تاملی بر دولت ملی

امروز روز ملی نروژ است و مردمان این کشور آن را جشن می گیرند. روز ملی بی گمان یکی از روزهای مهم در تاریخ کشورهاست.

اما آیا می دانیم کە دولت ملی یک پدیدە ٢٠٠ سالە است کە با انقلاب بورژوازی فرانسە شکل می گیرد و قبل از آن ما در فرم کنونی، دولت نداشتەایم؟

آیا می دانیم کە دولت ملی یک پدیدە طبیعی و ازلی نیست و مانند همە شکلهای دیگر سازماندهی اجتماع، یک پدیدە تاریخی است؟ بە بیانی دیگر، روزی بدنیا آمدە است و روزی هم خواهد مرد؟

آیا می دانیم کە بنام دولت ملی و منافع آن، چە منابعی بە دفاع ملی اختصاص دادە می شود؟ تنها در آمریکا بودجە نظامی این کشور (آنچە کە عیان است). بالغ بر ٨٠٠ میلیارد دلار است! (فعلا بودجە بخش امنیت داخلی را ول کنیم!) اگر آمار کشورهای دیگر را هم بیافزایم، عمق فاجعە نظامیگری بشر بنام دولت ملی بیشتر عیان می شود، و این در حالیست کە جمعیت بسیار کثیری از مردمان روی کرە زمین در فقر و بدبختی بسر می برند.

آیا می دانیم کە بنام دفاع از منافع ملی همین دولت ملی، دو جنگ جهانی برافروختە شد و طی آن بیشتر از صد میلیون انسان قربانی شدند؟

و اکنون نیز بنام همین دولت، کشورها بە جنگ هم می روند، و صنایع نظامی، بخش مهمی از صادرات، واردات و اقتصاد کشورهاست.

و یکی از جنبەهای هزلی این گونە دولت این است کە بعنوان نمونە کشورها بە اسرائیل اسلحە صادر می کنند و بعد بخشی از همین درآمد را تحت عنوان کمکهای انسانی برای آوارگان فلسطینی می فرستند!

دولت ملی، اگر زمانی تاریخ بە آن برگردد، بیشتر بە آن خواهد خندید تا اینکە آن را نمونە والای سازماندهی اجتماعات بشری توصیف کند، حتی در یک مقطع تاریخی هم.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.