گزارش هیئت برگزاری کنگره مشترک

خوشحالیم که به اطلاع شما دوستداران و علاقمندان وحدت چپ برسانيم که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ با همکاری و همفکری و پيشبرد مباجث حول مسائل نظری، برنامه ای، استراتژی سیاسی و الگوهای حزبی در چند سال گذشته، تصمیم به برگزاری کنگره مشترک برای تشکیل سازمان چپ دمکرات گرفته اند و براي پیشبرد اين مھم، ارگانی متشكل از نمايندگان سه جريان بنام ھیئت برگزاری كنگره مشترك را تشکيل داده اند. 

 

ما در دو ماه گذشته اقداماتی را برای برگزاری کنگره و پيشبرد فعالیت ھای مشترك سازمان داده ايم. از جمله تھیه طرح برگزاری کنگره، موضع گیری سیاسی مشترک، ھمکاری نزديک در برگزاری برنامه اول ماه و تشکیل ارگان ھای ضرور برای برگزاری کنگره. در زير به اختصار به بخشی از اقدامات می پردازيم.

 

۱- طرح برگزاری کنگره مشترک

ابتدا لازم بود که نقشه راه يا طرح ما برای برگزاری کنگره مشخص شود تا برپايه آن بتوانيم کارها را سازماندهی  کنيم. طرح برگزاری کنگره تهيه و به تصويب رسيد. طرح به موضوعات زير پرداخته است:

ـ وظائف هيئت برگزاری کنگره مشترک

ـ اختيارات و کيفيت تصميم گيری هيئت برگزاری کنگره مشترک

ـ چگونگی برگزاری کنگره

ـ مشارکت نيروهای سه طرف

ـ گروه های کار و چگونگی تشکيل آن ها

 

٢. موضوعات مهم تدارک کنگره

ـ تدقيق و تکميل منشور

ـ تدقيق و تکميل اساسنامه يا کاريايه سازمانی

ـ نام تشکل واحد

ـ آئين نامه کنگره

 

٣. تشکیل گروه های کار

برای اجرای طرح علاوه بر تشکيل هيئت برگزاری کنگره، تشکيل چند گروه  کار در طرح پيش بينی شده و حوزه کار آن ها در سه عرصه تعریف شده است:

الف) تدارک مضمونی با دو گروه کار تدقيق و تکميل منشور، و گروه کار تدقيق و تکميل اساسنامه و تهيه آئينامه

 ب) تدارک عملی و فنی

 ج) ارتباطات، تبليغات و رسانه.

 

گروه های کار برپايه داوطلبی از هر سه طرف و توسط هيئت برگزاری تشکيل می شوند. هر يک از گروه های کار در حوزه کار خود در چارچوب طرح مصوب و تصاميم اتخاذ شده توسط هيئت برگزاری از حق تصميم گيری برخوردارند. اما زیر نظارت هیئت برگزاری کنگره فعالیت خواهند کرد. هم چنین هیئت برگزاری در صورت لزوم می تواند گروه های کار لازم را تشکیل دهد.

 

برای تشکيل گروه های کار طرح جداگانه ای تهيه شده است که در آن به شيوه تشکيل گروه های کار، وظائف، حقوق و برنامه گروه های کار و رابطه آن ها با هيئت برگزاری کنگره مشترک را مشخص کرده است. داوطلبين برای گروه های کار مشخص و گروه ها در حال تشکيل هستند.

 ٤. مشارکت نيروها در کنگره مشترک

 

مشارکت نيروها در کنگره مشترک و چگونگی آن نیز از موضوعاتی است که هیئت برگزاری کنگره از طریق گزارش دهی منظم، تشکیل جلسات مشترک، نظرخواهی از اعضا، دعوت به مشارکت داوطلبانه در گروه های کار و همکاری با آن ها، ایجاد امکانات لازم برای ارائه نظر و پیشنهاد در مورد اسناد تامین خواهد کرد.

 دعوت به مشارکت

اين پروژه منحصر به سه نيروی گفته شده نيست. نيروهای چپ در داخل و خارج از کشور به مراتب فراتر از اين نيروهاست. ما اين نيروها و علاقمندان به تشکيل یک سازمان برنامه محور و تاثيرگذار چپ در سپهر سياسی کشور را مورد خطاب قرار داده و آن ها را به مشارکت در روند تدارک کنگره و تشکيل سازمان واحد فرا می خواهيم.


امید است کنگره را با مشارکت هر چه وسيعتر نيروهای چپ برگزار کنيم و سازمان واحدی را پی بريزيم.

 هیئت برگزاری کنگره مشترک

 

١٦ ماه مه ٢٠١٧

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

منجم از پشت بام خانه اش رصد ستاره می کرد گفتند دزد خانه ات را یرد وحال داستان سازما ن سیاسی ماست که تدارک گنگره می بیند اما عاجز از یک موضع گیری ساده است !هرچه می خواهد باشد . اتحادی که نتواند به مهم ترین چالش مردم مردمی که میلیونی در صحنه آمده اند وبه نظر من در حساس ترین شرایط کشور قرار دارند !دو سطری بنویسد چه یگویم . کنگره وبعد گنگره هم چبزی جز ده ها صفحه نوشته و بند های طویل پشت سر هم که هیچ بازتابی نخواهد داشت . ای عقل های هفتاد ساله مرا یاری کنید .تنها کسی که موضع نگرفته خواجه حافظ شیرازی است و سازمان فدائیان خلق اکثریت من به بقیه کاری ندارم امااین پرسش حق حداقل 46 سال گره خوردگی زندگی من است با این سازمان .

باید کاری کرد اینجوری نشستن زندگی نیست و مرگ تدریجیه ......باید سازماندهی کرد .

یک- انگار عرض ده سال گذشته هیچ کاری در زمینه "وحدت چپ " صورت نگرفته و ما باز به نقطه صفر رسیده ایم. دوباره از صفر آغاز میکنیم. چه دلیلی دارد باور نداشته باشیم که دوره دیگری از تسلسل ده ساله دیگر سرگرداندن فعالین چپ را در این پروژه جدید در پیش نداشته باشیم؟

دو- از تصمیم فوق العاده اکتبر بیش از هفت ماه گذشته. مصوبه اصلی آن کنگره این بود که عرض شش ماه آینده کنگره مشترک همزمان با سالگرد سیاهکل تشکیل گردد. شما بعد از هفت ماه اعلام میکنید که "هیات برگزاری کنگره مشترک دو ماه پیش تشکیل شده است". یعنی عملا در زمینه پیاده کردن تصمیمات کنگره قبلی در زمینه "وحدت چپ " هیچ قدمی تا دو ماه پیش برداشته نشده بود. این پروژه اگر دقیقا برنامه ریزی و زمانبندی نشده باشد، میتواند به هزار دلیل معلوم و نامعلوم مثل ده سال گذشته به ناکجاآبادها کشیده شود. چه تضمینی وجود دارد که این کنگره تشکیل گردد. آیا زمانبندی آن دقیقا مشخص شده است؟

در ضمن صد در صد با نظر "ابولفضل محققی" موافقم و سه چهار نوشته هم در این رابطه اخیرا نوشتم که به غیر از یکی، همه آنها در "کار" منتشر شدند.

با درود سوال من این است اتحاد فداییان یک سازمان با هوییت مستقل اس ایا این درست است از چند نفرر از اعضا ان سازمان بنا به هر دلیلی خواهان اتحاد با شما هستند بعنوان سازمان اتحاد فداییان نامبردیا واقعا میخواهید ان دوستان اعلام انشعاب کنند.

خواهشا کانال تلگرام بزنید و از این طریق با فعالین سیاسی داخل کشور در تماس باشید و کتاب های مفید در سایت بذارید .