فرماندە کل قوا و سردارانش آیا بە عاقبت حرف هایی کە می زنند فکر کردەاند

به گزارش "ایسنا"، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در بخشی از یک مصاحبە مطبوعاتی کە در دوم آذر با وی انجام شد، از آمادگی سپاە برای فرستادن مسسشار نظامی بە یمن در صورت درخواست حوثی ها خبر داد. "ایسنا" از قول سردار جعفری در این خصوص نوشت: '

دردرخواست‌هایی که جبهه ایران می‌تواند به آنها پاسخ دهد در حد کمک‌های مستشاری و معنوی است که جبهه معنوی به آنها بیشتر نیاز دارد."

علی خامنەای فرماندە کل قوا، نیز در همان روز قبل از این اظهار نظر جعفری، درقسمتی از یک سخنرانی کە در پی گزارش سردار سلیمانی مبنی بر شکست "داعش" در دیدار با شرکت ‌کنندگان در اجلاس محبان اهل بیت" ایراد کرد و در همان خبرگزاری منتشر شد گفت:"

هر جا به حضور ما در مقابله با استکبار نیاز باشد کمک خواهیم کرد"

این اظهارات تحریک آمیز و دخالت گرانه در شرایطی مطرح می شوند، کە دولت عربستان و متحدین آن در منطقە  بە همراهی دولت های ترامپ و ناتانیاهو جمهوری اسلامی را متهم بە دخالت در امور کشورهای عربی می کنند و توانستەاند جبهە وسیعی از کشورهای منطقە را در این خصوص با خود همراە کنند. حال تصورش را بکنید اگر قرار باشد این فرمایشات رهبر و فرماندە سپاهیانش جنبە عملی بە خود بگیرد، چە بر سر مردم و منطقە خواهد آمد. معنی این سخنان در شرایط کنونی اگر از روی تحلیل و برآورد غلط  نباشد، بە  نوعی اعلام جنگ  بە حریف و خلاف تاکیدات مسالمت جویانە دولتمردانی است کە می گویند مایل بە جنگ نیستند و می خواهند از طریق دیپلماسی و مذاکرە با دیگران اختلافات شان را حل و فصل کنند.

یقینا ترامپ و ناتانیاهو و ملک سلمان از سخنرانی خامنەای بیش از هر کس دیگری استقبال خواهند کرد و بدون اینکە نیازی بە جنگ باشد با استناد بە آن می توانند عدە دیگری از کشورها را کە حاضر بە همراهی با آنها نشدەاند، جلب جبهە خود نمایند و خواست شان را از طریق تحریم و انزوا و اقدامات مشابە پیش ببرنند. کنسرن های اسلحە سازی "استکباری" هم در این میان می توانند صدها میلیارد اسلحە تازە بفروشند. خلاصە این کە صرف همین تهدیدات شاید بە اندازە یک جنگ هزینە بە کشور تحمیل کند و چند برابر آن برای "استکبار جهانی" سود بە همراە داشتە باشد. فرماندە کل قوا و سردارانش آیا بە عاقبت حرف هایی کە می زنند فکر کردەاند؟

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.