تسلیت بە مردم زجرکشیدە افغانستان

بە گفتە مقامات محلی ولایت سرپل در شمال افغانستان دست‌کم پنجاە غیرنظامی بە دست شورشیان طالبان در منطقە میرزا اولنگ این ولایت به شیوە‌ای وحشیانە بە قتل رسیدەاند. این غیرنظامیان کە اغلب شیعی‌مذهب بودەاند و کودکان و زنان هم مشمول آن هستند بعد از تصرف این روستا توسط گروه داعش و طالبان هم پیمان با آنان، بە قتل رسیدەاند. طبق خبرها حتی شمار قربانیان رو بە فزونی است و گمان آن می‌رود کە شمارە قربانیان بمراتب بیشتر از آن باشد کە تا کنون اعلام شدە است.

کار آنلاین ضمن تسلیت بە مردم رنجدیده افغانستان و بویژه ولایت سرپل،هشدار می‌دهد کە با این کشتار فجیعانە مردم عادی، روند جنگ در افغانستان از طرف داعشیان و طالبان وارد فاز نوینی شدە است کە مهم‌ترین مشخصە آن پاک‌سازی مذهبی و ژنوساید قومی است کە طالبان آنان را در اساساً رافضی فرض می‌کنند و بنابراین خون آنان را حلال!

جامعه جهانی و وجدان‌های بیدار را برای نشان دادن واکنش و ایستادگی در برابراین سیاست فاجعه‌بار که نتیجه‌ای به غیر از کشتار مردم رنجدیده افغانستان و تداوم جنگ و ویرانی در این کشور نخواهد داشت، فرا‌می‌خوانیم.

بە ژنوساید مذهبی باید پایان دادە شود!

صلح در افغانستان از طریق شلیک تفنگ‌ها، تأمین نخواهد شد!

کار آنلاین

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.