تا آزادی همکلاسی هایمان به تجمعات اعتراضی ادامه میدهیم

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
.... گيرم كه بر سر اين بام بنشسته پرنده اي پرواز را علامت ممنوع مي زنيد
با جوجه هاي نشسته در آشيانه چه مي كنيد
گيرم كه مي بريد گيرم كه مي زنيد گيرم كه مي كشيد
با رويش ناگزيرمان چه مي كنيد...
 
هفته گذشته روزهاي سختي براي دانشجويان و مردم ايران بود شهادت بيش از 40 نفر از هموطنان دوباره يادگاري تلخي را بر درخت سبز آزادي حك كرد تا يادمان باشد چه عزيزاني مظلومانه چون امامشان حسين(ع) به دست يزيديان زمان كشته شدند و ما را تنها گذاشتند در اين راه سخت و مشقت بار
شنيدن خبر زخمي و شهيد شدن هموطنانمان بويژه در تهران سنگيني استبداد را هميشه بر شانه هايمان سنگين تر مي كند وليكن شايد براي بسياري از ما براي اولين بار بود كه آنچه از بيداد و ظلم و وحشي گري در تهران مي گفتند به چشمان خود در مشهد ديديم.
ديديم كه چگونه همكلاسيانمان در برابر چشمان مان در خود غلتيدند و ما حتي اجازه نداشتيم كه اشك بريزيم و ما حتي اجازه نداشتيم اعتراض كنيم كه به كدامين گناه زديد و برديد و كشتيد !
به صداقت قسم كه آنچه ما در چهارشنبه خونين آزاد مشهد ديديم ما را مطمئن تر و راسخ تر كرد به راهي كه مي رويم زيرا اينبار حقيقت را نه از صدا و سيماي دروغين شما بلكه به چشمان خود ديديم كه ديگر ما تعدادي به قول شما منافق و ضد ولايت فقيه تهراني كه قصد آشوب داشته باشند نبوديم بلكه دانشجوياني بوديم كه سلاحمان فكرمان و نهايت جرممان تحصن بدون حني يك شعار در درون دانشگاه بود و پاسخ به ما چاقو و چماق بدون دادگاهي
آري اين بار نه راديو و تلويزيون و سايت هاي بيگانه و ضد انقلاب بودند كه حقيقت وارونه جلوه دهند و ما را فريب دهند اين بار چشمان خود ما بود كه نشان داد چگونه جمعي اراذل و اوباش با حمايت نيروي انتظامي و حراست بي كفايت دانشگاه به جان ما افتادند
ديگر نمي توانيد بگوييد عده اي خودسرانه چون دانشگاه تهران وارد حريم دانشگاه شدند و صحنه ي مرگ ندا مشكوك است و ماشين نيروي انتظامي اي كه از روي يك انسان رد مي شود دزدي است و ديگري را خود مردم از روي پل به پايين پرت كردند پس چگونه است از چند ساعت ها قبل نيروي انتظامي خيابانهاي منتهي به دانشگاه را مي بندد و حراست بي كفايت دانشگاه كه اجازه ورود يك نفر حتي با كارت دانشجويي را نمي دهد وليكن چند اتوبوس با چاقو و قمه و... به راحتي وارد دانشگاه مي شوند وليكن امبولانس اجازه ورود نمي يابد و باید در بیرون دانشگاه منتظر مجروحین بماند؟
آري تنها در قاموس شما هتك حرمت به ناموس مردم مي گنجد و ادعاي ديني كه نداريد و چگونه است كه اسم حسين مي بريد و چاقو چوب بر پهلو و سر دختر دانشجو زديد؟ آري ما راسخ تر شديم در راهي كه برداشتيم و طعم ظلم را چشيديم و امروز با تمام وجود آنرا احساس مي كنيم آري ما هرگاه صورت دختر همكلاسيمان را كه رد چاقوي شما در آن نمايان است مي بينيم به آن همچون درفشي مي نگريم كه به ما ياد آوري مي كند در حكومتي زندگي مي كنيم كه دم از علي (ع) مي زنند و ظلم بر ما آمد ولي تقاص گرفته نشد! و در مقابل بيش از 210 دانشجو به جرم كتك خوردن بازداشت شدند
آري هرچه مي توانيد بيشتر توحش خود را عيان كنيد و واقعيت را براي همگان نشان دهيد ليكن ما جز مبارزه ي بي خشونت كاري نمي كنيم زيرا هريك از ما خواستگاه فكري و تربيتي خود را نشان مي دهيم همان طور كه شما براي ناموس و دين مي جنگيد و ما براي آزادي . انچكه هريك از ما نداريمما دانشجويان سبز دانشگاه آزاد مشهد نيروي انتظامي و حراست و شخص رياست دانشگاه دكتر حلمي را مسئول جنايات چهارشنبه مي دانيم و بخاطر عدم كفايت ايشان در حمايت و مراقبت از حريم دانشگاه خواهان بركناري ايشان و همچنين خواهان آزادي هرچه سريع تر همكلاسيانمان و مجازات نيروهايي كه به دانشگاه حمله ور شدن هستيم واين وعده مي دهيم كه تا رسيدن به خواسته هاي خود از هر روز و هر لحظه اي كه فرصت بيابيم دوباره تجمع مسالمت آميز خود را را ادامه مي دهيم

افزودن نظر جدید