بازداشت 25 دانشجوی مشهدی در روزهای گذشته

بازداشت 25 دانشجو مشهدی در روزهای گذشته:
 اسامی هشت تن از دانشجویان بازداشتی دانشگاه فردوسی
 در مراسم عزاداری ظهر عاشورا سبزها در مشهد و همچنین در مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری طی بنج روز گذشته ، بیش از 25 دانشجو دانشگاه های مشهد بازداشت شده اند.
اسامی هشت تن ازدانشجویان بازداشتی دانشگاه فردوسی در ظهر عاشورا و مراسم آیت الله منتظری به شرح زیر است:
"حسین قابل" دانشجو مهندسی برق ، "فرید فعال" دانشجو مهندسی صنایع ، "هادی سجادی" دانشجو اقتصاد ، "علی مطهری" دانشجو اقتصاد ، "مهدی جعفری" دانشجو مدیریت ، "آرشام دامغانی"، "مهران هدشی" و "امیر ثابت مقدم".
این دانشجویان و دیگر بازداشتی های شهر مشهد تا کنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته اند و از محل بازداشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.
بنا به این گزارش در مراسم عزاداری ظهر تاسوعا و عاشورا در بیت آیت الله صانعی و در پی الله اکبر گفتن مردم ، نیروهای امنیتی به  این مراسم حمله کرده و قریب 20 تن از مردم را که در اطراف بیت آیت الله صانعی حضور داشتند بازداشت کردند.
 مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری  که روز چهارشنبه هفته گذشته در دانشگاه فردوسی برگزار شده بود نیز با حمله انصار ولباس شخصی ها به داخل دانشگاه و بازداشت تعدادی از دانشجویان همراه شد.

افزودن نظر جدید