حرکت تمیز

 

ابراهیم مؤمنی (کیشو)

ابرام، عجب تمیز حرکت کردی

چون جامعه را غرق بصیرت کردی

با هیبت خویش، رای یک ملت را

تبدیل به رفراندوم و نهضت کردی!

آرای سفید قوم را، سبز وبنفش

با گفتن "نه"، به جنگ و نفرت کردی!

انگشت اشاره، جوهری سوی توشد

از خلق چو احراز هویت کردی!

تاریخ به روی برف حک خواهد کرد

لطفی که تو برتک تک ملت کردی!

محشور شدی تو با تتلو درحشر

آن قدر که تکرار مصیبت کردی! 

گفتند که با دیدن صف های طویل

از کار خود اعلام برائت کردی!

برخیز و بخواب، ملتی بیدار است

پاشو که خیال جمع راحت کردی!

بخش: 

افزودن نظر جدید