اقدام تروريستی را شديدأ محکوم و با مردم کشورمان و خانواده قربانيان ابراز همدردی می کنيم!

 امروز تروريست ها به طور همزمان به مجلس شورا و مقبره خمینی حمله کردند. آن ها به کلاشنیکف و کلت مسلح بودند. حمله به مجلس نزدیک به پنج ساعت به‌طول انجامید. در اين حملات ۱۲ نفر کشته و ۴۲ نفر زخمی شدند. داعش مسئولیت این تهاجم را بر عهده گرفت و "شبکه اعماق" فیلمی از حمله مهاجمان به مجلس را منتشر کرد. اما تا کنون مقامات حکومت ايران در مورد هويت مهاجمان سکوت کرده اند.

 تروريست ها کشور و مردم ما را هدف قرار دادند و جان عده ای از هم ميهنانمان را گرفتند. روسای اکثر کشورها، شورای امنيت و بسیاری دیگر از سازمانها، در سطح جهانی، اقدامات جناينکارانه تروريست ها  را محکوم و با مردم کشورمان ابراز همدردی کردند. آن ها بر همکاری عليه اين بليه جهانی تاکيد دارند.

 تامين امنيت مجلس برعهده سپاه است. سپاه و وزارت اطلاعات تاکنون مدعی بودند که کشور ما در امنيت کامل به سر می برد و داعش قادر به عمليات تروريستی در کشور ما نيست. اما حمله تروريستی به مجلس شورا و مقبره خمينی و کشته شدن ١٢ هم ميهن، آسيب پذيری کشور را در مقابل عمليات تروريستی نشان داد. اما علی خامنه ای اين تهاجم را "ترقه باری" قلمداد کرد و در صدد توجيه حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوريه برآمد و سپاه هم با انتشار اعلاميه، تهديد به انتقام جوئی کرد. سپاه به جای تهديد به انتقام جوئی، بايد از دخالت در سياست، انتخابات و اقتصاد دست بردارد به پادگان ها برگردد و فعاليت خود را برتامين امنيت کشور متمرکز کند.  

 ما حمله تروريستی و کشتن هم وطنانمان را به شدت محکوم و با مردم کشورمان و خانواده قربانيان ابراز همدردی می کنيم و بر همبستگی مردم در مقابل تروريست ها تاکيد داريم. ولی نگرانیم که جمهوری اسلامی حمله تروريست ها را دستاويز قرار دهد، فضا را برای فعالين سياسی و مدنی تنگ تر و بر اقدامات سرکوب گرانه و اعدام ها بيفزايد. ما بر اتخاذ سياست تنش زدائی و صلح در منطقه، تغيير سياست های منطقه ای جمهوری اسلامی، سپردن سياست منطقه به دستگاه ديپلماسی کشور، گفتگو و مذاکره با کشورهای همسايه به ويژه عربستان پای می فشاريم.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٧ خرداد ١٣٩٦ (٧ ژوئن ٢٠١٧)

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

موضع هئیت سیاسی اجرایی سازمان هرچند به موقع بود و بیات نبود، اما موضع همه جانبه نگری نیست. موضعگیری همه جانبه نگر از خصوصیاتی برخوردار است مثلا در اینجا باید از نام بردن عامل جنایت که گروه داعش باشد ذهن خواننده را به عامل یا عوامل ایجاد داعش رهنمون می کرد که نکرده است. تاکید می کنم که محکوم کردن اقدامات تروریستی وحشیانه داعش امری لازم است ولی کافی نیست؛ باید تصریح می شد که حضور داعش در تهران دال بر تمایل عربستان و موافقت امپریالیسم در کشاندن جنگ به داخل ایران می باشد. اینکه چرا عوامل ایجاد و اسپانسر داعش در موضع سازمان نیست از همه جانبه نگری تحلیل می کاهد. از طرف دیگر در موضع تاکید شده است " ما بر اتخاذ سياست تنش زدائی و صلح در منطقه، تغيير سياست های منطقه ای جمهوری اسلامی، سپردن سياست منطقه به دستگاه ديپلماسی کشور، گفتگو و مذاکره با کشورهای همسايه به ويژه عربستان پای می فشاريم." در اینجا نیز موضع هئیت سیاسی اجرایی سازمان از نگاه به نقش تحریک آمیز و حمایت گرایانه عربستان خودداری می کند. چرایی فقدان این امر بر عهده هئیت سیاسی اجرایی است. معتقدم تاکید هئیت سیاسی اجرایی بر اتخاذ سیاست تنش زدائی و صلح در منطقه باید معطوف به عربستان نیز باشد. لیکن اینکه هئیت سیاسی اجرایی توان عربستان را در تمکین به مذاکره با ایران در چه سطح می بیند نیز مسئله است. واقعیات نشان داده است که هرچند سیاست های مداخله گرایانه و تجاوزکارانه عربستان در سوریه یمن با شکست روبرو شد ولی وهابیون و سلفی های عربستان عنودانه به تنش زائی در منطقه خاورمیانه ادامه می دهند. اصرار عربستان بر ادامه سیاست تنش زا دال بر عدم تمایل آنان در حل مشکلات پای میز مذاکره است .