گزارشی از تظاهرات اول ماه می در مادرید- اسپانیا

به دعوت تشکل‌های بزرگ سندیکایی، در روز اول ماه مه صدها هزار نفر در بیش ازهفتاد شهراسپانیا با طرح شعارهایی مانند: اشتغال با ثبات، دستمزدهای عادلانه، بازنشستگی مطابق با شان انسانی و گسرش بیمه‌های اجتماعی، به خیابان‌ها آمدند.

تظاهرات اول ماه مه امسال متفاوت از سالهای گذشته بود؛ هم بخاطر تضعیف دولت در پارلمان، و هم بخاطر برآمد نیروهایی مانند " اونیدوس پودموس" در صحنه سیاسی و مقابله رو ‌در روی این نیروی برآمده ار دل بحرانهای اقتصادی با نیروهای محافظه کار. آشکار شدن فساد بسیار گسترده در دستگاه اداری و آنهم در بالاترین سطوح دولتی، نتیجه این رویارویی است. پی‌آمد کشف روابط مافیایی در میان مقامات دولتی و داشتن حسابهای بانکی در "بهشت‌های مالیاتی"، کل جامعه اسپانیا را غافل گیر کرده است؛ هم اکنون رئیس پیشین دولت درایالت مادرید، وزیر سابق اقتصاد و دارایی و داماد پادشاه اسپانیا تحت تعقیب قضایی هستند. دزدی و فساد مالی در بالاترین سطوح دولتی هم‌پای اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی که بخش وسیعی از مردم را به فقر و بیخانمانی دچار کرده است، موجب آن گشت که در تظاهرات اول ماه مه امسال، همراه با شعارهای مطالباتی، شعارهای سیاسی نیز طرح گردند. ایگناسیو توشو دبیر کل کمیسیونهای کارگری در سخنرانی خود در مادرید گفت:

مطابق گزارشاتی که دولت به مردم می‌دهد، اقتصاد اسپانیا بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و رشد می‌کند، ولی واقعیت غم انگیز آنست که در پشت آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت، مردمی را مشاهده می‌کنیم که بیکار‌ند و اگر کاری هم دارند، شرایط آن بقدری سخت و دشوار است که نه اطمینانی به تداوم کارشان دارند ونه دستمزد دریافتی، جوابگوی حداقل مایحتاج ماهانه زندگی آنان است. در کنار این واقعیت تلخ اقتصادی- اجتماعی  رشد بی سابقه اختلاف سطح زندگی در میان اقشار و طبقات اجتماعی و هم پای آن فساد گسترده در ادارات و مقامات طراز اول مملکت بمانند تازیانه بر پیکر جامعه زخمهای عمیق بجا گذارده است. در این شرایط فقط می‌توانیم فریاد کنیم که اسپانیا به نحو خطرناکی بیمار است. او در ادامه سخنانش گفت: واقعیت امروز اسپانیا هیچ چیزی نیست جز، بیکاری، فقر، تبعیض های اجتماعی و فساد گسترده در دستگاه دولت. برای بدست آوردن اشتغال، دستمزدهای بالاتر، بیمه های اجتماعی و بازنشستگی با کیفیتی مطابق با کرامت انسانی، باید همه روز به مانند اول ماه مه، از به خیابانها بیابیم  و اعتراضات خیابانی را گسترش دهیم.

در کنار مطالبات ذکر شده طبقه کارگر اسپانیا یکبار دیگر از مردم فلسطین وهمبستگی با مبارزات خلق فلسطین برای آزاد کردن سرزمین‌های تحت اشغال  و ایجاد دولت مستقل، ابراز پشتیبانی کرد. همبستگی با پناهجویانی که از خاور نزدیک به دلیل جنگ و بی‌خانمانی از کشورشان رانده شده اند و انتقاد شدید از اتحادیه اروپا بخاطر سیاست بغایت عوامفریبانه اش در قبال این پناهجویان نیز از مواردی بودند که در سخنرانی دیروز مورد توجه قرار داشتند. ایگناسیو توشو دبیر کل کمیسیونهای کارگری اسپانیا، سخنان خود را با این حمله به پایان برد: " بالا بردن دیوارها و سیمهای خاردار در مقابل فراریان از جنگ و بی‌خانمانی مایه شرمساری دولت‌های اروپایی است، سیاست درست آن بود و هست که آغوشمان را با سخاوت در برابر این انسان‌های رنجدیده بگشاییم".

اعضاء و هواداران سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت ) همراه با دیگر نیروهای مترقی : حزب کمونیست اسپانیا، جبهه متحد چپ، پودمس و اعضاء و هواداران سندیکاها،  در تظاهرات برگذار شده در مادرید شرکت داشتند.

 

افزودن نظر جدید