان، آزادی زندانیان بیمار، آزادی کودکان زندانی، پایان دادن به نگاه داشتن طولانی مدت زندانیان در سلولهای انفرادی و بالاخره پایان دادن به اعمال آپارتاید حقوقی و قضایی نسبت به فلسطینیان دربند (اسرائیل تنها کشوری است در جهان که دستگیری کودکان زیر چهارده سال را باتهام جرائم سیاسی قانونی کرده است و هم اکنون صدها کودک پائین چهارده سال در زندانهایش اسیرند).

مقامات زندان اعلام کرده اند به شدت با اعتصاب  کنندگان برخورد خواهند کرد زیرا که اعتصاب غذا امری غیر قانونی است.

سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت ) همبستگی خود را با زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند اعلام می کند، زندانیان فلسطین با گرسنگی و رنجوری خود به پیکار با بی عدالتی برخاسته اند، ما در کنار آنها هستیم، ما در کنار همه بشریت ترقی خواه اعمال سیاست آپارتاید و نقض حقوق بشر در همه سرزمینهای اشغالی و همه زندانهای اسرائیل را محکوم می کنیم و از مبارزان فلسطین که برای آزادی سرزمینشان و بخاطر ایجاد صلح و دمکراسی در سرزمین اشغال شده شان حمایت می کنیم.

 

گروه کار حقوق بشر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۷ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۲۷ آوريل ۲۰۱۷

افزودن نظر جدید