«میکونوس»، جنایتی فراموش نشدنی

پیام به مراسم ٢٥مین سالگرد ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش

 برگزاری مراسم همه ساله برای زنده یاد صادق شرفکندی و یاران او اقدامی است شایسته و موجب ارج بسیار.

  زیرا:

یاد می دارد قتلی فجیع به نام جمهوری اسلامی را چونان نمادی ماندگار از ستمگری و جنایت؛

در گرامیدشت خاطره مبارزان نامداری که جان بر سر آزادی و احقاق حق ملی کردستان گذاشتند؛

در بزرگداشت شرفکندی که رفع ستم از کردستان را بر بستر دمکراسی برای ایران می جست؛

در احترام به رهبری که زندگی‌اش به تلاش صمیمی در راه اتحاد نیروهای دمکراتیک گذشت.

 به یاد داریم و فراموش نخواهیم کرد که این همانا "جنایت میکونوس" بود که بدل به مهمترين سند بین المللی شد علیه حکومتی که مخالفین خود در خارج از کشور را بی محابا می کشت. سندی که سرانجام دست حکومتگران آمر قتل تبعیدیان و مهاجرین از کشور را کوتاه نمود. زندگی و مرگ شرفکندی هر دو خدمت او بود به آزادی و دمکراسی.

 ما در این بیست و پنجمین سالگرد «جنایت میکونوس»، ضمن محکوم کردن آمران و عاملان این ترور در جمهوری اسلامی، بار دیگر خاطره زنده یادان دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی را گرامی و بزرگ می داریم و به نام و یادشان درود می فرستیم. ما با حزب دمکرات کردستان ایران و همه آنانی که داغدار این جنایت هستند ابراز همدردی کرده و همبستگی خود در مبارزه علیه هرگونه تبعیض و از جمله تبعیض ملی در کشورمان را با این دوستان ابراز می داریم. نام و خاطره شرفکندی و یارانش ثبت جاودانه تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ایران و کردستان ایران است.

 هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 26 شهریور 1396 (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷)  

 

افزودن نظر جدید