پیروزی مردم در انتخابات اخیر و رشد بلوغ سیاسی آنان

سرانجام انتخابات ریاست جمهوری با فرایند کم نظیری که همراه داشت و همزمان با آن انتخابات شوراهای شهر و روستا، هر دو با نتایجی شگفت انگیز به پایان رسید و دور تازه ای از تغییر موازنه قوا میان نیروهای تشکیل دهنده حکومت از یکسو ، و  تغییر موازنه قدرت اجتماعی میان مردم و حکومت آغاز گردید. در این انتخابات نیز مردم ایران با بهره جوئی حداکثر از حقوق محدود شده انتخاب و گزینش، آن گرایشی را بر صدر نشانیدند که در مجموع با یکدسته توقعات عاجل مردم و همچنین با برخی مطالبات درازمدتشان تناسبی مشهود داشته است و این تناسب بیش از هرچیز دیگری خود را در کنش اجتماعی رویگردانی از عوام گرائی و عوام فریبی نشان می دهد. این انتخابات بار دیگر آشکار کرد که هنوز در جمهوری اسلامی ایران، برخی از ظرفیت ها و استعداد های بدست آمده از انقلاب سال 1357 همچنان بر قرار است و هنوز می توان از راه‌های قانونی حتی محدود شده و اجرای بی تنازل قانون اساسی، حدودی از مطالبات ملی و مردمی را جامه عمل پوشانید .

انتخابات اخیر در هنگامه‌ای برگذار شد که دولت جدید امریکا و همدستانش در خاورمیانه، نظیر دولت عربستان سعودی، با گرد آوری نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود آشکارا خصومت علیه دولت و مردم ایران را شدت بخشیده اند و برستیزه با جمهوری اسلامی ایران، که به سهم خود یکی از موانع تغییر موازنه قوا بسود آنان در خاورمیانه است، تاکید نموده اند. این ستیزه جوئی درست همانند تحولاتی که در بهار عربی صورت گرفتند، علیه مردم ایران و علیه ترقی و پیشرفت این سرزمین و تبدیل آن به زائده این نظام سلطه گر است، و می خواهد که ایران را به تمکین از سیاست خود در منطقه بکشاند. نتایج درخشان این انتخابات بی تردید بر اراده‌ای که به دنبال ناتوانی ایران و تبدیل آن به عنصر دلخواه است، تاثیر جدی خواهد داشت و صلابت آن را کاهش خواهد داد و توانائی منطقه ای آن را نیز خنثی خواهد کرد، و بدین ترتیب استقلال ملی و آرامش عمومی و امنیت منطقه‌ای که بویژه در روزگار کنونی، ضروری زیست ملت های جهان است، ضمانت بیشتری خواهد یافت .

انتخابات اخیر آشکار نمود که محرک اصلی توده های وسیع مردم و اکثریت ایرانیان ، آن دسته از مطالبات سیاسی و اجتماعی است که تحقق آنها می تواند وخامت اقتصادی کنونی را بهبود بخشد. اکثریت مردم ایران در یافتند که اگر نمی توانند دولت دلخواه خودرا تشکیل دهند، دستکم می توانند مانع از تشکیل دولت دلخواه نیروهای مخالف مصالح و منافع مردم  و پشتیبان گروه‌های همسو با خود برای تشکیل دولت باشند. مردم در این انتخابات اعلام داشتند که بیشتر آن نیروهائی را شایسته تصدی حکومت می دانند که اصلاح امور کشور و بهبود اقتصادی را از مجرای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی و گشایش های بیشتر آن و کاستن از نفوذ و قدرت نیروهای اقتدار گرا دنبال می کنند . در این انتخابات آشکار شد که اکثریت مردم با بورژوازی میلیتاریست و بورژوا بوروکرات‌های فاسد و مستبدی که اقتدار ملی و قانونی را مصادره کرده و فرصت‌های عمومی کشور را از بقیه مردم دریغ کرده اند، هیچ توافقی ندارند و خواهان قطع نفوذ و اقتدار آنان هستند.

انتخابات اخیر آشکار نمود که زحمتکشان ایران علیرغم برخوردار نبودن از سازمان‌های صنفی و اجتماعی فراگیر خود و زمینه لازم برای اقدام قانونی مستقل‌شان در عرصه عمل اجتماعی و با وجود وعده های عوام فریبانه کسانی که خود سازندگان وخامت کنونی وضع عمومی کشور و بویژه وخامت اقصاد آن‌اند، کمترین همراهی‌ها را با آنان نشان دادند و مانع پیشبرد اراده آنان برای تبدیل درد و رنج زحمتکشان به نردبان صعود به قدرت بیشتر شدند و همانند سایر گروه‌های اجتماعی ایران به انتظار تحولات سیاسی و استقرار دموکراسی تعمیق یابنده، ازنیروهای شناخته شده اصلاحات حمایت کردند. گستره تشدید تضادها و فاصله های طبقاتی و اجتماعی و ناتوانی نظام اداری و سازمان‌های کشوری دراجرای قوانین عمومی و کاستن هدفمند از این گستره فاسد رشد یابنده بیشتراز کاهش روز افزون نظارت عمومی بر ساختارهای قدرت و مداخلات غیر قانونی و فراقانونی بورژوازی میلیتاریست و بورژوا بوروکرات ناشی می شود. به این ترتیب آمادگی‌های عمومی برای حذف برخی از این عوامل از قدرت سیاسی و کاستن از این وخامت‌ها و جبران بخشی از گذشته نیز تقویت شده و در دستورکار جامعه قرار گرفته است. زحمتکشان ایران در اتحاد با دیگر اقشار و طبقات و با تشخیص عوامل سازنده چنین بحران‌هائی ، حمایت‌های خود را نثار نیروهائی کرده اند که می خواهند دستکم بخشی از این وخامت‌ها را بر طرف نمایند . کارگران و زحمتکشان ایران علیرغم آنکه می توانستند ترامپ های ایرانی را بر شانه های خود بگذارند و آنان را به بالا برسانند، نه تنها مانع آنان شدند بلکه همراه گروه‌های بزرگی از مردم ، نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را نیز از دست آنان خارج کردند و باردیگر به نیروهای موسوم به اصلاح طلب این فرصت را دادند که آنچه را می گویند، اجراء نمایند. به این ترتیب می توان اعلام داشت که توده های مردم متشکل از زحمتکشان و خرده بورژوازی سنتی و مدرن و بخشی از بورژوازی ایران که منابع ثروت و انباشت سرمایه از دسترس او دور شده است ، دست بدست یکدیگرداده اند تا با استفاده از آن اهرم‌های قانونی که تاثیر گذارند، نیروهای بازدارنده ترقی و مصادره کنندگان سرمایه های ملی و اجتماعی  را  از قدرت دور کنند .
اصلاح طلبان و اعتدال گرایانی که قدرت را بدست گرفته اند، این اندازه استعداد دارند که با تمایل و یا با فشار از بدنه اجتماعی، ظرفیت‌هایی را برای تحقق مطالبات مردم فراهم کنند، که اگر بورژوازی میلیتاریست و بورژوابوروکرات‌ها در راس قدرت اجرائی و مقننه کشور قرار بگیرند در پیشگیری از آن، بسیار خواهند کوشید و اگر در این کار توفیقی نیابند، تردیدی در مقابله حتی خونین با آن نخواهند داشت، که در اینصورت دستور کار جامعه ایران اساسا باید از همین امروز مانع از ایجاد فرصت هایی برای باز پس گیری سنگرهایی باشد که آن نیرو ها از دست داده اند.
چنین تحول ارزنده ای که با پیروزی مردم حاصل شده، بی تردید مصداق پیروزی خرد و اعتدال برافر اطی گری و شدت عمل سیاسی در حق مردم است و از آنجا که نتایج قهری و اجتناب ناپذیر آن از حال تا آینده ، متضمن توسعه عمومی کشور است، می تواند ظرفیت‌های بازدارندگی نیروهای مخالف توسعه را محدود و محدود تر ساخته و امکان دستیابی به آماج های جنبش دموکراتیک و عدالت خواهانه مردم ایران را فراهم نماید. به یقین حماسه شور آفرین حضور مردم در این انتخابات، که ما نیز افتخار همراهی با آنان را داشته ایم و به سهم خود در ترغیب مردم به اتحاد و همبستگی و شرکت گسترده تر در انتخابات کوشیده ایم، افتخار داریم که این پیروزی ارزنده و غرور آفرین را به مردم ایران تبریک بگوئیم و خود را شریک شادمانی‌های امروز وفردایشان بدانیم. مردم ایران بدرستی بر صجت مسیری که برای دستیابی به اهداف خود انتخاب کرده اند، یقین دارند و میدانند که استمرار این پیروزی ها مستلزم مشارکت فعال آنان در همه عرصه‌های مبارزه، با طرح مطالبات ، نقد دولت ، پایش عملکرد آن و حمایت از آن در برابر زیاده خواهی‌های اصول گرایان افراطی و نهادهای قانون گریز است.


دوم خرداد 1396 

افزودن نظر جدید