دومين گزارش هیئت برگزاری کنگره مشترک

در اولين گزارش هيئت برگزاری کنگره مشترک به اطلاع شما دوستداران و علاقمندان نزديکی نيروهای چپ و وحدت چپ رسانديم که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت وحدت چپ رسانديم که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ با همکاری و همفکری برای برگزاری کنگره مشترک برنامه ريزی می کنند. اين سه جريان می خواهند وحدت کنند و سازمان واحد تشکيل دهند. در آن گزارش تشکيل ھیئت برگزاری كنگره مشترك مرکب از نمايندگان سه جريان، تهيه طرح برگزاری کنگره مشترک وموضوعات مهم تدارک کنگره به آگاهی شما رسيد. در اين گزارش اقدامات و تصميمات هيئت برگزاری کنگره مشترک به اطلاع شما می رسد.

 تشکيل گروه های کار

ھیئت برگزاری كنگره گروه های کار زير را از داوطلبين سه طرف برای تدارک کنگره تشکيل داد:

۱. گروه کار تدارک عملی و فنی کنگره

۲. گروه کار ارتباطات، تبليغات و رسانه

۳. گروه کار منشور

۴. گروه کار اساسنامه و آئين نامه

 گروه های کار بعد از تشکيل، فعاليت های خود را شروع کرده اند و برای برگزاری کنگره برنامه ريزی می کنند.

 کنفرانس های پيش کنگره

هيئت برگزاری در کنار تشکيل گروه های کار برگزاری کنفرانس های پيش کنگره را هم در نظر گرفته است. اين

کنفرانس ها با هدف تبادل نظر، بحث و گفتگو و آمادگی ذهنی در رابطه با موضوعات در دستور کنگره برگزار می شوند. دستور کار کنفرانس ها مباحثی خواهد بود که به مقدمات برگزاری کنگره و موضوعات مربوط به کنگره می پردازد.

تلاش می شود نیروهای علاقمند به نزدیکی و وحدت نیروهای چپ و صاحب نظران چپ در اين کنفرانس ها شرکت کنند. کنفرانس ها در اشکال مختلف برگزار می شود: کنفرانس های پالتاکی، يک يا دو کنفرانس حضوری و در صورت امکان کنفرانس های حضوری منطقه ای.

 کنگره

هيئت برگزاری در اين مدت در مورد موضوعات زير در ارتباط با کنگره به بحث و  گفتگو نشسته و پيرامون آن ها  تصميم گرفته است:

ـ تعيين حدود زمانی برگزاری کنگره و مکان آن.

ـ بازتاب دادن مباحث کنگره در شبکه های اجتماعی. مباحث کنگره همزمان در پالتاک، فيس بوک و تلگرام پخش خواهد شد.

ـ شرکت کنندگان در کنگره و حق رای آن ها. علاوه بر شرکت اعضاء سه جريان در کنگره، با برخی فعالین چپ که علاقمند به اين پروژه هستند، تماس گرفته شده و برای شرکت در کنگره دعوت خواهد شد.

ـ چگونگی تدوين اسناد کنگره. گروه  کار منشور و اساسنامه با بهره گيری از کارهائی را که در دوره قبل صورت گرفته، منشور و اساسنامه را تدوين خواهد کرد.

 موضع گيری های مشترک

سه جريان در اين مدت با عناوين زير موضع مشترک اتخاد کردند:

ـ برای برگزاری متحدانە روز جهانی کارگر، آمادە شویم!

ـ همبستگی، سازمانیابی و مشارکت در امور سیاسی، راه مقابلە با سیاست های ضدکارگری است

ـ ضرورت همبستگی اتحادیه های کارگری

ـ ما خواهان آزادی آتنا دائمی و اسماعیل عبدی هستيم!

ـ ابراهيم رئيسی جنايتکار است و بايد محاکمه و مجازات شود!

ـ "طرح کارورزی"، بیگاری کشيدن از فارغ التحصیلان دانشگاهی است!

   تلاش دست اندرکاران اين پروژه تشکيل سازمان يا حزب برنامه محور و تاثير گذار چپ در سپهر سياسی کشور است. اين امر مهم به ياری نيروهای چپ در داخل و خارج از کشور و صاحب نطران چپ امکان پذير است. ما همه نيروها و علاقمندان به اين پروژه را به مشارکت در روند تدارک کنگره فرا می خوانيم.

هيئت برگزاری کنگره مشترک

۲۳ تير ۱۳۹۶ (۱۴ ژوئيه ۲۰۱۷)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

آقای پولدار محترم چرا فکر میکنی بردی ؟
اگر جنگ بشه تمام پولهات رو امریکایی ها میکشن بالا که جنگ هم خواهد شد با این موشک پراکنی های رژیم .
حقیقت اینه که تا آگاهی همه بالا نره کاری نمیشه کرد .
چرا باید فرخ نگهدار بیچاره سیبل حمله سلطنت طلب و
سایر سازمان باشه ؟ آقایان محترم مناسبات سرمایه داری تغییر کرده . الان بسیاری از خرده بورژواها انقلابی تر از مارکسیست های سنتی هستند به دلیل مساله آزادی که مادر همه انقلاب هاست . همه مسایل را نمیشه با مارکس حل کرد و اصلا قصد مارکس هم چنین
چیزی نبوده ... سازمان فداییان علی رغم اشتباهات پس از انقلاب جزو سازمان های خدوم و شایسته ای است که
زحمت. بسیاری برای انقلاب کشیدند و خداوکیلی اگر امیرپرویز پویان هم اکنون زنده بود این مسیر رو میرفت . البته نقدی که بر کل جریان فداییان هست اینه که چرا سلاح ها رو بعد انقلاب تحویل دادن ؟

ملتی که برایش مساله اعدام از نان شب واجب تر نباشد این ملت ملت نیست ...اما این بار باید نتیجه بگیریم و
نشه مثل بعد انقلاب و انقلاب بلعیده بشه توسط چهارتا
پاسدار و آخوندک . باید حساب شده عمل کرد با شناسایی فراوان و حرکات سنجیده ‌

باید ببینیم چه میشه کرد؟ وضع مملکت خیلی خرابه و
همه گوشه خونه و زندانن ..... برای براندازی رژیم باید
مبارزه مسلحانه کرد تا اعدام و فقر ریشه کن بشه .
پروژه های اصلاح طلبی دیگه جواب نمیده