مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه، کره و چین از سال 1357 تا کنون + جدول

مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه، کره  و چین از سال 1357  تا کنون نشان می دهد که در سال 1357 سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از سه کشور ترکیه، چین و کره بالاتر بوده است و به میزان 5634  دلار در سال بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در 39 سال جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. این در حالی است که در این مدت چین سرانه تولید ناخالص داخلی اش حدودا 20  برابر ( از 326  دلار در سال 57 به 6894  دلار شده است). سرانه تولید ناخالص داخلی کره حدود 8  برابر شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه حدودا 2.7  برابر شده است.
نمودار زیر مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه، کره  و چین از سال 1357  را نشان می دهد:

افزودن نظر جدید