نظری به انتخابات ریاست جمهوری در ایران

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دوستان عزیز فکر نمی‌کنید اینگونه گفتگوها در پالتالک بد نباشه ضبط بشه؟