در اندوه مرگ نابهنگام رفیق حسن فیروزی (نادر)

دیر هنگام اطلاع یافتیم که رفیق حسن فیروزی با نام سازمانی "نادر" و عضو واحد سازمان ما در هلند، روز ۲۸ اردیبهشت ماه بر روی تخت بیمارستان زندگی را وداع گفته است. این مرگ ناگهانی، که در مدت کوتاهی و بر اثر هجوم بیماری بدخیم وجود عزیز وی را برای همیشه با خود برد، هر آشنا با او را در بهت و حیرت نشاند. هر کس که حسن ("نادر") را می شناخت اکنون سر در گریبان غم  دارد.

"نادر" بر متن فعالیت سیاسی در سال انقلاب ۱۳۵۷ به هواداری از جنبش فدایی خلق برخاست و در پی علنی شدن سازمان وارد تشکیلات آن شد. در بخش کارگری و توده‌ای فعالیت نمود و تا آن زمان که وادار به مهاجرت نشد این مبارزه‌ شرافتمندانه و انسانی را در اشکال مقتضی با پیگیری ادامه داد. او پس از ترک میهن و مدتی اقامت در کشور هلند، دیگربار با سازمانی که بدان تعلق داشت ارتباط گرفت و تا آخرین لحظه عمرش را در راه وفاداری به پیمان برای مبارزه‌ای سازمانیافته فداکاری کرد.

"نادر" انسانی سخت کوش اما کم سخن بود. وی را به خموش بودن می شناختیم و در عین حال اما، متعهد به انجام هر وظیفه‌ای که عهده‌دارش می شد. ساکت و تودار تا آنجا که متاسفانه هیچ رفیقی را در جریان دشواری‌ها و دردهای خود نمی گذاشت مبادا که باعث تاثر وی شود. تنی چند از دوستان "نادر" سه هفته پیش از مرگش فقط هنگامی در جریان بیماری شوم وی قرار گرفتند که متوجه حال نزار و نحیف او حین فعالیتی شدند که او در جریان مراسم اول ماه مه امسال داشت. آنجا بود که وی در برابر پرسش‌های مصرانه ناچار به گشودن زبان شد تا با  پرده برداشتن از روی واقعیتی تلخ خبری کوتاه ولی تکاندهنده از وضع خود دهد. معلوم شد که بنا به گفته پزشکان زندگی‌اش بیش از چند هفته نخواهد پایید! او در پی این خبردهی به یاران، از آنان خواست تا درود و بدرود وی به رفقا را از یاد مبرند و سپس در وداعی خونسردانه راه  بیمارستان در پیش گرفت تا روی تختˏ درد درگذشت را انتظار کشد!

"نادر" دور از ایران جان داد. او اما صحنه وداع خویش با زحمتکشان و سوسیالیست‌ها و واپسین محل دیدارش با سازمان سیاسی و رفقای خود را میدان تجمع اول ماه مه آمستردام برگزید! او تا آخرین دم حیات در باور بر آرمان‌ سوسیالیستی پابرجا ماند.

سازمان ما درگذشت رفیق زحمتکش و آرمانخواه حسن فیروزی ("نادر") را به دو فرزند به یادگار مانده از او و دیگر بازماندگان وی و نیز به همه رفقا و دوستدارانش تسلیت گفته و نام و خاطره‌ عزیز او را گرامی می دارد.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ (۴ ژوئن ۲۰۱۷)

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها