تشکل جدید روحانیون معتدل

خبر از تشکیل تشکل جدیدی بە نام روحانیون معتدل از جملە با شرکت افراد سرشناسی مانند روحانی، ناطق نوری و امامی کاشانی می رسد. گویا عدەای از روحانیون اصلاح طلب هم عضو آن خواهند شد. تشکیل چنین تشکلی، بمثابە حضور ارگان جدیدی خواهد بود در کنار مجمع روحانیون و نیز جامعە روحانیت کە قبلا شخص روحانی عضو آن بود، اما بعدها با اتخاذ روش اعتدال از آن بنوعی کنارە گرفت.

چنین بە نظر می رسد کە ایدە اعتدال در نظام جمهوری اسلامی، بعنوان ایدە اساسی و شمولی در این مقطع، در نظر دارد تا با کنار زدن دو گفتمان دیگر، یعنی اصولگرائی و اصلاح طلبی، بە گفتمان اصلی در ادارە کشور تبدیل شود. این ایدە کە در اساس محصول بن بست اصولگرائی و نیز بن بست ایدە زدودن اصلاح طلبی بود و هم اکنون دو دورە است کە دولت را در دست دارد، می خواهد با نهادینە کردن بیشتر خود بە طرف تسخیر آیندە در نظام سیاسی کشور هم خیز بردارد.

البتە این خیز تا تضعیف دلواپسان مطرح است، خیزی مثبت است، اما اگر هدف آن تابع کردن اصلاح طلبی باشد، خیزی نامیمون. شاید اعتدالگرائی در مقطع خاصی بتواند بنابر شرایط ویژە بە گفتمان اصلی تبدیل شود، اما این گفتمان یک گفتمان طفیلی است و در واقع بی آنکە دارای پایەهای مستقل باشد از دو گفتمان دیگر تغذیە می کند.

شاید این تشکل در نرم کردن روحانیون اصولگرا نقش ایفا کند، اما نمی تواند پایەای باشد برای بنیان نهادن یک روند درازمدت. آنان در نهایت چارەای ندارند، یا باید بە راست درون نظام بچرخند یا بە طرف چپ آن. باشد کە در مسیر دوم گام نهند.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.