محمود صالحی آزاد شد

نابر گزارش کمین حمایت از محمود صالحی، این فعال سرشناس کارگری امروز ساعت ۱۴ از زندان آزاد شد. این گزارش آزادی محمود صالحی را نتیجه ی کارزار سراسری و همبستگی و حمایت کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و فعالان سیاسی و اجتماعی از وی اعلام کرده است. 

محمود صالحی روز ششم آبان ماه در برابری بیمارستانی که برای دیالیز کلیه به آن مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و چند روز بعد از بازداشت به دلیل وخامت وضعیت جسمانی اش به بیمارستان انتقال یافت. در بیمارستان، او را که دچار حمله ی قلبی شده باشد، با زنجیر به تخت بستند.

بازداشت محمود صالحی و رفتار غیرانسانی با او موجی از اعتراض را در داخل و خارج از کشور موجب شد. سندیکاها و فعالین کارگری در ایران با اعتراض نسبت به بازداشت صالحی، کمپین های حمایت از وی را سازمان دادند. 
کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌ کارگری و اتحادیه و سندیکای کارگری چندین کشور مختلف با انتشار بیانیه و فرستادن نامه به مقامات جمهوری اسلامی به بازداشت محمود صالحی اعتراض کرده بودند.

منبع: 
اخبار روز
بخش: 

افزودن نظر جدید