کار روزنامه ای شماره 85

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

انقدر بعضی ها مثل اژه ای و صلواتی لقمه حروم خوردن که نمیتونن اعدام نکنن . باید جمهوری اسلامی نابود بشه .