بولتن کارگری بعد از 200 شماره انتشار

200 شماره از بولتن کارگری تا این زمان منتشر شده است، نشریه ای که هر هفته با مطالب خود توانست به مرور زمان جای خود را در بین فعالان کارگری در داخل و خارج کشور بگشاید و مخاطبان خود را بیش از پیش با هدف آگاهی بخشی در راستای تحولات مهم جنبش کارگری ایران، در حد خود یاری دهد.

 حتما به خاطر دارید که شماره یکم بولتن کارگری صرفا با چند مطلب و همراه با صفحه آرایی بسیار ابتدایی منتشر شد، حقیقتا آن حد از کیفیت چه در رابطه با مطالب و چه در حد صفحه آرایی به هیچ عنوان در سطح انتظار تحریریه و مخاطبان ما نبود، بعد از مدتی به همت یکی از رفقای پر تلاش ما، صفحه آرایی ساده بولتن شکل دو ستونی به خود گرفت، مطالب نشریه همراه با تصویر و ادیت مطالب، رفته رفته با تلاش رفقا روز به روز بهتر شد، با توجه به تغییرات عنوان شده، در نهایت باز هم انتظار مجریان بولتن برآورده نگردید، از شماره 125، بولتن کارگری برای تغییرات مهم تر خیز برداشت، ستون بندی ها و استفاده از تکنیک های مختلف در زیبا سازی صفحه آرایی تا آن جا پیش رفت که بولتن بعد از آن مدت توانست به یونیفرمی ثابت دست پیدا کند. اکنون می توانیم با قاطعیت بگوییم که در صورت استفاده از نرم افزار های به روز و حرفه ای باز هم می توانیم کیفیت صفحه آرایی را بالاتر ببریم، ولی در همین اندازه هم سعی می کنیم با ثابت نگه داشتن فرم کلی، تغییراتی هرچند موثر اما کوچک را به مرور زمان اجرا کنیم.

 در رابطه با کیفیت مطالب، تحریریه نشریه تصمیم گرفت با کار تحلیلی بیشتر وظایف خود را نسبت به جنبش کارگری ایران تحقق بخشد، از این رو رفته رفته یادداشت ها، ترجمه ها و گزارش های منتخب و ... با توجه به گزینش مطالب ، بولتن کارگری را به نشریه ای تحلیلی تبدیل کرد، به عبارتی زبان و پیام بولتن بیشتر تحلیلی شد تا صرفا خبری، هر چند که در انتهای بولتن با اختصاص بخشی به نام "تیتر اخبار" سعی می کنیم، فعالان کارگری و سیاسی را در کوتاه ترین زمان ممکن از فضای جنبش کارگری در ایران مطلع و در ضمن با انتشار تیتر اخبار کارگری، حمایت گسترده تری از مبارزه و مطالبات کارگران به عمل آوریم.

 سیاست اصلی بولتن کارگری در طول 200 شماره قبل، دفاع از جنبش کارگری ایران، ارایه آموزش و انتقال و انعکاس تجربه مبارزه سندیکا ها یا تشکل های کارگری کشور های دیگر به فعالان کارگری در ایران بوده و همواره تلاش ما بر این اساس استوار است که بتوانیم پلی با هدف انتقال تجربه مبارزه برای فعالان کارگری داخل کشور بوجود آوریم و از سویی دیگر فعالان سیاسی خارج از کشور را با مسایل کارگران داخل کشور بیش از گذشته پیوند دهیم.

امروز بولتن کارگری چه در سایت ها، اتاق های تلگرام، فیس بوک ها و ... در دسترس عموم مردم کشورمان قرار دارد و با افزایش پی در پی شمارگان خود به یکی از نشریه های موفق کارگری در خارج از کشور تبدیل شده است.

تجربه 200 شماره بولتن کارگری این واقعیت را برای ما مشخص کرده که هر وقت ما به مسایل مهم روز پرداخته ایم، هر زمان از موضع خنثی و ضعیف در دفاع از منافع کارگران دور شده ایم و هر وقت بر اساس اصول و منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان قلم زده ایم، تیراژ بولتن کارگری تا چندین برابر رشد داشته است.

از این رو با تکیه بر تجربه خود بیان می داریم تا روزی که این نشریه منتشر می شود و هدایت مطالب در اختیار این تحریریه قرار دارد، هیچ گاه از خط مشی یاد شده خود و آن چه عنوان شد، دور نخواهیم گشت و بر سر قول و پیمان خود در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان باقی خواهیم ماند.

این نشریه به خوبی توانسته است که با به چالش کشیدن سیاست های ضد کارگری و ضد ملی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حق و حقوق زحمتکشان وظیفه خود را به انجام رساند و با ارایه رهنمود های عملی در تحلیل ها و مطالب انتشار یافته، فضایی نو از مبارزه رسانه ای را در حوزه کارگری رقم زند.

بولتن کارگری انعکاس صدای جنبش کارگران ایران است، دست اندرکاران بولتن وظیفه خود می دانند که با توجه به مبارزه کارگران ایران، از کارگرانی که از حق هستی و زندگی خود و خانواده شان گذشته اند تا در دفاع از عدالت و حقوق انسانی طبقه کارگر ایران، علیه سیستم سرمایه سالار و فاسد حاکم مبارزه کنند، با تمام ظرفیت های خود، در همه مجامع بین المللی و در ارتباط با احزاب مختلف و تشکل های بین المللی سیاسی و کارگری، از مبارزه به حق آنان دفاع کرده و تا به آخر پشتیبان کارگران بمانند.

 بولتن کارگری رسانه ای متعلق به همه کارگران و زحمتکشان ایران است، رسانه ای که نه صرفا با پشتوانه نگاه کلاسیک به جنبش کارگری بلکه با نگاهی نو که برگرفته از تجربه 200 سال مبارزه کارگران در سراسر جهان است، سیاست خود را انتخاب و عملی می سازد.

پرواضح است که وظیفه ما حمایت همه جانبه از جنبش کارگری ایران، فعالان کارگری، تشکل های مستقل و ... است.

از این رو سعی می کنیم، در گام بعدی بولتن کارگری را با ابزاری "نو" به مراتب گسترده تر و عمومی تر در فضای مجازی انتشار دهیم تا با سهولت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

بولتن کارگری رسانه همه کارگرانی است که برای تحقق مطالبات به حق خود علیه سیستم سرمایه سالار حاکم مبارزه می کنند، بی تردید افق روشن فردا ی کشورمان از سنگ لاخ های امروز می گذرد و مبارزه شما کارگران، معلمان، پرستاران و زحمتکشان، خشت های محکم بنای فردای ایرانی هستند که عدالت  و آزادی را محقق خواهند ساخت.

افزودن نظر جدید