خواب آشفتە دروغگو

ترجمە وارونە و غیرواقعی سخنان ترامپ در سازمان ملل توسط تلویزیون ایران، بە موضوع روز تبدیل شدە است. دیلمان شفاهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک ترجمە مستقیم، بشیوە ماهرانە آنچە را کە خود از سخنان ترامپ دریافت کرد، پسندید و ترجمە کرد! و بدین ترتیب بار دیگر کل منطق سیستم رسانەای در پیش افکار عمومی داخلی و خارجی بە سخرە کشیدە شد.

بی گمان برای چنین امری، از پیش تدارک دیدە شدە بود. چنین بە نظر می رسد کە ترامپ در واقع دو نسخە از همان سخنرانی خود تهیە کردەبود. یک نسخە کە دست خودش بود و نسخە دیگری کە قبلا بە صدا و سیمای حکومت اسلامی ارسال شدە بود!

ترامپ در بخشی از سخنان تحریف شدە خود توسط صدا و سیما، از جملە از محدودیت اینترنت، کشتن دانشجویان، سرکوب اصلاح طلبان و ساقط کردن ماهوارەها در ایران گفت.

این حادثە بخوبی نشان می دهد کە عدم اعتماد بنفس رژیم تا چە حد پایین است کە حتی عاجز از پخش صادقانە سخنان رئیس جمهوریست کە روز تا شب توسط ارگانهای تبلیغی خود رژیم، دیوانە، نامتعادل، پوپولیست و نامحبوب در خود ایالات متحدە معرفی می شود. اگر واقعا بە ضد آمریکائی بودن مردم ایران باور دارید و اطمینان دارید کە اظهار چنین سخنانی از طرف رئیس جمهور چنین کشوری با مخالفت خود مردم ایران روبرو می شود و تنها جبهە خود شما را تقویت می کند، چرا از ترجمە واقعی سخنانش خودداری می کنید؟

نە اینکە حقیقت را شیطان هم بگوید، باز دروغگو خوابش آشفتە می شود. 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.