برخورد با سپنتا نیکنام، موجب تاسف ملی است!

سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد که با رای شهروندان يزدی (اعم از زرتشتیان و مسلمانان و ...)، برای دومین بار به شورای این شهر راه یافته است؛ با حکم حذف فقهای شورای نگهبان مواجه شده است. حکمی که متکی بر توجيهات شرعی است و آشکارا قانون اساسی جمهوری اسلامی را  نقض می کند. با اين نظر شورای نگهبان طبعا باید نمایندگان اقلیت های دینی مجلس شورا نیز برکنار شوند! در این روزها ما شاهد آنیم که شورای نگهبان شمشیر را از رو بسته و خود را عین قانون تعریف کرده است. و این در حالی است که روحانیون و حقوقدانان زیادی نظر بی سابقه شورای نگبهان را از نظر دینی و قانونی نقد کرده اند.

 این رخداد اسفناکی است که آشکارتر از هر زمان ما را به قبل از مشروطه بر می گرداند، رویه بس خطرناکی است که قدرت شورای نگهبان را تا آنجا مطلقه می کند که می تواند هر لحظه قوانین تایید شده قبلی را نیز ملغی کند! این در حالی است که بنا به قوانین رسمی خود حکومت، شورای نگهبان هیچ وظیفه ای در باره انتخابات شوراها ندارد. هم چنین حقوق اقلیت های دینی در قانون اساسی  به رسمیت شناخته شده و در تبصره یک ماده ۲۶ آئین نامه انتخابات شوراها نیز به صراحت آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».

ما جمعی از شهروندان ایرانی با گرايش های مختلف فکری و سیاسی، نسبت به این تعرض جدید و فزاینده شورای نگهبان به ساحه حقوق شهروندی هشدار می دهیم، مراتب مخالفت عمیق خود با این برخورد فقهای شورای نگهبان اعلام می داریم و از وقوع چنین تبعیضی در این دوره از تمدن بشری در میهنمان بسیار متاسفیم که در زمانه ای زندگی می کنیم که معدودی افراد با جمود و تصلب فکری خویش و با زیاده طلبی های سیاسی شان؛ احساس پاک انسانی، ملی و شهروندی ايرانيان و به خصوص مردمان یزد و از جمله زرتشتیان شریف و نیکوکار آن دیار را خراش می زنند و جریحه دار می کنند. ما برآنیم که تامین همبستگی ملی در کشور ما همانا از طریق مخالفت جمعی با تعدیاتی این چنین علیه هرگونه حق شهروندی است که می تواند تامین شود.  

ابراز مخالفت و انزجار با این برخورد غیرانسانی کمترین انتظاری است که از هر شهروند ایرانی می رود و در اين ميان به خصوص آنانی که با رای بخش زیادی از مردمان این سرزمین بر کرسی های مجلس نشسته اند تا متکی بر مواعیدی که داده بودند با مخالفت و مقابله صریح با این دست اندازی جدید به حقوق مردم مقابله کنند. خاطره تلخ علیرضا رجایی و مینو خالقی و ... نباید تکرار شود.

امضاکنندگان:

احمد علوی -  احمد فرهادی - احمد مقصودلو - احمد نجاتی - اژدر بهنام- اسماعيل ختائی- اسماعيل زرگريان – اشرف ميرهاشمی - اشکبوس طالبی - اصغر خرسند - اکبر دوستدار - اکبر سوری - آرش قشفائی - بابک اميرخسروی - بهروز بيات - بهروز خسروی - بهروز خليق - بهروز فدائی - بيژن پيرزاده - پروین کهزادی - پروين ملک - پروين همتی - تقی رحمانی - توران همتی - جلال کيابی - جمشيد خونجوش - حجت سلطانی - حجت نارنجی - حسن جعفری - حسن زهتاب - حسن شريعتمداری - حسن فرشتيان - حسن یوسفی اشکوری –  حميد احمدزاده – خسروبندری - داريوش پارسا - داود نوائيان - رحيم قيومی - رضا جاسکی - رضا چرندابی – رضا درخشان - رضا شيرازی - رضا علوی - رضا عليجانی - ساسان سليمانی - سهراب رزاقی - سهيلا شعفی – سيامک سلطانی - سيامک فريد - سياوش قائنی - شاهين انزلی - صادق کار - علی افشاری - علی پورنقوی – علی صمد - علی کلایی - علی يکتا - فاطمه حقيقت جو - فرخ نعمت پور - فرزانه عظيمی - فرهاد فرجاد – کاظم  رستمی - کاظم علمداری - کاظم کردوانی - کامران اميری - کمال ارس - گودرز اقتداری - محسن حيدريان – محمد اوليائی فر - محمد برقعی - محمد رهبر - محمدصادق علی اصغری - محمود کرد - مرتضی صادقی – مرتضی کاظميان - مريم تنگستانی - مسعو شب افروز - مسعود فتحی - مسعود لدنی - معصومه شاپوری – مليحه محمدی - مناف عماری - منصوره شجاعی - منوچهر گلشن - مهدی جامی - مهدی خانبابا تهرانی – مهدی فتاپور - مهدی نوربخش - مهرداد احمدزاده - مهرداد درويش پور - مهشيد ياسرس - ميلاد ملک - ناصر پساينده - نيره توحيدی - ويدا فرهودی

 ۶ آبان ۱۳۹۶ (۲۸ اکتبر ۲۰۱۷)

افزودن نظر جدید