فصل سوم کتاب "اختراع آینده، پسا ـ سرمایه‌داری و جهان بدون کار"

ترجمه از: 
محمود شوشتری
منبع: 
سایت دریچه ها

افزودن نظر جدید