برای آزادی محمد نظری و لغو اعدام احمدرضا جلالی مبارزه کنيم!

اعلاميه مشترک

محمد نظری، زندانی سیاسی که به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران از سال ۱۳۷۳ تا کنون در اسارت است، دست به اعتصاب غذا زده است. او خواهان توجه افکار عمومی به شرایط غیر قابل تحملی است که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به او تحمیل کرده است. محمد نظری دست یاری به سوی افکار عمومی و همه آنهایی دراز کرده است که مخالف نقض حقوق بشرند.

 

محمد نظری بيش از بیست سال است که زندانی است. وضعيت او حتی در چارجوب قوانین و مقررات حکومت ایران هم غيرقابل توجيه است. قوه قضاییه و سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی او را صرفا به اتهام عضویت در یک حزب اپوزیسیون از دو دهه پیش تا کنون در زندان نگه داشته اند.

 

ماشین سرکوب حکومت فقها در طول نزدیک به چهار دهه حیات خود، فجایع زیادی آفریده است. ده ها هزار انسان به دستور حکام ایران اعدام یا شکنجه شده اند. ده ها هزار زن و مرد صرفا به خاطر دگراندیشی و مخالفت با رژیم ولایت فقیه، سال ها در زندان به سر برده اند. اما تیغ سرکوب جمهوری اسلامی علیه کسانی تیزتر است که آسیب پذیرترند. جمهوری اسلامی حتی در مورد زندانیان سیاسی نیز تبعیض شدید اعمال می کند. اگر محمد نظری خانواده ای ثروتمند داشت که می توانستند تغذیه ای سالم تر برای او تأمین کنند و هزینه مداوای او را بپردازند، اکنون در شرایط بهتری به سر می برد. اگر محمد نظری اهل کردستان نبود چه بسا سال ها پیش آزاد شده بود. زندان سیاسی جمهوری اسلامی نیز مانند سراسر ایران، محل اعمال تبعیض طبقاتی و قومی است.

 ما از همه آنان که دل در گرو آزادی دارند، از سازمان های سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که برای برخورداری محمد نظری از درمان رایگان و برای آزادی او از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

 خبری دیگر حاکی است که مقامات قضایی رژیم، صدور حکم اعدام علیه احمدرضا جلالی را تأیید کرده اند. سابقه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سیاه تر از آنست که بتوان به صرف طرح اتهام جاسوسی برای فردی، محاکمه غیرعلنی او را توجیه کرد. از این رو ما همراه با سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر خواهان روشن شدن موارد اتهام احمدرضا جلالی و لغو سریع حکم اعدام  او هستیم.

 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

۳ آبان ۱۳۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)

 

افزودن نظر جدید