در اندوه درگذشت هنرمند ـ دوست مجید فلاح زاده

با دریغ و درد اعلام می داریم که دوستی دیگر از ما جهان را ترک گفت و با به یادگار گذاشتن نامی از خود، دوستدارانش را در غم نشاند. مجید فلاح زاده هنرمند دیرباز صحنه تئاتر ایرانی و فعال هنری ـ اجتماعی نام آشنا برای جنبش چپ کشورمان، بامداد ۲۵ تیرماه در سن ۷۱ سالگی و بعد مهاجرت غمبار سی و پنج ساله‌اش از میهن، چشم بر حیات بست و از میان عزیزانش رفت.

مجید فلاح زاده همسر رفیق ـ هنرمند خوش آواز ما بهرخ و همواره یار و دوستی برای سازمان ما در همه چهل سال گذشته بود. مجيد عمر خویش در خدمت به هنر تئاتر و نمایش مردمی گذاشت و تلاش خستگی ناپذیری به خرج داد در راه آگاه کردن نیروی رنج از دلیل رنج و رهیافت‌ها برای غلبه بر درد اجتماعی‌ بهره‌کشی انسان از انسان.

او از پیروان زنده یاد عبدالحسین نوشین، این رهگشای پیشگام تئاتر مدرن و مردمی ایران معاصر بود و در زمره شکوفندگان نسل بعد وی. کوشا در راه تجلی هنر چونان حس خلاقانه انسانی و در همان حال وسیله‌ای برای بیدار کردن ذهن خفته نیروی اجتماعی تغییر در راستای دگرگونی‌های تاریخی. هر از دست رفتی در این زمینه، افسوس و اندوه در پی می آورد.

سازمان ما از این مرگ تاثر و تاسف دارد، سوگوار اندوه فقد اوست و غمخوار همسرش رفیق بهرخ که بهمراه بهزاد عزیز ـ این میوه زندگی مشترک آنان ـ اینک را نشسته در حسرت هجرت یاری که یارانش را گذاشت و رفت. نام مجید برای آشنایان وی برجا می ماند.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)   

۲۸ تیرماه۱۳۹۶ (۱۹ ژوئيه ۲۰۱۷)    

افزودن نظر جدید